دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستايی-09382252774

دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی به شیوه بیان شده، به دانشجویان، محققان و پژوهشگرانی که به عنوان کارشناسان و مشاوران برای برنامه‌ریزی روستایی فعالیت می‌کنند، توصیه می‌شود. از دیگر شرکت‌کنندگان در این دوره، شامل صاحبان جایگاه رسمی، اساتید دانشگاهی، کارگران اجتماعی، علاقه‌مندان به موضوعات کشاورزی و پژوهشگران در حوزه‌های دیگری که به موضوعات ارتباطی با جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی علاقه‌مند هستند، می‌باشد.

راهنمای حرفه ای مقاله نویسی

در این دوره، مهارت‌های اساسی نگارش نمونه مقالات علمی در حوزه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی به صورت دستورالعملی آموزش داده خواهد شد. این دوره با ارائه مفاهیمی در زمینه مقاله نویسی علمی، به قوانین و روش‌های نگارش مقاله علمی، تقویت مهارت‌های دانشجویان برای نوشتن مقاله علمی و همچنین آموزش تکنیک‌هایی که برای ترجمه مقاله علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌پردازد.

همچنین این دوره به بررسی مسائل روستایی و کشاورزی، روش‌های تحقیق، استفاده از منابع الکترونیک، بهبود استدلال و حل مسئله، مرور مقالات آموزشی و تحقیقاتی، هنر نقد مقاله، قوانین چاپ مقاله و کلیه موارد مهم برای نوشتن و چاپ مقالات رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی پرداخته ویژه اهمیت خود را از خود نشان می‌دهد.

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

چشم انداز و اهداف کلی برنامه آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی

چشم انداز و اهداف کلی برنامه آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی عبارتند از:

۱. ایجاد آگاهی عمیق در دانشجویان، محققان، پژوهشگران، مشاوران و عموم علاقه‌مندان به موضوعات جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی در خصوص نگارش مقاله علمی حرفه‌ای و شیوه‌های ارائه نتایج تحقیقات برای جامعه علمی.

۲. آموزش در دسترس و علمی به صورت آنلاین و به روز شدن دائمی دوره به منظور بروز رسانی شیوه‌ها و روش‌های نگارش مقاله علمی جدید.

۳. بهبود مهارت‌های نوشتاری و مهارت‌های محققان به منظور تولید مقالات برنامه‌ریزی روستایی با کیفیت عالی و ارائه نتایج تحقیقات برای جامعه علمی.

۴. توانایی ارائه نتایج تحقیقات به صورت مؤثر و قابل فهم برای جامعه عمومی و تخصصی.

۵. ارائه بهترین شیوه‌ها و روش‌هایی برای نگارش مقالات علمی که منجر به چاپ در مجلات معتبر علمی می‌شوند.

۶. تقویت توانایی‌های دانشجویان، پژوهشگران و محققان در تحلیل، تفسیر و بررسی دقیق موضوعات مربوط به جغرافیای روستایی.

۷. بهبود سطح دانش و معرفی به روز شده ابزارها و تکنیک‌ها در حوزه جغرافیای روستایی با هدف توسعه مناطق روستایی و بهبود کیفیت زندگی مردم.

با کمک این برنامه، دانشجویان، پژوهشگران و محققان می‌توانند مفاهیمی از روش‌های تحقیق، روش‌های نگارش، روش‌های آماری، هنر نقد مقاله و همچنین تکنیک‌های ترجمه مقاله علمی را یاد بگیرند و توانایی‌های خود را بهبود دهند.

کتاب آموزش مقاله نویسی

جزئیات  دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی

دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شامل موضوعات و قسمت‌های زیر است:

۱. مقدمه: در این قسمت، معرفی دوره، محتویات، اهداف و چشم انداز ارائه می‌شود.

۲. مبانی نگارش مقاله علمی: در این قسمت، شیوه‌های نگارش مقاله علمی آشنا شده و نحوه استفاده از آن‌ها در تحقیقات جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳. تحلیل مقالات آموزشی و تحقیقاتی: در این قسمت، روش‌های تحلیل مقالات علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴. روش‌های تحقیق: در این قسمت، مبانی و روش‌های تحقیق در رشته جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۵. اصول آماری: در این قسمت، اصول آماری مورد استفاده در تحقیقات جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی آموزش داده می‌شود.

۶. هنر نقد مقاله: در این قسمت، معیارهای مورد استفاده برای نقد مقاله علمی در حوزه جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی آموزش داده می‌شود.

۷. قوانین چاپ مقاله: در این قسمت، قوانین چاپ مقاله علمی مورد استفاده در مجلات علمی مطرح می‌شود.

۸. مبانی ترجمه مقاله علمی: در این قسمت، تکنیک‌های لازم برای ترجمه مقاله علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۹. منابع الکترونیک: در این قسمت، نحوه استفاده از منابع الکترونیک برای تحقیق و نگارش مقاله علمی در حوزه جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی آموزش داده می‌شود.

۱۰. بهبود استدلال و حل مسئله: در این قسمت، راهکارهایی برای بهبود استدلال و حل مسئله در مقالات جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۱. بهبود قابلیت فهم: در این قسمت، راهکارهایی برای بهبود قابلیت فهم مقالات جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۲. مرور قوانین چاپ: در این قسمت، قوانین چاپ مقاله علمی در مجلات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱۳. کاربرد نمایشگاه در تحقیقات: در این قسمت، مبانی و روش‌های کاربرد نمایشگاه در تحقیقات جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی آموزش داده می‌شود.

بعضی از موضوعات دیگری که در دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی آموزش داده می‌شود شامل بهترین شیوه‌ها و روش‌هایی برای نگارش مقالات علمی، بهبود توانایی محققان و پژوهشگران در تحلیل، تفسیر و بررسی دقیق موضوعات مربوط به جغرافیای روستایی، بهبود سطح دانش و معرفی به روز شده ابزارها و تکنیک‌ها در حوزه جغرافیای روستایی، بهبود کیفیت زندگی مردم و … می‌باشد.

کتاب آموزش مقاله نویسی

تعداد ساعات دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی:

طول دوره آموزشی بیس ساعت و به صورت آنلاین در سراسر جهان و ایران برگزار می شود

اهداف دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی: 

اهداف دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شامل:

۱. آموزش مهارت‌های نوشتاری و مهارت‌های محققان و پژوهشگران به منظور تولید مقالات برنامه‌ریزی روستایی با کیفیت و ارائه نتایج تحقیقات برای جامعه علمی.

۲. توانایی ارائه نتایج تحقیقات به صورت مؤثر و قابل فهم برای جامعه عمومی و تخصصی.

۳. بالا بردن سطح دانش دانشجویان، محققان، پژوهشگران و دیگر علاقه‌مندان به موضوعات جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی.

۴. آشنایی با شیوه‌های نگارش مقاله علمی و روش‌های ارائه نتایج تحقیقات.

۵. آموزش روش‌های تحلیل دقیق و تفسیر نتایج.

۶. بهبود مهارت‌های ترجمه مقاله علمی به زبان‌های مختلف.

۷. پرورش مهارت‌هایی همچون استدلال و حل مسئله در مقالات علمی جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی.

۸. آشنایی با قوانین چاپ مقاله علمی در مجلات معتبر.

۹. بهبود قابلیت فهم و خوانایی مقالات علمی جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی.

۱۰. توانایی بهبود کیفیت زندگی مردم و توسعه مناطق روستایی.

با کمک این دوره، دانشجویان، محققان و پژوهشگران می‌توانند مهارت‌های خود در نوشتن مقاله علمی در حوزه جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی را بهبود ببخشند، تحقیقات را به شیوه‌های بهتری انجام دهند و نتایج تحقیقات خود را به صورت مؤثر و قابل فهم در جامعه علمی و عمومی به اشتراک بگذارند.

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

فلسفه آموزش مقاله نویسی ما :

در دوره های آموزش مقاله نویسی ما گام به گام و با تکنیک های ساده آموزش مقاله نویسی را جلو می بریم.این کلاس آموزشی بر اساس استاندارد های بین المللی و برای چاپ در مجلات معتبر بین المللی تدوین شده است.

تاریخ ها و مکان ها دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی:

این یک برنامه درخواستی برای پژوهشگران،افراد،شرکت ها و سازمان هایی است که تمایل به یادگیری آموزش مقاله نویسی و ایده های پژوهشی در سازمان خود هستند. برای دعوت از ما برای آوردن این دوره به سازمان شما تماس بگیرید.

زبان برنامه دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی:

فارسی

نحوه تحویل:

این دوره به صورت آموزش آنلاین و به مدت 20 ساعت  انجام می شود

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی

شرکت‌کنندگان مورد نظر در دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی عبارتند از:

۱. دانشجویان رشته‌های مرتبط با جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی

۲. پژوهشگران و محققان در حوزه‌های جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی

۳. اساتید و استادان دانشگاه‌های مرتبط با حوزه جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی

۴. کارگزاران توسعه و برنامه‌ریزان مناطق روستایی که به دنبال بهبود کیفیت زندگی و توسعه در این مناطق هستند.

۵. اعضای جامعه علمی و استادان مدارس و دانشگاه‌های وابسته به حوزه جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی.

بنابراین، هر فردی که به دنبال بهبود مهارت‌های خود در نوشتن مقاله علمی در حوزه جغرافیای روستایی و برنامه‌ریزی است، می‌تواند در این دوره آموزشی شرکت کند و به مهارت‌های خود افزوده و بهبود ببخشد.

پیش نیاز دوره آموزش مقاله نویسی در جغرافیا و برنامه ريزی روستایی:

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، اما ما با سازمان هایی که مایل به اجرای این برنامه هستند صحبت می کنیم تا مطابقت با اهداف سازمانی، تیمی و فردی آنها را تایید کنیم.

سیاست های پرداخت شهریه، برداشت و بازپرداخت:

قیمت این برنامه بستگی به تعداد شرکت کنندگان و مکانی دارد که سازمانی که مایل است مربیان ما برای ارائه این دوره سفر کنند. هزینه ها / پرداخت ها غیرقابل استرداد است.

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

سر فصل آموزش مقاله نویسی :09382252774

پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

 • پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

فصل اول : اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک

 • تاریخچه نگارشات علمی
 • اهمیت نگارشات علمی
 • روش‌های علمی، مقاله‌های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی
 • مقاله‌های علمی
 • مقاله‌ی تحقیقی(Research (Journal) Paper)
 • مقاله‌ی انتقادی (Review Paper)
 • فصل کتاب (Book Chapter)
 • مقاله‌ی کنفرانس و چکیده‌ها (Conference Paper and Abstracts)
 • پایان نامه‌ها و رساله‌ها (Theses and Dissertations)
 • مکاتبه‌ی کوتاه / یادداشت تحقیقی
 • تک نگاری (Monograph)
 • مقاله‌های ژورنال و تحقیقات مخصوص به مکان
 • تحقیقات اساسی و کاربردی
 • چه نوع تحقیقی”، “چرا” و “چگونه”
 • تحقیق مخصوص به مکان (وابسته به مکان)
 • چند اشتباه بزرگ و متداول در مقاله نویسی
 • مراحل نوشتن یک مقاله
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی در مقاله نویسی
 • مديريت زمان براي افراد تازه کار
 • ده فرمان نگارش مقاله

 

آموزش مقاله نویسی

فصل دوم: مروری بر شاخص های علم سنجی، وب سنجی

 • علم سنجی و تاریخچه آن
 • مهمترین شاخص های علم سنجی
 • تعداد مقالات، اختراعات:
 • شاخص تاثيرگذاری يک مجله(Impact Factor)
 • ضریب تأثیر پنج ساله:
 • ضریب تأثیر جمعی (Aggregate Impact Factor):
 • تعداد ارجاعات:
 • کيفيت ارجاعات:
 • شاخص H:
 • شاخص G:
 • شاخص H-B
 • ارزش متیو(Mathew Value)
 • شاخص Y (Y- index)
 • شاخص آنی/ شاخص فوریت (Immediacy index):
 • ضريب تأثير رشته(Discipline Impact Factor (DIF)):
 • نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد(Cited half-life)
 • وب سنجی و تاریخچه آن (Webometrics)
 • کاربرد های وب سنجی
 • شاخص های وب سنجی:

 

آموزش مقاله نویسی

فصل سوم: انتخاب مجله

 • گام اول: انتخاب مجله مورد نظر
 • مجلات با دسترسی محدود (Non-Open Access)
 • مجلات با دسترسی آزاد (Open Access)
 • انواع مقالات ژورنال
 • مقالات اصیل
 • مقالات مروری
 • مقالات گزارشی
 • مقالات Short/Rapid/Brief Communication
 • مجلات حرفه‌ای و پیشرو
 • مجلات علمی
 • جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی و ISI
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی:
 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی ایران در ISC
 • نظام رتبه‌بندی QS
 • نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی QS
 • 1 نظام رتبه‌بندی شانگهای(ARWU)
 • نظام رتبه‌بندی تایمز
 • نظام رتبه‌بندی Leiden
 • نظام رتبه‌بندی Maclean: 73
 • نشریات مصوب شورای راهبردی ISC
 • نشریات معتبر کشور
 • فهرست نشریات اصلی ISC
 • پایگاه تامسون
 • پایگاه رتبه بندی مجلات ISI
 • آیا ژورنالی که برای مقالۀ علمی‌تان انتخاب کرده‌اید دارای درجه ISI است؟
 • معیارهای انتخاب ژورنال مناسب ISI

 

آموزش مقاله نویسی

فصل چهارم: انتخاب موضوع

 • اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مقاله و تحقیق
 • عمده‌ترین منابع جهت انتخاب موضوع
 • استفاده از تجارب شخصی
 • ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین‌المللی
 • استفاده از معروفترین کلید واژه‌های هر رشته
 • استنتاج از نظریه‌ها و فرضیه‌ها
 • استفاده از کتب تخصصی لاتین
 • الف) سایت کتابخانه Library Genesis
 • ب) سایت دانلود رایگان کتاب‌ گوتنبرگ
 • مقالات علمی پژوهشی و ISI
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی”مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی”
 • ب) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • ج) سایت http://sci-hub.bc
 • د) پرتال جامع علوم انسانی
 • ولویت‌های پژوهشی دولت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی
 • شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • ب) پایان نامه‌های سایت Google
 • ب) پایگاه اطلاعاتی پایان نامه‌های اتحادیه اروپا
 • ج) پایگاه دانلود پایان نامه پروکوئست (ProQuest)
 • فیلم‌های مستند و شبکه‌های خبری
 • انجمن‌های علمی
 • کنفرانس‌ها، همایش‌ها، و سمینارها
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا (مرجع دانش)
 • ب) پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور
 • پ) پایگاه اطلاع رسانی با همایش
 • ی) پایگاه کنفرانس‌های جهانی:
 • و) پایگاه Conferencealerts.com
 • ایده گرفتن، خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت

 

فصل پنجم: ارکان مختلف مقاله

 • اصالت موضوع (Originality)
 • عنوان (Title)
 • نویسندگان (Authors)
 • افزودن افیلیشن نویسندگان
 • گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)
 • نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن
 • ۵) افیلیشن‌های چند گانه
 • نگارش مشخصات نویسنده رابط
 • یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد؟
 • چکیده (Abstract)
 • انواع چکيده
 • ويژگي‌هاي يک چکيده خوب
 • ساختار يا محتواي يک چکيده
 • فرايند تهيه يک چکيده
 • مواردی که باعث رد چکیده از طرف داوران خواهند شد
 • طول چکيده
 • کلمات کلیدی (Key Words)
 • مقدمه (Introduction)
 • بخش اول: پیشینه تحقیقات(Litreture Review)
 • بخش دوم: بیان مشکلات (Problem Statement)
 • بخش سوم: اهداف پژوهش (Objectives)
 • تناظر فرضیات، سوالات پژوهش، و ا هداف اختصاصی پژوهش
 • اشکالات متداول در نوشتن مقدمه:
 • مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
 • معرفی پروژه
 • روش شناسی
 • تفاوت طرح تحقیق (Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی:
 • ابزار پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • محدوده و محدودیت ها
 • شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
 • سازماندهی مواد و روشها:
 • نتایج یا یافته ها (Results/ Findings)
 • ساختار نتایج یا یافته ها:
 • یافته ها و نتایج توصیفی
 • یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
 • ارائه نتایج یا یافته ها:
 • ارائه نتایج به صورت جدا
 • ارائه نتایج به صورت مجتمع
 • چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:
 • بحث (Discission)
 • ساختار بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری (Conclusions)
 • پیشنهادات (Further Research)
 • تقدیر و تشکر (Acknowledgement)
 • منابع (References)
 • پیوست (Appendix):

 

فصل ششم: شیوه‌های استناد به سبک APA

 • تعاریف استناد واستناد کردن
 • دلایل استناد
 • شیوه‌های استناد
 • شیوه‌های استناد برون متنی
 • شیوه نامه ونکوور (Vancouver system)
 • شیوه نامه شیکاگو (Documentary- Note or Humanities Style)
 • شیوه‌های استناد درون متنی
 • شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychology Association =APA)
 • شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (Modern Language Association =MLA)
 • استناد به منابع چاپی در شیوه APA
 • اثر دارای یک پدید آورنده
 • اثر دارای دو پدید آورنده
 • اثر دارای سه تا پنج نویسنده
 • اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده
 • گروه به عنوان نویسنده
 • اثر دارای نویسنده مجهول
 • اثر با تاریخ نشر نا معلوم
 • دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف
 • چند اثر از یک نویسنده در سال‌های مشابه
 • استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول
 • درج منابع در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم
 • استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله‌ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ
 • استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
 • استناد به نرم‌افزار رایانه‌ای در فهرست مأخذ
 • قواعد استناد به منابع الکترونیکی
 • ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله‌یک نشریه چاپی
 • استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی
 • استناد به یک مدرک موجود در وب گاه
 • استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:
 • قواعد نظم منابع در فهرست مأخذ

فصل هفتم: آشنایی با تکنیک‌های آماری مهم در مقالات علمی

 • مقدمه
 • اهداف علم آمار چیست؟
 • روش انجام یک پژوهش آماری
 • جمع آوری داده ها:
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جمعیت (جامعه) آماری:
 • نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری:
 • آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
 • نمونه گیری خوشه­ای:
 • نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
 • نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه:
 • روایی پرسش نامه:
 • پایایی پرسش نامه:
 • همبستگی
 • جهت همبستگی
 • مقدار همبستگی
 • همبستگی گشتاوری پیرسون
 • همبستگی اسپیرمن
 • رگرسیون
 • متغیر وابسته و متغیر مستقل
 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون خطی ساده و یک متغیره
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • انواع روشهای به کار برده شده در تحلیل رگرسیون
 • آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه یا بیش تر از دو گروه
 • تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)
 • تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA with repeated measure)
 • تحلیل تعقیبی:
 • سطح معنی داری آزمون
 • تحلیل عاملی
 • نمودارها

فصل هشتم: جداول و شکل‌ها در مقالات علمی

 • سرآغاز
 • اهمیت جداول و شکل‌ها
 • جدول در برابر شکل
 • عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها
 • چگونه جداول و اشکال را ترسیم کنیم
 • نشان دادن داده‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها

فصل نهم: آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات

 • نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات
 • نرم‌افزار Mendeley
 • نرم‌افزارEndNote
 • نرم‌افزار Reference Manager
 • نرم‌افزار Citavi
 • نرم‌افزار Zotero
 • نرم‌افزار ReadCube
 • نرم‌افزار پژوهیار

فصل دهم: کنفرانس و نحوه شرکت در آن

 • سرآغاز
 • معیارهای اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس
 • هزینه ثبت نام در کنفرانس
 • تعداد صفحات مجاز در مقاله‌های کنفرانس
 • تاریخ‌های مهم کنفرانس
 • الگوی نگارش مقالات در کنفرانس
 • چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات با نمایه ISI
 • نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس
 • الف) ارایه شفاهی (Oral)
 • ب) پوستر (Poster)
 • کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • نحوه برگزاری همایش
 • گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران
 • انواع کنفرانس

فصل یازدهم: آشنایی با سرقت علمی – ادبی

 • سرآغاز
 • آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و اهميت آن
 • نمونه‌هاي سرقت علمي – ادبي
 • آشنايي با شیوه‌های متداول سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)
 • چگونگي رخ دادن سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و راه‌هاي اجتناب از آن
 • عدم بکارگیری تفکرات خود
 • مديريت ضعيف زمان
 • عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده
 • فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي
 • تحقيقات ناکافي
 • يادداشت برداري ضعيف
 • ضعف مهارت استناد به منابع
 • عدم پرورش مهارت‌هاي نوشتن
 • برخی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارها و سایت‌های اینترنتی در زمینه سرقت علمی- ادبی

فصل دوازدهم: آشنایی با موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی مهم

 • موتور جستجوی crossref metadata search
 • پایگاه منابع علمی مگاپیپر
 • پایگاه Springer Link
 • جستجو در Springer
 • مرور منابع (Browse) در Springer
 • صفحه نتایج در Springer
 • فن آوری ارسال تازه‌ها (Alerts) در Springer
 • پايگاه اطلاع رساني نشريات آکسفورد
 • پايگاه اطلاعاتي گوگل اسكالر
 • پایگاه IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
 • پایگاه اطلاعاتی Science Direct
 • ثبت نام در Science Direct
 • هشدار دهنده (Alerts) در Science Direct
 • مرور در ليست مجلات و کتاب‌ها (Browse)
 • بازیابی Impact Factor یا ضریب تاثير یک مجله
 • Favorties كردن كتابها و مجلات
 • مرور فهرست مندرجات كتاب‌ها
 • پايگاه اطلاعاتی Taylor& Francis Online 456
 • پایگاه اطلاعاتی Wiley Online Library
 • سیستم هشدار(Alerts)
 • مرور در لیست مجلات (Browse)
 • پایگاه اطلاعاتی گزارش استنادی مجلات (JCR)
 • موتور جستجوی Semantic Scholar

فصل سیزدهم: آشنایی با مکاتبات بین‌الملل

 • سرآغاز
 • درخواست فرصت مطالعاتی
 • نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب
 • درخواست منبع بیشتر
 • همکاری در نوشتن کتاب
 • همکاری با پژوهشگر خارجی
 • دوست شدن برای همکاری علمی
 • نامه به سردبیر
 • درخواست کمک و راهنمائی از استاد
 • کامل کردن پایان نامه
 • اجازه استفاده از منبع اصلی
 • ترجمه کتاب اصلی
 • دعوت به سخنرانی
 • درخواست مربی شدن
 • ملحق شدن به تیم تحقیقاتی
 • نامه برای درخواست داور شدن ژورنال
 • درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن
 • Apply

فصل چهاردهم: ارسال مقالات

 • سرآغاز
 • مقایسه روند پذیرش مقالات در ژورنال‌های کم اعتبار پولی و ژورنال‌های معتبر رایگان
 • ژورنال‌های پولی و کم اعتبار
 • ژورنال‌های معتبر و رایگان
 • ارسال مقاله برای مجلات خارجی
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )
 • از طريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)
 • از طريق ايميل به سردبير
 • ارسال مقاله به مجلات Open Acess
 • نحوه پاسخ دهی به نظرات داور

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − 3 =