دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی

مقدمه:

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی، یک فرصت بی‌نظیر برای افرادی است که علاقه‌مند به تحقیقات و نوشتن در حوزه علمی اپیدمیولوژی هستند. اپیدمیولوژی به عنوان علمی که به بررسی و تحلیل شیوع، علل و عوامل مرتبط با بیماری‌ها در جامعه می‌پردازد، اهمیت بسیاری در حفظ و بهبود سلامت جامعه دارد.

در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی، شرکت کنندگان با اصول و فنون نوشتن مقالات علمی در این حوزه آشنا می‌شوند. این دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا توانایی تدوین مقالات علمی با کیفیت و قابل قبول را در اپیدمیولوژی به دست آورند. از جمله موضوعاتی که در این دوره آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌توان به تحلیل داده‌ها، انتخاب منابع معتبر، نگارش بخش‌های مختلف مقاله و ارائه نتایج و استنتاج‌های معتبر اشاره کرد.

با شرکت در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان قادر خواهند بود تا مقالات علمی خود را با استفاده از روش‌های علمی و استانداردهای مربوطه تدوین کنند. همچنین، این دوره آموزشی فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات و دانش با سایر پژوهشگران و اساتید در حوزه اپیدمیولوژی فراهم می‌کند.

در نهایت، این دوره آموزشی به شرکت کنندگان امکان می‌دهد تا به عنوان نویسندگان مطرح و معتبر در حوزه اپیدمیولوژی شناخته شوند و به پیشرفت علمی و بهبود سلامت جامعه به‌طور فعال کمک کنند.

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی عبارتند از:

1. ارتقای مهارت های نوشتاری: هدف اصلی این دوره آموزشی، بهبود و ارتقای مهارت های نوشتاری شرکت کنندگان در حوزه اپیدمیولوژی است. این دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا توانایی تدوین مقالات علمی با کیفیت و قابل قبول را در اپیدمیولوژی به دست آورند.

2. آشنایی با اصول و فنون نوشتن مقالات علمی: در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با اصول و فنون نوشتن مقالات علمی در حوزه اپیدمیولوژی آشنا می‌شوند. این شامل تحلیل داده‌ها، انتخاب منابع معتبر، نگارش بخش‌های مختلف مقاله و ارائه نتایج و استنتاج‌های معتبر است.

3. توانمندسازی در تدوین مقالات علمی: این دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا توانمندی لازم برای تدوین مقالات علمی در حوزه اپیدمیولوژی را به دست آورند. از جمله موضوعاتی که در این دوره آموزشی مورد بررسی قرار می‌گیرد، تحلیل داده‌ها، استفاده از روش‌های علمی، نگارش بخش‌های مختلف مقاله و ارائه نتایج و استنتاج‌های معتبر است.

4. تبادل تجربیات و دانش: این دوره آموزشی فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات و دانش با سایر پژوهشگران و اساتید در حوزه اپیدمیولوژی فراهم می‌کند. شرکت کنندگان می‌توانند از تجربیات دیگران بهره‌برداری کنند و با افرادی که در همین حوزه فعالیت می‌کنند، ارتباط برقرار کنند.

5. شناخت و شناخته شدن: این دوره آموزشی به شرکت کنندگان امکان می‌دهد تا به عنوان نویسندگان مطرح و معتبر در حوزه اپیدمیولوژی شناخته شوند و به پیشرفت علمی و بهبود سلامت جامعه به‌طور فعال کمک کنند.

با توجه به اهداف مذکور، دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی به شرکت کنندگان امکان می‌دهد تا مهارت های لازم برای تدوین مقالات علمی با کیفیت و قابل قبول را در این حوزه به دست آورند و در پیشرفت علمی و بهبود سلامت جامعه نقش موثری ایفا کنند.

جزئیات دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. مقدمه‌ای درباره مقاله نویسی در اپیدمیولوژی: در این بخش، مفاهیم اساسی مقاله نویسی در اپیدمیولوژی معرفی می‌شوند. این شامل اهمیت مقاله نویسی، نوع مقالات علمی در اپیدمیولوژی و ساختار مقاله است.

2. انتخاب موضوع و تعیین سوال پژوهشی: در این بخش، روش‌های انتخاب موضوع و تعیین سوال پژوهشی در اپیدمیولوژی بررسی می‌شوند. شرکت کنندگان با روش‌های انتخاب موضوع مهم و جالب و تعیین سوال پژوهشی مرتبط آشنا می‌شوند.

3. جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها: در این بخش، روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آنها در اپیدمیولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت کنندگان با روش‌های مختلف جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آماری آنها آشنا می‌شوند.

4. نگارش بخش‌های مختلف مقاله: در این بخش، شرکت کنندگان با نگارش بخش‌های مختلف مقاله علمی در اپیدمیولوژی آشنا می‌شوند. این شامل بخش مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است.

5. استفاده از منابع و ارجاعات: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های استفاده از منابع و ارجاعات در مقالات علمی در اپیدمیولوژی آشنا می‌شوند. این شامل نحوه نقل قول، ارجاع به منابع و استفاده از منابع معتبر است.

6. ارزیابی و ویرایش مقاله: در این بخش، روش‌های ارزیابی و ویرایش مقاله علمی در اپیدمیولوژی بررسی می‌شوند. شرکت کنندگان با روش‌های ارزیابی کیفیت مقاله و ویرایش آن بر اساس نظرات دیگران آشنا می‌شوند.

7. انتشار و ارائه مقاله: در این بخش، روش‌های انتشار و ارائه مقاله علمی در اپیدمیولوژی مورد بررسی قرار می‌گیرد. شرکت کنندگان با روش‌های انتشار مقاله در مجلات علمی و ارائه آن در کنفرانس‌ها آشنا می‌شوند.

این دوره آموزشی می‌تواند به صورت آنلاین یا حضوری برگزار شود و مدت زمان آن معمولاً تعیین شده است. همچنین، ممکن است دوره شامل تمرینات عملی، مطالعات موردی و بحث‌های گروهی باشد تا شرکت کنندگان بتوانند مهارت های خود را در مقاله نویسی در اپیدمیولوژی تقویت کنند.

تعداد ساعات تماس دانش‌آموز:

این برنامه برای یک دوره 20 ساعته طراحی شده است، تکالیف و سایر فعالیت‌های آموزشی غیر مربی وجود دارد که باید ظرف 30 روز پس از تحویل برنامه تکمیل شود.

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی: 

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. آشنایی با اصول و مفاهیم مقاله نویسی در اپیدمیولوژی: هدف از این بخش، آشنایی شرکت کنندگان با اصول و مفاهیم اساسی مقاله نویسی در اپیدمیولوژی است. این شامل ساختار مقاله، نوع مقالات علمی در اپیدمیولوژی و اهمیت مقاله نویسی در این حوزه است.

2. توانایی انتخاب موضوع و تعیین سوال پژوهشی: هدف از این بخش، آموزش روش‌های انتخاب موضوع مناسب و تعیین سوال پژوهشی در اپیدمیولوژی است. شرکت کنندگان باید بتوانند موضوع جالب و مهمی را انتخاب کرده و سوال پژوهشی مرتبط با آن را تعیین کنند.

3. توانایی جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها: هدف از این بخش، آموزش روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آنها در اپیدمیولوژی است. شرکت کنندگان باید بتوانند داده‌های مورد نیاز را جمع‌آوری کرده و آنها را به صورت صحیح تحلیل کنند.

4. توانایی نگارش بخش‌های مختلف مقاله: هدف از این بخش، آموزش نگارش بخش‌های مختلف مقاله علمی در اپیدمیولوژی است. شرکت کنندگان باید بتوانند بخش‌های مقدمه، روش‌شناسی، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری را به صورت منطقی و قابل فهم نگارش کنند.

5. توانایی استفاده از منابع و ارجاعات: هدف از این بخش، آموزش روش‌های استفاده از منابع و ارجاعات در مقالات علمی در اپیدمیولوژی است. شرکت کنندگان باید بتوانند به درستی از منابع استفاده کنند و به آنها ارجاع دهند.

6. توانایی ارزیابی و ویرایش مقاله: هدف از این بخش، آموزش روش‌های ارزیابی و ویرایش مقاله علمی در اپیدمیولوژی است. شرکت کنندگان باید بتوانند مقاله خود را ارزیابی کرده و آن را بهبود دهند.

7. توانایی انتشار و ارائه مقاله: هدف از این بخش، آموزش روش‌های انتشار و ارائه مقاله علمی در اپیدمیولوژی است. شرکت کنندگان باید بتوانند مقاله خود را در مجلات علمی منتشر کنند و آن را در کنفرانس‌ها ارائه دهند.

هدف اصلی این دوره، تقویت مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی و ارتقای کیفیت مقالات علمی در این حوزه است.

فلسفه مقاله نویسی ما :

فلسفه مقاله نویسی ما می‌تواند عبارت باشد از:

1. ارتقای دانش: هدف ما از مقاله نویسی، به اشتراک گذاری دانش و تجربیات خود با جامعه علمی است. ما با نوشتن مقالات، سعی می‌کنیم به توسعه دانش و پیشرفت در حوزه‌های مختلف علمی کمک کنیم.

2. ارتباط و تبادل اطلاعات: مقاله نویسی برای ما یک وسیله است برای برقراری ارتباط با سایر پژوهشگران و افراد علاقه‌مند. ما از طریق مقالات، ایده‌ها و نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم و از تبادل اطلاعات برای پیشرفت علمی استفاده می‌کنیم.

3. ارزش افزوده: ما به دنبال ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف علمی هستیم. با نوشتن مقالات، سعی می‌کنیم به حل مسائل و چالش‌های موجود در جامعه علمی کمک کنیم و به پیشرفت علمی و فناوری در آن زمینه‌ها کمک کنیم.

4. انتشار و شفافیت: ما با انتشار مقالات، به دنبال افزایش شفافیت و قابلیت دسترسی به دانش علمی هستیم. ما معتقدیم که انتشار مقالات به دسترسی آسان‌تر به اطلاعات علمی و افزایش تعاملات بین پژوهشگران کمک می‌کند.

این فلسفه مقاله نویسی برای ما اهمیت بالایی دارد و ما سعی می‌کنیم با رعایت اصول و استانداردهای علمی، مقالاتی با کیفیت و ارزشمند ارائه دهیم.

زبان برنامه دوره آموزش مقاله نویسی در اپیدمیولوژی:

فارسی

نحوه تحویل:

این دوره به صورت آموزش آنلاین و طولانی مدت و در سه ماه انجام می شود

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی: 

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی می‌توانند عموماً شامل افراد زیر باشند:

1. دانشجویان رشته‌های مرتبط با اپیدمیولوژی: این دوره می‌تواند برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، بهداشت عمومی، علوم پزشکی، آمار و سایر رشته‌های مرتبط با اپیدمیولوژی مفید باشد. آنها می‌توانند از این دوره برای بهبود مهارت‌های مقاله نویسی خود و تقویت قدرت ارائه نتایج پژوهش‌های خود استفاده کنند.

2. پژوهشگران و اساتید: افرادی که در زمینه اپیدمیولوژی فعالیت می‌کنند و می‌خواهند مهارت‌های مقاله نویسی خود را بهبود بخشند و بتوانند نتایج پژوهش‌های خود را به صورت مناسب منتشر کنند، می‌توانند از این دوره استفاده کنند.

3. محققان و دانشمندان: افرادی که در زمینه اپیدمیولوژی تحقیقاتی انجام می‌دهند و می‌خواهند مهارت‌های مقاله نویسی خود را بهبود بخشند و بتوانند نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب منتشر کنند، می‌توانند از این دوره بهره ببرند.

4. اعضای هیئت علمی و مدیران دانشگاهی: افرادی که در دانشگاه‌ها به عنوان اعضای هیئت علمی یا مدیران فعالیت می‌کنند و می‌خواهند مهارت‌های مقاله نویسی خود را بهبود بخشند و بتوانند مقالات علمی کیفی تری را در اپیدمیولوژی تولید کنند، می‌توانند از این دوره استفاده کنند.

در کل، هر فردی که علاقه‌مند به بهبود مهارت‌های مقاله نویسی خود در حوزه اپیدمیولوژی است و می‌خواهد بتواند نتایج پژوهش‌ها و تحقیقات خود را به صورت مناسب منتشر کند، می‌تواند در این دوره شرکت کند.

پیش نیاز دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در اپیدمیولوژی:

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، اما ما با سازمان هایی که مایل به اجرای این برنامه هستند صحبت می کنیم تا مطابقت با اهداف سازمانی، تیمی و فردی آنها را تایید کنیم.

سیاست های پرداخت شهریه، برداشت و بازپرداخت:

قیمت این برنامه بستگی به تعداد شرکت کنندگان و مکانی دارد که سازمانی که مایل است مربیان ما برای ارائه این دوره سفر کنند. هزینه ها / پرداخت ها غیر قابل استرداد است.

درباره سعید جوی زاده :کوچینگ تحصیلی و استراتژیست نوآوری و پژوهشی

سعید جوی زاده، یک نویسنده، مولف، و مترجم برجسته در ایران است. او بیش از ۳۰ کتاب در زمینه های پژوهشی، بازاریابی، فروش و کوچینگ تحصیلی را به زبان فارسی نوشته و بیش از ۱۰۰ کتاب را از زبانهای دیگر به فارسی ترجمه کرده است. سعید جوی زاده مولف،مترجم و استراتژیست نوآوری و کوچینگ تحصیلی است.عضو تیم پژوهشی گروه بین المللی آکادمیک است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک ، بی هدفی و تنبلی هستند. و همه بدبختی ها ریشه در اهمال کاری انسان دارند.اهمال کاری یعنی وظیفه ای بر دوش شماست و شما در انجام دادن آن کوتاهی می کنید. سعید جوی زاده علاقه شدیدی به مباحث ایده پردازی، خلاقیت و کار گروهی دارد و به عنوان یک کوچ تحصیلی با دانشجویان بسیاری فعالیت دارد. او به دانشجویان کمک می کند تا در دوران دانشجویی و پس از آن موفق شوند و با ایجاد همکاری و هماهنگی در کار کردن با دیگران، بهبود عملکرد خود را در تمامی جنبه های زندگی تجربه کنند.سعید جوی زاده به عنوان یک سخنران انگیزشی در بیش از ۳۰۰ دانشگاه، سازمان های دولتی، و شرکت های خصوصی سخنرانی کرده است و با تجربه های خود به دانشجویان، کارمندان، و کارآفرینان کمک می کند تا به بهترین نحو ممکن در شغل و زندگی خود پیشرفت کنند.از جمله کتاب های بسیار موفق او می توان به “نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری”، “مقدمه ای بر خشکسالی ، “قوانین روزانه”، “فروخته شد” و “۲۱ قانون رهبری” اشاره کرد.

سعید جوی زاده

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

سر فصل آموزش مقاله نویسی :09382252774

پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

 • پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

فصل اول : اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک

 • تاریخچه نگارشات علمی
 • اهمیت نگارشات علمی
 • روش‌های علمی، مقاله‌های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی
 • مقاله‌های علمی
 • مقاله‌ی تحقیقی(Research (Journal) Paper)
 • مقاله‌ی انتقادی (Review Paper)
 • فصل کتاب (Book Chapter)
 • مقاله‌ی کنفرانس و چکیده‌ها (Conference Paper and Abstracts)
 • پایان نامه‌ها و رساله‌ها (Theses and Dissertations)
 • مکاتبه‌ی کوتاه / یادداشت تحقیقی
 • تک نگاری (Monograph)
 • مقاله‌های ژورنال و تحقیقات مخصوص به مکان
 • تحقیقات اساسی و کاربردی
 • چه نوع تحقیقی”، “چرا” و “چگونه”
 • تحقیق مخصوص به مکان (وابسته به مکان)
 • چند اشتباه بزرگ و متداول در مقاله نویسی
 • مراحل نوشتن یک مقاله
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی در مقاله نویسی
 • مديريت زمان براي افراد تازه کار
 • ده فرمان نگارش مقاله

 

آموزش مقاله نویسی

فصل دوم: مروری بر شاخص های علم سنجی، وب سنجی

 • علم سنجی و تاریخچه آن
 • مهمترین شاخص های علم سنجی
 • تعداد مقالات، اختراعات:
 • شاخص تاثيرگذاری يک مجله(Impact Factor)
 • ضریب تأثیر پنج ساله:
 • ضریب تأثیر جمعی (Aggregate Impact Factor):
 • تعداد ارجاعات:
 • کيفيت ارجاعات:
 • شاخص H:
 • شاخص G:
 • شاخص H-B
 • ارزش متیو(Mathew Value)
 • شاخص Y (Y- index)
 • شاخص آنی/ شاخص فوریت (Immediacy index):
 • ضريب تأثير رشته(Discipline Impact Factor (DIF)):
 • نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد(Cited half-life)
 • وب سنجی و تاریخچه آن (Webometrics)
 • کاربرد های وب سنجی
 • شاخص های وب سنجی:

 

آموزش مقاله نویسی

فصل سوم: انتخاب مجله

 • گام اول: انتخاب مجله مورد نظر
 • مجلات با دسترسی محدود (Non-Open Access)
 • مجلات با دسترسی آزاد (Open Access)
 • انواع مقالات ژورنال
 • مقالات اصیل
 • مقالات مروری
 • مقالات گزارشی
 • مقالات Short/Rapid/Brief Communication
 • مجلات حرفه‌ای و پیشرو
 • مجلات علمی
 • جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی و ISI
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی:
 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی ایران در ISC
 • نظام رتبه‌بندی QS
 • نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی QS
 • 1 نظام رتبه‌بندی شانگهای(ARWU)
 • نظام رتبه‌بندی تایمز
 • نظام رتبه‌بندی Leiden
 • نظام رتبه‌بندی Maclean: 73
 • نشریات مصوب شورای راهبردی ISC
 • نشریات معتبر کشور
 • فهرست نشریات اصلی ISC
 • پایگاه تامسون
 • پایگاه رتبه بندی مجلات ISI
 • آیا ژورنالی که برای مقالۀ علمی‌تان انتخاب کرده‌اید دارای درجه ISI است؟
 • معیارهای انتخاب ژورنال مناسب ISI

 

آموزش مقاله نویسی

فصل چهارم: انتخاب موضوع

 • اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مقاله و تحقیق
 • عمده‌ترین منابع جهت انتخاب موضوع
 • استفاده از تجارب شخصی
 • ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین‌المللی
 • استفاده از معروفترین کلید واژه‌های هر رشته
 • استنتاج از نظریه‌ها و فرضیه‌ها
 • استفاده از کتب تخصصی لاتین
 • الف) سایت کتابخانه Library Genesis
 • ب) سایت دانلود رایگان کتاب‌ گوتنبرگ
 • مقالات علمی پژوهشی و ISI
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی”مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی”
 • ب) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • ج) سایت http://sci-hub.bc
 • د) پرتال جامع علوم انسانی
 • ولویت‌های پژوهشی دولت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی
 • شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • ب) پایان نامه‌های سایت Google
 • ب) پایگاه اطلاعاتی پایان نامه‌های اتحادیه اروپا
 • ج) پایگاه دانلود پایان نامه پروکوئست (ProQuest)
 • فیلم‌های مستند و شبکه‌های خبری
 • انجمن‌های علمی
 • کنفرانس‌ها، همایش‌ها، و سمینارها
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا (مرجع دانش)
 • ب) پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور
 • پ) پایگاه اطلاع رسانی با همایش
 • ی) پایگاه کنفرانس‌های جهانی:
 • و) پایگاه Conferencealerts.com
 • ایده گرفتن، خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت

 

فصل پنجم: ارکان مختلف مقاله

 • اصالت موضوع (Originality)
 • عنوان (Title)
 • نویسندگان (Authors)
 • افزودن افیلیشن نویسندگان
 • گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)
 • نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن
 • ۵) افیلیشن‌های چند گانه
 • نگارش مشخصات نویسنده رابط
 • یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد؟
 • چکیده (Abstract)
 • انواع چکيده
 • ويژگي‌هاي يک چکيده خوب
 • ساختار يا محتواي يک چکيده
 • فرايند تهيه يک چکيده
 • مواردی که باعث رد چکیده از طرف داوران خواهند شد
 • طول چکيده
 • کلمات کلیدی (Key Words)
 • مقدمه (Introduction)
 • بخش اول: پیشینه تحقیقات(Litreture Review)
 • بخش دوم: بیان مشکلات (Problem Statement)
 • بخش سوم: اهداف پژوهش (Objectives)
 • تناظر فرضیات، سوالات پژوهش، و ا هداف اختصاصی پژوهش
 • اشکالات متداول در نوشتن مقدمه:
 • مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
 • معرفی پروژه
 • روش شناسی
 • تفاوت طرح تحقیق (Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی:
 • ابزار پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • محدوده و محدودیت ها
 • شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
 • سازماندهی مواد و روشها:
 • نتایج یا یافته ها (Results/ Findings)
 • ساختار نتایج یا یافته ها:
 • یافته ها و نتایج توصیفی
 • یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
 • ارائه نتایج یا یافته ها:
 • ارائه نتایج به صورت جدا
 • ارائه نتایج به صورت مجتمع
 • چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:
 • بحث (Discission)
 • ساختار بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری (Conclusions)
 • پیشنهادات (Further Research)
 • تقدیر و تشکر (Acknowledgement)
 • منابع (References)
 • پیوست (Appendix):

 

فصل ششم: شیوه‌های استناد به سبک APA

 • تعاریف استناد واستناد کردن
 • دلایل استناد
 • شیوه‌های استناد
 • شیوه‌های استناد برون متنی
 • شیوه نامه ونکوور (Vancouver system)
 • شیوه نامه شیکاگو (Documentary- Note or Humanities Style)
 • شیوه‌های استناد درون متنی
 • شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychology Association =APA)
 • شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (Modern Language Association =MLA)
 • استناد به منابع چاپی در شیوه APA
 • اثر دارای یک پدید آورنده
 • اثر دارای دو پدید آورنده
 • اثر دارای سه تا پنج نویسنده
 • اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده
 • گروه به عنوان نویسنده
 • اثر دارای نویسنده مجهول
 • اثر با تاریخ نشر نا معلوم
 • دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف
 • چند اثر از یک نویسنده در سال‌های مشابه
 • استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول
 • درج منابع در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم
 • استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله‌ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ
 • استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
 • استناد به نرم‌افزار رایانه‌ای در فهرست مأخذ
 • قواعد استناد به منابع الکترونیکی
 • ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله‌یک نشریه چاپی
 • استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی
 • استناد به یک مدرک موجود در وب گاه
 • استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:
 • قواعد نظم منابع در فهرست مأخذ

فصل هفتم: آشنایی با تکنیک‌های آماری مهم در مقالات علمی

 • مقدمه
 • اهداف علم آمار چیست؟
 • روش انجام یک پژوهش آماری
 • جمع آوری داده ها:
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جمعیت (جامعه) آماری:
 • نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری:
 • آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
 • نمونه گیری خوشه­ای:
 • نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
 • نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه:
 • روایی پرسش نامه:
 • پایایی پرسش نامه:
 • همبستگی
 • جهت همبستگی
 • مقدار همبستگی
 • همبستگی گشتاوری پیرسون
 • همبستگی اسپیرمن
 • رگرسیون
 • متغیر وابسته و متغیر مستقل
 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون خطی ساده و یک متغیره
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • انواع روشهای به کار برده شده در تحلیل رگرسیون
 • آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه یا بیش تر از دو گروه
 • تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)
 • تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA with repeated measure)
 • تحلیل تعقیبی:
 • سطح معنی داری آزمون
 • تحلیل عاملی
 • نمودارها

فصل هشتم: جداول و شکل‌ها در مقالات علمی

 • سرآغاز
 • اهمیت جداول و شکل‌ها
 • جدول در برابر شکل
 • عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها
 • چگونه جداول و اشکال را ترسیم کنیم
 • نشان دادن داده‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها

فصل نهم: آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات

 • نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات
 • نرم‌افزار Mendeley
 • نرم‌افزارEndNote
 • نرم‌افزار Reference Manager
 • نرم‌افزار Citavi
 • نرم‌افزار Zotero
 • نرم‌افزار ReadCube
 • نرم‌افزار پژوهیار

فصل دهم: کنفرانس و نحوه شرکت در آن

 • سرآغاز
 • معیارهای اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس
 • هزینه ثبت نام در کنفرانس
 • تعداد صفحات مجاز در مقاله‌های کنفرانس
 • تاریخ‌های مهم کنفرانس
 • الگوی نگارش مقالات در کنفرانس
 • چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات با نمایه ISI
 • نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس
 • الف) ارایه شفاهی (Oral)
 • ب) پوستر (Poster)
 • کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • نحوه برگزاری همایش
 • گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران
 • انواع کنفرانس

فصل یازدهم: آشنایی با سرقت علمی – ادبی

 • سرآغاز
 • آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و اهميت آن
 • نمونه‌هاي سرقت علمي – ادبي
 • آشنايي با شیوه‌های متداول سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)
 • چگونگي رخ دادن سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و راه‌هاي اجتناب از آن
 • عدم بکارگیری تفکرات خود
 • مديريت ضعيف زمان
 • عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده
 • فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي
 • تحقيقات ناکافي
 • يادداشت برداري ضعيف
 • ضعف مهارت استناد به منابع
 • عدم پرورش مهارت‌هاي نوشتن
 • برخی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارها و سایت‌های اینترنتی در زمینه سرقت علمی- ادبی

فصل دوازدهم: آشنایی با موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی مهم

 • موتور جستجوی crossref metadata search
 • پایگاه منابع علمی مگاپیپر
 • پایگاه Springer Link
 • جستجو در Springer
 • مرور منابع (Browse) در Springer
 • صفحه نتایج در Springer
 • فن آوری ارسال تازه‌ها (Alerts) در Springer
 • پايگاه اطلاع رساني نشريات آکسفورد
 • پايگاه اطلاعاتي گوگل اسكالر
 • پایگاه IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
 • پایگاه اطلاعاتی Science Direct
 • ثبت نام در Science Direct
 • هشدار دهنده (Alerts) در Science Direct
 • مرور در ليست مجلات و کتاب‌ها (Browse)
 • بازیابی Impact Factor یا ضریب تاثير یک مجله
 • Favorties كردن كتابها و مجلات
 • مرور فهرست مندرجات كتاب‌ها
 • پايگاه اطلاعاتی Taylor& Francis Online 456
 • پایگاه اطلاعاتی Wiley Online Library
 • سیستم هشدار(Alerts)
 • مرور در لیست مجلات (Browse)
 • پایگاه اطلاعاتی گزارش استنادی مجلات (JCR)
 • موتور جستجوی Semantic Scholar

فصل سیزدهم: آشنایی با مکاتبات بین‌الملل

 • سرآغاز
 • درخواست فرصت مطالعاتی
 • نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب
 • درخواست منبع بیشتر
 • همکاری در نوشتن کتاب
 • همکاری با پژوهشگر خارجی
 • دوست شدن برای همکاری علمی
 • نامه به سردبیر
 • درخواست کمک و راهنمائی از استاد
 • کامل کردن پایان نامه
 • اجازه استفاده از منبع اصلی
 • ترجمه کتاب اصلی
 • دعوت به سخنرانی
 • درخواست مربی شدن
 • ملحق شدن به تیم تحقیقاتی
 • نامه برای درخواست داور شدن ژورنال
 • درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن
 • Apply

فصل چهاردهم: ارسال مقالات

 • سرآغاز
 • مقایسه روند پذیرش مقالات در ژورنال‌های کم اعتبار پولی و ژورنال‌های معتبر رایگان
 • ژورنال‌های پولی و کم اعتبار
 • ژورنال‌های معتبر و رایگان
 • ارسال مقاله برای مجلات خارجی
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )
 • از طريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)
 • از طريق ايميل به سردبير
 • ارسال مقاله به مجلات Open Acess
 • نحوه پاسخ دهی به نظرات داور

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + بیست =