Listening (درک شنیداری)

آزمون IELTS Listening برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های شنیداری، از جمله  درک شنیداری طراحی شده است.

متقاضی باید هنگام شرکت در  آزمون سنجش شنیداری به موارد زیر تسلط داشته باشد:

 • ایده های اصلی و اطلاعات واقعی خاص را درک کنید
 • نظرات، نگرش ها و هدف صحبت کننده را بخوبی تشخیص دهید.
 • درک مباحث استدلالی که مشکل ترین بخش آزمون سنجش درک شنیداری محسوب می شود.

 

فرمت آزمون سنجش به شکل زیر است:

چهار بخش صوتی ضبط شده  به ترتیب برای شما پخش می شود. این بخش می تواند شامل لهجه های مختلف از جمله انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی باشد. بعد از گوش کردن به صدای ضبط شده که یک بار پخش می شود باید به سوالات مزتبط بر روی پاسخ نامه پاسخ دهید.

بخش های ضبط شده عبارتند از:

ضبط 1: مکالمه بین دو نفر که در یک زمینه اجتماعی روزمره اتفاق می افتد.

ضبط 2: یک مونولوگ با موضوع  اجتماعی روزمره، به عنوان مثال. سخنرانی در مورد امکانات محلی

ضبط 3: مکالمه بین حداکثر چهار نفر درباره یک موضوع  آموزشی ، به عنوان مثال. مباحث بین  استاد دانشگاه و یک دانشجو درباره یک تکلیف.

ضبط 4: مونولوگ در مورد یک موضوع دانشگاهی، به عنوان مثال. یک سخنرانی دانشگاهی

 

آزمون  سنجش شنیداری  آیلتس تقریباً 30 دقیقه طول می کشد و علاوه بر آن  شما 10 دقیقه فرصت دارید تا پاسخ های خود را از دفترچه سؤالات خود به پاسخنامه منتقل کنید.

تعداد سوالات :40 سوال

آزمون سنجش درک شنیداری دارای فرمت های مختلف سوال از جمله موارد زیر است: چند گزینه ای، تطبیق، برچسب گذاری /یادداشت/جدول/رسم نمودار/ خلاصه نویسی ، تکمیل جمله.

نحوه امتیازدهی: هر پاسخ صحیح یک نمره دریافت می کند. نمرات دریافتی  از 40 امتیاز به مقیاس 9 باندی آیلتس تبدیل می شود و این  نمرات بصورت  باندهای کامل و یا اعشاری گزارش می شود.

 

درک مطلب (Reading)

متقاضی آیلتس  باید بتواند  خوانشی سریع و کارآمد داشته باشد و  همزمان  بتواند زمان خود را مدیریت کند. در آزمون درک مطلب  آیلتس از شما خواسته می شود که بعد از مطالعه  سه متن مختلف،به سوالات مرتبط پاسخ دهید. محتوای آزمون Reading برای آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال متفاوت است.

 

آزمون درک مطلب  آیلتس برای ارزیابی طیف وسیعی از مهارت‌های ریدینگ، از جمله توانایی شما در درک متون انگلیسی طراحی شده است.این آزمون شامل موارد زیر است:

 

معنای کلی  متن را تشخیص دهید.

ایده یا ایده های اصلی متن چیست؟

جزئیات  را شناسی کنید

باید بتوانید با استدلال، معنای ضمنی  در متن را تشخیص دهید

نظرات، نگرش ها و هدف نویسنده را شناسایی کنید.

استدلال  کلی خود از متن را بنویسید.

 

درک مطلب  آکادمیک

این بخش دارای  سه متن طولانی است  که از نوع  توصیفیی ، استدلالی یا تحلیلی است. این  متون از کتاب ها، مجلات و روزنامه ها استخراج شده است و مخاطب آنها  ب مخاطبان غیر متخصص است.این متون برای افرادی که وارد دوره های دانشگاهی می شوند یا به دنبال ثبت نام حرفه ای هستند مناسب است.

زمان تکمیل این بخش با احتساب زمان انتقال پاسخ ها به پاسخ نامه 60 دقیقه است.

تعداد سوالات:40 سوال

فرمت سوالات دربخش درک مطلب عبارتند از: پر کردن جاهای خالی  در متن نوشته شده یا در جدول ، تطبیق دادن  مطالب با متن  یا با نمودارها ، کامل کردن جملات ، پاسخ به سؤالات کوتاه ، پاسخ به سؤالات چند گزینه ای

هر پاسخ صحیح یک نمره دریافت می کند. نمرات اخذ شده  از 40 به مقیاس 9 باند آیلتس تبدیل می شود و  بصورت کامل و اعشاری  گزارش  می شود.

 

درک مطلب در آیلتس  عمومی

این متون  از کتاب ها، مجلات، روزنامه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها، کتابچه ها استخراج می شود و  مطالبی احتمالاً روزانه در یک محیط انگلیسی زبان با آنها روبرو می شوید.

زمان 60 دقیقه با احتساب زمان انتقال

تعداد سوالات 40 سوال

فرمت سوالات دربخش درک مطلب عبارتند از: پر کردن جاهای خالی  در متن نوشته شده یا در جدول ، تطبیق دادن  مطالب با متن  یا با نمودارها ، کامل کردن جملات ، پاسخ به سؤالات کوتاه ، پاسخ به سؤالات چند گزینه ای

هر پاسخ صحیح یک نمره دریافت می کند. نمرات اخذ شده  از 40 به مقیاس 9 باند آیلتس تبدیل می شود و  بصورت کامل و اعشاری  گزارش  می شود.

 

Writing (نگارش)

آزمون نگارش آیلتس برای ارزیابی طیف گسترده ای از مهارت های نوشتاری طراحی شده است و شما موارد زیر است:

 • نوشتن پاسخ مناسب
 • سازماندهی کرد ایده ها
 • استفاده دقیق از طیف وسیعی از واژگان و گرامر

 

Academic Writing (نگارش آکادمیک)

 

فرمت نگارش  در آزمون آیلتس  نگارش  آکادمیک باید بصورت رسمی باشد. در آزمون نخست، نمودار، جدول یا  گرافی  به شما نمایش داده می شود باید  اطلاعات را با کلمات خود توصیف، خلاصه یا توضیح دهید. برای مثال این آزمون می تواند  شامل توصیف و توضیح داده ها، توصیف مراحل یک فرآیند یا نحوه عملکرد چیزی یا توصیف یک شی یا رویداد باشد. در بخش دوم آزمون نگارش، باید استدلال و دیدگا ه خود درباره یک مسله یا مشکل  را توضیح دهید.

زمان آزمون  نگارش آیلتس 60 دقیقه است که  20 دقیقه آن به بخش اول  و 40 دقیقه به بخش دوم اختصاص می یابد. باید بگونه ای زمان خود را مدیریت کنید که  مطمئن شوید پس از 20 دقیقه بخش دوم را شروع می کنید.

تعداد سوالات: 2 سوال

تعداد لغات بخش اول و دوم آزمون نگارش: از شما خواسته می شود که حداقل 150 کلمه برای بخش 1  و حداقل 250 کلمه برای بخش 2 بنویسید.

امتیاز آزمون  نگارش شما توسط یک ممتحن معتبر آیلتس امتیاز بندی می شود. ارزش Task 2 دو برابر Task 1 در آزمون Writing آیلتس است. نمرات  بصورت  باندهای کامل و اعشاری  گزارش می شود.

 

آزمون عمومی نگارش

 

فرمت  بخش های آزمون نگارش  عمومی آیلتس بیشتر دارای مخطاب عام است. در بخش 1  موقعیتی به شما ارائه می شود و از شما خواسته می شود نامه ای بنویسید و درخواست اطلاعات یا توضیح وضعیت را بدهید. می توانید نامه را به سبک شخصی، نیمه رسمی یا رسمی بنویسید. در بخش 2 از شما خواسته می شود که در پاسخ به یک دیدگاه، استدلال یا مشکل، مطلب بنویسید. می توانید از یک سبک نسبتاً شخصی استفاده کنید.

زمان آزمون نگارش آیلتس عمومی  60 دقیقه است . 20 دقیقه آن به بخش اول  و 40 دقیقه به بخش دوم اختصاص می یابد. باید بگونه ای زمان خود را مدیریت کنید که  مطمئن شوید پس از 20 دقیقه بخش دوم را شروع می کنید.

تعداد سوالات: 2 سوال

تعداد لغات بخش اول و دوم آزمون نگارش: از شما خواسته می شود که حداقل 150 کلمه برای بخش 1  و حداقل 250 کلمه برای بخش 2 بنویسید.

امتیاز آزمون رایتینگ شما توسط یک ممتحن معتبر آیلتس علامت گذاری می شود. ارزش Task 2 دو برابر Task 1 در آزمون Writing آیلتس است. نمرات  بصورت  باندهای کامل و اعشاری  گزارش می شود.

 

Speaking (صحبت کردن)

 

در آزمون  صحبت کردن  آیلتس با یک ممتحن معتبر صحبت خواهید کرد. این آزمون تعاملی بوده و می تواند به یک موقعیت واقعی نزدیک  باشد. در این مکالمه  ممکن است از انواع لهجه‌ها استفاده شود . آزمون ضبط خواهد شد.

 

محتوای آزمون صحبت کردن  آیلتس برای هر دو آزمون آیلتس آکادمیک و آیلتس جنرال یکسان است.

 

آزمون اسپیکینگ آیلتس برای ارزیابی طیف وسیعی از مهارت ها طراحی شده است.

 

ممتحن توانایی شما در موارد زیر را می سنجد:

 

 • تبادل نظرات و اطلاعات در مورد موضوعات روزمره و تجربیات رایج؛ برای انجام این کار باید به طیف وسیعی از سوالات پاسخ دهید
 • با استفاده از زبان انگلیسی در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید
 • ایده های خود را به طور منسجم سازماندهی کنید
 • نظرات خود را بیان و توجیه کنید
 • به تجزیه و تحلیل، بحث و گمانه زنی در مورد مسائل بپردازید.

 

لازم است متقاضی آیلتس  در حین صحبت کردن  آرامش  خود را حفظ کرده  و روان صحبت کند و  باید به طور طبیعی صحبت کنید.

فرمت

قسمت اول: ممتحن خودش را معرفی می کند و از شما می خواهد که خودتان را معرفی کنید و هویت خود را تایید کنید. ممتحن از شما سوالات کلی در مورد موضوعات آشنا می پرسد، به عنوان مثال. خانه، خانواده، کار، تحصیل و علایق. این بخش باید به شما کمک می تا ضمن حفظ آرامش خود، و به طور طبیعی صحبت کنید.

قسمت 2: ممتحن به شما یک کارت اشاره می‌دهد که از شما می‌خواهد در مورد یک موضوع خاص صحبت کنید و  نکاتی که باید در سخنرانی خود لحاظ کنید را یادداشت کنید. یک دقیقه به شما فرصت داده می شود تا آماده و یادداشت برداری کنید. سپس از شما خواسته می شود که 1-2 دقیقه در مورد موضوع صحبت کنید. در این مدت صحبت شما قطع نخواهد شد، بنابراین مهم است که به صحبت ادامه دهید. سپس ممتحن از شما یک یا دو سوال در مورد یک موضوع می پرسد.

 

قسمت 3: ممتحن از شما سؤالات بیشتری می پرسد که به موضوع قسمت 2 مرتبط است. این سؤالات به گونه ای طراحی شده اند که به شما فرصتی می دهند تا در مورد موضوعات و ایده های انتزاعی بیشتری بحث کنید.

زمان: 11-14 دقیقه

امتیازات شما در طول آزمون توسط ممتحنین بر اساس عملکرد شما  در نظر گرفته خواهد شدو این امتیاز بر اساس چهار معیار مشخص خواهید شد: تسلط و انسجام، منبع واژگانی، تنوع دستوری و دقت در تلفظ. نمرات بصورت  باندهای کامل و اعشاری گزارش می شود.

 

دکتر موسی عبادی فر

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *