دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی

در دوره‌های آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در باستان‌شناسی، شرکت کنندگان با مفاهیم و تکنیک‌های مربوط به نوشتن مقالات علمی در زمینه باستان‌شناسی آشنا می‌شوند. این دوره‌ها به دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به باستان‌شناسی کمک می‌کنند تا مهارت‌های لازم برای نوشتن مقالات علمی در این حوزه را به دست آورند.

در این دوره‌ها، موضوعاتی مانند ساختار مقاله علمی، انتخاب موضوع، جستجوی منابع، تحلیل داده‌ها، نگارش و ویرایش مقاله، استفاده از منابع و مراجع علمی، استناد و نقل قول، و ترجمه مقالات به بررسی می‌پردازند. همچنین، در این دوره‌ها به توسعه مهارت‌های نگارشی، ارائه مفهوم و استدلال منطقی، و استفاده از زبان مناسب و دقیق در نوشتار پرداخته می‌شود.

در پایان دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود مقالات علمی باستان‌شناسی را به صورت حرفه‌ای تهیه و ارائه کنند. این مهارت‌ها به آنها کمک می‌کند تا در زمینه تحقیقات علمی و پژوهش‌های باستان‌شناسی بهترین عملکرد را داشته باشند و نتایج تحقیقات خود را به دیگران منتقل کنند.

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در باستان‌شناسی عبارتند از:

1. ارتقای مهارت‌های نوشتاری: هدف اصلی این دوره، بهبود مهارت‌های نوشتاری شرکت کنندگان است. این شامل توسعه مهارت‌های نگارشی، استدلال منطقی، استفاده از زبان مناسب و دقیق و ویرایش مقالات می‌شود.

2. آشنایی با قوانین و استانداردهای علمی: در این دوره، شرکت کنندگان با قوانین و استانداردهای علمی مربوط به نوشتن مقالات علمی در زمینه باستان‌شناسی آشنا می‌شوند. این شامل ساختار مقاله، استفاده از منابع و مراجع علمی، استناد و نقل قول و ترجمه مقالات است.

3. توانایی انتخاب موضوع و جستجوی منابع: شرکت کنندگان در این دوره یاد می‌گیرند چگونه موضوع مناسبی را برای مقاله خود انتخاب کنند و منابع مورد نیاز را جستجو کنند. این شامل تکنیک‌های جستجوی منابع، تحلیل داده‌ها و استفاده از منابع معتبر است.

4. توسعه مهارت‌های تحقیق و پژوهش: در این دوره، شرکت کنندگان با مهارت‌های تحقیق و پژوهش در زمینه باستان‌شناسی آشنا می‌شوند. این شامل تحلیل داده‌ها، تفسیر نتایج تحقیقات و ارائه مفهوم مناسب است.

5. ارتقای توانایی ارائه مقالات علمی: هدف دیگر این دوره، توانایی شرکت کنندگان در ارائه مقالات علمی در کنفرانس‌ها و سمینارها را بهبود بخشید. این شامل توانایی ارائه مفهوم و استدلال منطقی، استفاده از ارائه‌های تصویری و جذاب و تسلط بر مهارت‌های ارتباطی است.

با کسب این مهارت‌ها، شرکت کنندگان قادر خواهند بود مقالات علمی باستان‌شناسی را به صورت حرفه‌ای تهیه و ارائه کنند و در زمینه تحقیقات علمی و پژوهش‌های باستان‌شناسی بهترین عملکرد را داشته باشند.

جزئیات دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی

دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در باستان‌شناسی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. مقدمه‌ای درباره مقاله نویسی در باستان‌شناسی: در این بخش، مفاهیم اساسی مقاله نویسی در باستان‌شناسی معرفی می‌شوند. این شامل معرفی نوع مقالات علمی، ساختار مقاله، و اهمیت استفاده از منابع و مراجع علمی است.

2. تحقیق و جستجوی منابع: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های جستجوی منابع علمی در زمینه باستان‌شناسی آشنا می‌شوند. این شامل استفاده از پایگاه‌های داده علمی، کتابخانه‌ها، مجلات علمی و منابع اینترنتی است.

3. تحلیل و تفسیر داده‌ها: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های تحلیل داده‌ها و تفسیر نتایج تحقیقات در باستان‌شناسی آشنا می‌شوند. این شامل استفاده از روش‌های آماری، نمودارها و جداول است.

4. نگارش و ویرایش مقاله: در این بخش، شرکت کنندگان با مهارت‌های نگارشی مقاله آشنا می‌شوند. این شامل توانایی ساختاردهی مناسب مقاله، استفاده از زبان مناسب و دقیق، و ویرایش و تصحیح مقاله است.

5. استناد و نقل قول: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های استناد و نقل قول در مقالات علمی آشنا می‌شوند. این شامل استفاده از منابع و مراجع علمی، استناد به نتایج تحقیقات قبلی و نقل قول از مقالات دیگر است.

6. ارائه مقاله علمی: در این بخش، شرکت کنندگان با مهارت‌های ارائه مقاله علمی در کنفرانس‌ها و سمینارها آشنا می‌شوند. این شامل توانایی ارائه مفهوم و استدلال منطقی، استفاده از ارائه‌های تصویری و جذاب و تسلط بر مهارت‌های ارتباطی است.

در این دوره، ممکن است از مطالعات موردی و تمرینات عملی برای تقویت مهارت‌های نوشتاری و تحقیقاتی شرکت کنندگان استفاده شود. همچنین، ممکن است منابع و مراجع علمی مرتبط با باستان‌شناسی به شرکت کنندگان توصیه شود.

تعداد ساعات تماس دانش‌آموز:

این برنامه برای یک دوره 20 ساعته طراحی شده است، تکالیف و سایر فعالیت‌های آموزشی غیر مربی وجود دارد که باید ظرف 30 روز پس از تحویل برنامه تکمیل شود.

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی: 

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در باستان‌شناسی ممکن است عبارت باشند از:

1. آشنایی با مفاهیم اساسی مقاله نویسی در باستان‌شناسی و درک ساختار مقاله علمی.
2. آموزش روش‌های جستجوی منابع علمی در زمینه باستان‌شناسی و استفاده از منابع معتبر و قابل اعتماد.
3. توانایی تحلیل و تفسیر داده‌های باستان‌شناسی و ارائه نتایج به شکل منطقی و قابل فهم.
4. تقویت مهارت‌های نگارشی و ویرایشی برای نوشتن مقالات علمی در زمینه باستان‌شناسی.
5. آموزش روش‌های استناد و نقل قول در مقالات علمی و استفاده صحیح از منابع و مراجع.
6. توانایی ارائه مقاله علمی در کنفرانس‌ها و سمینارها با استفاده از روش‌های ارائه‌های تصویری و جذاب.
7. توسعه مهارت‌های تحقیق و تفکر انتقادی در زمینه باستان‌شناسی.
8. ارتقاء توانایی ارتباطی و تعاملی در ارائه نتایج تحقیقات و بحث درباره موضوعات باستان‌شناسی.

این اهداف به شرکت کنندگان کمک می‌کنند تا مهارت‌های لازم برای نوشتن و ارائه مقالات علمی در زمینه باستان‌شناسی را به دست آورند و در ارتباط با موضوعات مرتبط با باستان‌شناسی به صورت حرفه‌ای عمل کنند.

فلسفه مقاله نویسی ما :

فلسفه مقاله نویسی ما در باستان‌شناسی ممکن است عبارت باشد از:

1. ارتقاء دانش و تفکر علمی: هدف ما از مقاله نویسی در باستان‌شناسی، ارتقاء دانش و تفکر علمی در این حوزه است. ما تلاش می‌کنیم تا از طریق نوشتن مقالات علمی، به ارائه دیدگاه‌های نوین و پژوهش‌های پیشرفته در باستان‌شناسی بپردازیم.

2. انتقال دانش و اطلاعات: مقاله نویسی برای ما یک وسیله است که اطلاعات و دانش ما را به دیگران منتقل کند. ما سعی می‌کنیم تا از طریق مقالاتمان، دستاوردها و نتایج تحقیقاتمان را به جامعه علمی و علاقه‌مندان به باستان‌شناسی ارائه کنیم.

3. ترویج تفکر منطقی و علمی: ما به ترویج تفکر منطقی و علمی در مقاله نویسی باستان‌شناسی اهمیت می‌دهیم. ما سعی می‌کنیم تا از طریق استدلال‌های قوی و استناد به منابع معتبر، مقالاتی را تهیه کنیم که به دیگران کمک کند تا به صورت منطقی و علمی به موضوعات باستان‌شناسی نگریسته و آنها را بررسی کنند.

4. ترویج همکاری و تعامل: ما به ترویج همکاری و تعامل با سایر پژوهشگران و علاقه‌مندان به باستان‌شناسی اهمیت می‌دهیم. ما سعی می‌کنیم تا از طریق مقالاتمان، به ایجاد فضایی برای تبادل اطلاعات و نظرات بین افراد مختلف در حوزه باستان‌شناسی کمک کنیم.

این فلسفه ما در مقاله نویسی باستان‌شناسی، به ما کمک می‌کند تا به عنوان پژوهشگران و نویسندگان حرفه‌ای در این حوزه عمل کنیم و به پیشرفت دانش باستان‌شناسی کمک کنیم.

تاریخ ها و مکان ها دوره کوچینگ مدیران:

این یک برنامه درخواستی برای شرکت ها و سازمان هایی است که مایل به معرفی مهارت های مربیگری در سازمان خود هستند. برای دعوت از ما برای آوردن این دوره به سازمان شما تماس بگیرید.

زبان برنامه دوره آموزش مقاله نویسی در باستان شناسی  :

فارسی

نحوه تحویل:

این دوره به صورت آموزش آنلاین و طولانی مدت و در سه ماه انجام می شود

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی: 

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی می‌توانند شامل افراد زیر باشند:

1. دانشجویان و پژوهشگران باستان‌شناسی: افرادی که در حوزه باستان‌شناسی تحصیل می‌کنند یا تحقیقاتی در این زمینه انجام می‌دهند، می‌توانند به دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی شرکت کنند. این دوره می‌تواند به آنها کمک کند تا مهارت‌های لازم برای نوشتن مقالات علمی در باستان‌شناسی را بهبود بخشند.

2. اساتید و محققان باستان‌شناسی: افرادی که در حوزه باستان‌شناسی تدریس می‌کنند یا تحقیقاتی در این زمینه انجام می‌دهند، می‌توانند نیز به دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی مراجعه کنند. این دوره می‌تواند به آنها کمک کند تا روش‌های بهتری برای نوشتن و انتشار مقالات علمی در باستان‌شناسی را فرا بگیرند.

3. علاقه‌مندان به باستان‌شناسی: افرادی که به صورت علاقه‌مندانه به باستان‌شناسی علاقه دارند و می‌خواهند در این حوزه دانش و مهارت بیشتری کسب کنند، می‌توانند به دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی مراجعه کنند. این دوره می‌تواند به آنها کمک کند تا بتوانند به صورت موثرتری در مورد موضوعات باستان‌شناسی نوشته و ارتباط بیشتری با جامعه علمی در این حوزه برقرار کنند.

در کل، هر کسی که علاقه‌مند به نوشتن مقالات علمی در حوزه باستان‌شناسی است و می‌خواهد مهارت‌های خود را در این زمینه بهبود بخشد، می‌تواند در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی شرکت کند.

پیش نیاز دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در باستان شناسی:

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، اما ما با سازمان هایی که مایل به اجرای این برنامه هستند صحبت می کنیم تا مطابقت با اهداف سازمانی، تیمی و فردی آنها را تایید کنیم.

سیاست های پرداخت شهریه، برداشت و بازپرداخت:

قیمت این برنامه بستگی به تعداد شرکت کنندگان و مکانی دارد که سازمانی که مایل است مربیان ما برای ارائه این دوره سفر کنند. هزینه ها / پرداخت ها غیر قابل استرداد است.

درباره سعید جوی زاده :کوچینگ تحصیلی و استراتژیست نوآوری و پژوهشی

سعید جوی زاده، یک نویسنده، مولف، و مترجم برجسته در ایران است. او بیش از ۳۰ کتاب در زمینه های پژوهشی، بازاریابی، فروش و کوچینگ تحصیلی را به زبان فارسی نوشته و بیش از ۱۰۰ کتاب را از زبانهای دیگر به فارسی ترجمه کرده است. سعید جوی زاده مولف،مترجم و استراتژیست نوآوری و کوچینگ تحصیلی است.عضو تیم پژوهشی گروه بین المللی آکادمیک است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک ، بی هدفی و تنبلی هستند. و همه بدبختی ها ریشه در اهمال کاری انسان دارند.اهمال کاری یعنی وظیفه ای بر دوش شماست و شما در انجام دادن آن کوتاهی می کنید. سعید جوی زاده علاقه شدیدی به مباحث ایده پردازی، خلاقیت و کار گروهی دارد و به عنوان یک کوچ تحصیلی با دانشجویان بسیاری فعالیت دارد. او به دانشجویان کمک می کند تا در دوران دانشجویی و پس از آن موفق شوند و با ایجاد همکاری و هماهنگی در کار کردن با دیگران، بهبود عملکرد خود را در تمامی جنبه های زندگی تجربه کنند.سعید جوی زاده به عنوان یک سخنران انگیزشی در بیش از ۳۰۰ دانشگاه، سازمان های دولتی، و شرکت های خصوصی سخنرانی کرده است و با تجربه های خود به دانشجویان، کارمندان، و کارآفرینان کمک می کند تا به بهترین نحو ممکن در شغل و زندگی خود پیشرفت کنند.از جمله کتاب های بسیار موفق او می توان به “نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری”، “مقدمه ای بر خشکسالی ، “قوانین روزانه”، “فروخته شد” و “۲۱ قانون رهبری” اشاره کرد.

سعید جوی زاده

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

سر فصل آموزش مقاله نویسی :09382252774

پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

 • پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

فصل اول : اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک

 • تاریخچه نگارشات علمی
 • اهمیت نگارشات علمی
 • روش‌های علمی، مقاله‌های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی
 • مقاله‌های علمی
 • مقاله‌ی تحقیقی(Research (Journal) Paper)
 • مقاله‌ی انتقادی (Review Paper)
 • فصل کتاب (Book Chapter)
 • مقاله‌ی کنفرانس و چکیده‌ها (Conference Paper and Abstracts)
 • پایان نامه‌ها و رساله‌ها (Theses and Dissertations)
 • مکاتبه‌ی کوتاه / یادداشت تحقیقی
 • تک نگاری (Monograph)
 • مقاله‌های ژورنال و تحقیقات مخصوص به مکان
 • تحقیقات اساسی و کاربردی
 • چه نوع تحقیقی”، “چرا” و “چگونه”
 • تحقیق مخصوص به مکان (وابسته به مکان)
 • چند اشتباه بزرگ و متداول در مقاله نویسی
 • مراحل نوشتن یک مقاله
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی در مقاله نویسی
 • مديريت زمان براي افراد تازه کار
 • ده فرمان نگارش مقاله

 

آموزش مقاله نویسی

فصل دوم: مروری بر شاخص های علم سنجی، وب سنجی

 • علم سنجی و تاریخچه آن
 • مهمترین شاخص های علم سنجی
 • تعداد مقالات، اختراعات:
 • شاخص تاثيرگذاری يک مجله(Impact Factor)
 • ضریب تأثیر پنج ساله:
 • ضریب تأثیر جمعی (Aggregate Impact Factor):
 • تعداد ارجاعات:
 • کيفيت ارجاعات:
 • شاخص H:
 • شاخص G:
 • شاخص H-B
 • ارزش متیو(Mathew Value)
 • شاخص Y (Y- index)
 • شاخص آنی/ شاخص فوریت (Immediacy index):
 • ضريب تأثير رشته(Discipline Impact Factor (DIF)):
 • نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد(Cited half-life)
 • وب سنجی و تاریخچه آن (Webometrics)
 • کاربرد های وب سنجی
 • شاخص های وب سنجی:

 

آموزش مقاله نویسی

فصل سوم: انتخاب مجله

 • گام اول: انتخاب مجله مورد نظر
 • مجلات با دسترسی محدود (Non-Open Access)
 • مجلات با دسترسی آزاد (Open Access)
 • انواع مقالات ژورنال
 • مقالات اصیل
 • مقالات مروری
 • مقالات گزارشی
 • مقالات Short/Rapid/Brief Communication
 • مجلات حرفه‌ای و پیشرو
 • مجلات علمی
 • جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی و ISI
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی:
 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی ایران در ISC
 • نظام رتبه‌بندی QS
 • نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی QS
 • 1 نظام رتبه‌بندی شانگهای(ARWU)
 • نظام رتبه‌بندی تایمز
 • نظام رتبه‌بندی Leiden
 • نظام رتبه‌بندی Maclean: 73
 • نشریات مصوب شورای راهبردی ISC
 • نشریات معتبر کشور
 • فهرست نشریات اصلی ISC
 • پایگاه تامسون
 • پایگاه رتبه بندی مجلات ISI
 • آیا ژورنالی که برای مقالۀ علمی‌تان انتخاب کرده‌اید دارای درجه ISI است؟
 • معیارهای انتخاب ژورنال مناسب ISI

 

آموزش مقاله نویسی

فصل چهارم: انتخاب موضوع

 • اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مقاله و تحقیق
 • عمده‌ترین منابع جهت انتخاب موضوع
 • استفاده از تجارب شخصی
 • ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین‌المللی
 • استفاده از معروفترین کلید واژه‌های هر رشته
 • استنتاج از نظریه‌ها و فرضیه‌ها
 • استفاده از کتب تخصصی لاتین
 • الف) سایت کتابخانه Library Genesis
 • ب) سایت دانلود رایگان کتاب‌ گوتنبرگ
 • مقالات علمی پژوهشی و ISI
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی”مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی”
 • ب) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • ج) سایت http://sci-hub.bc
 • د) پرتال جامع علوم انسانی
 • ولویت‌های پژوهشی دولت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی
 • شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • ب) پایان نامه‌های سایت Google
 • ب) پایگاه اطلاعاتی پایان نامه‌های اتحادیه اروپا
 • ج) پایگاه دانلود پایان نامه پروکوئست (ProQuest)
 • فیلم‌های مستند و شبکه‌های خبری
 • انجمن‌های علمی
 • کنفرانس‌ها، همایش‌ها، و سمینارها
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا (مرجع دانش)
 • ب) پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور
 • پ) پایگاه اطلاع رسانی با همایش
 • ی) پایگاه کنفرانس‌های جهانی:
 • و) پایگاه Conferencealerts.com
 • ایده گرفتن، خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت

 

فصل پنجم: ارکان مختلف مقاله

 • اصالت موضوع (Originality)
 • عنوان (Title)
 • نویسندگان (Authors)
 • افزودن افیلیشن نویسندگان
 • گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)
 • نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن
 • ۵) افیلیشن‌های چند گانه
 • نگارش مشخصات نویسنده رابط
 • یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد؟
 • چکیده (Abstract)
 • انواع چکيده
 • ويژگي‌هاي يک چکيده خوب
 • ساختار يا محتواي يک چکيده
 • فرايند تهيه يک چکيده
 • مواردی که باعث رد چکیده از طرف داوران خواهند شد
 • طول چکيده
 • کلمات کلیدی (Key Words)
 • مقدمه (Introduction)
 • بخش اول: پیشینه تحقیقات(Litreture Review)
 • بخش دوم: بیان مشکلات (Problem Statement)
 • بخش سوم: اهداف پژوهش (Objectives)
 • تناظر فرضیات، سوالات پژوهش، و ا هداف اختصاصی پژوهش
 • اشکالات متداول در نوشتن مقدمه:
 • مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
 • معرفی پروژه
 • روش شناسی
 • تفاوت طرح تحقیق (Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی:
 • ابزار پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • محدوده و محدودیت ها
 • شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
 • سازماندهی مواد و روشها:
 • نتایج یا یافته ها (Results/ Findings)
 • ساختار نتایج یا یافته ها:
 • یافته ها و نتایج توصیفی
 • یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
 • ارائه نتایج یا یافته ها:
 • ارائه نتایج به صورت جدا
 • ارائه نتایج به صورت مجتمع
 • چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:
 • بحث (Discission)
 • ساختار بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری (Conclusions)
 • پیشنهادات (Further Research)
 • تقدیر و تشکر (Acknowledgement)
 • منابع (References)
 • پیوست (Appendix):

 

فصل ششم: شیوه‌های استناد به سبک APA

 • تعاریف استناد واستناد کردن
 • دلایل استناد
 • شیوه‌های استناد
 • شیوه‌های استناد برون متنی
 • شیوه نامه ونکوور (Vancouver system)
 • شیوه نامه شیکاگو (Documentary- Note or Humanities Style)
 • شیوه‌های استناد درون متنی
 • شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychology Association =APA)
 • شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (Modern Language Association =MLA)
 • استناد به منابع چاپی در شیوه APA
 • اثر دارای یک پدید آورنده
 • اثر دارای دو پدید آورنده
 • اثر دارای سه تا پنج نویسنده
 • اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده
 • گروه به عنوان نویسنده
 • اثر دارای نویسنده مجهول
 • اثر با تاریخ نشر نا معلوم
 • دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف
 • چند اثر از یک نویسنده در سال‌های مشابه
 • استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول
 • درج منابع در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم
 • استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله‌ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ
 • استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
 • استناد به نرم‌افزار رایانه‌ای در فهرست مأخذ
 • قواعد استناد به منابع الکترونیکی
 • ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله‌یک نشریه چاپی
 • استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی
 • استناد به یک مدرک موجود در وب گاه
 • استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:
 • قواعد نظم منابع در فهرست مأخذ

فصل هفتم: آشنایی با تکنیک‌های آماری مهم در مقالات علمی

 • مقدمه
 • اهداف علم آمار چیست؟
 • روش انجام یک پژوهش آماری
 • جمع آوری داده ها:
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جمعیت (جامعه) آماری:
 • نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری:
 • آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
 • نمونه گیری خوشه­ای:
 • نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
 • نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه:
 • روایی پرسش نامه:
 • پایایی پرسش نامه:
 • همبستگی
 • جهت همبستگی
 • مقدار همبستگی
 • همبستگی گشتاوری پیرسون
 • همبستگی اسپیرمن
 • رگرسیون
 • متغیر وابسته و متغیر مستقل
 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون خطی ساده و یک متغیره
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • انواع روشهای به کار برده شده در تحلیل رگرسیون
 • آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه یا بیش تر از دو گروه
 • تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)
 • تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA with repeated measure)
 • تحلیل تعقیبی:
 • سطح معنی داری آزمون
 • تحلیل عاملی
 • نمودارها

فصل هشتم: جداول و شکل‌ها در مقالات علمی

 • سرآغاز
 • اهمیت جداول و شکل‌ها
 • جدول در برابر شکل
 • عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها
 • چگونه جداول و اشکال را ترسیم کنیم
 • نشان دادن داده‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها

فصل نهم: آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات

 • نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات
 • نرم‌افزار Mendeley
 • نرم‌افزارEndNote
 • نرم‌افزار Reference Manager
 • نرم‌افزار Citavi
 • نرم‌افزار Zotero
 • نرم‌افزار ReadCube
 • نرم‌افزار پژوهیار

فصل دهم: کنفرانس و نحوه شرکت در آن

 • سرآغاز
 • معیارهای اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس
 • هزینه ثبت نام در کنفرانس
 • تعداد صفحات مجاز در مقاله‌های کنفرانس
 • تاریخ‌های مهم کنفرانس
 • الگوی نگارش مقالات در کنفرانس
 • چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات با نمایه ISI
 • نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس
 • الف) ارایه شفاهی (Oral)
 • ب) پوستر (Poster)
 • کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • نحوه برگزاری همایش
 • گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران
 • انواع کنفرانس

فصل یازدهم: آشنایی با سرقت علمی – ادبی

 • سرآغاز
 • آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و اهميت آن
 • نمونه‌هاي سرقت علمي – ادبي
 • آشنايي با شیوه‌های متداول سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)
 • چگونگي رخ دادن سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و راه‌هاي اجتناب از آن
 • عدم بکارگیری تفکرات خود
 • مديريت ضعيف زمان
 • عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده
 • فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي
 • تحقيقات ناکافي
 • يادداشت برداري ضعيف
 • ضعف مهارت استناد به منابع
 • عدم پرورش مهارت‌هاي نوشتن
 • برخی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارها و سایت‌های اینترنتی در زمینه سرقت علمی- ادبی

فصل دوازدهم: آشنایی با موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی مهم

 • موتور جستجوی crossref metadata search
 • پایگاه منابع علمی مگاپیپر
 • پایگاه Springer Link
 • جستجو در Springer
 • مرور منابع (Browse) در Springer
 • صفحه نتایج در Springer
 • فن آوری ارسال تازه‌ها (Alerts) در Springer
 • پايگاه اطلاع رساني نشريات آکسفورد
 • پايگاه اطلاعاتي گوگل اسكالر
 • پایگاه IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
 • پایگاه اطلاعاتی Science Direct
 • ثبت نام در Science Direct
 • هشدار دهنده (Alerts) در Science Direct
 • مرور در ليست مجلات و کتاب‌ها (Browse)
 • بازیابی Impact Factor یا ضریب تاثير یک مجله
 • Favorties كردن كتابها و مجلات
 • مرور فهرست مندرجات كتاب‌ها
 • پايگاه اطلاعاتی Taylor& Francis Online 456
 • پایگاه اطلاعاتی Wiley Online Library
 • سیستم هشدار(Alerts)
 • مرور در لیست مجلات (Browse)
 • پایگاه اطلاعاتی گزارش استنادی مجلات (JCR)
 • موتور جستجوی Semantic Scholar

فصل سیزدهم: آشنایی با مکاتبات بین‌الملل

 • سرآغاز
 • درخواست فرصت مطالعاتی
 • نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب
 • درخواست منبع بیشتر
 • همکاری در نوشتن کتاب
 • همکاری با پژوهشگر خارجی
 • دوست شدن برای همکاری علمی
 • نامه به سردبیر
 • درخواست کمک و راهنمائی از استاد
 • کامل کردن پایان نامه
 • اجازه استفاده از منبع اصلی
 • ترجمه کتاب اصلی
 • دعوت به سخنرانی
 • درخواست مربی شدن
 • ملحق شدن به تیم تحقیقاتی
 • نامه برای درخواست داور شدن ژورنال
 • درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن
 • Apply

فصل چهاردهم: ارسال مقالات

 • سرآغاز
 • مقایسه روند پذیرش مقالات در ژورنال‌های کم اعتبار پولی و ژورنال‌های معتبر رایگان
 • ژورنال‌های پولی و کم اعتبار
 • ژورنال‌های معتبر و رایگان
 • ارسال مقاله برای مجلات خارجی
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )
 • از طريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)
 • از طريق ايميل به سردبير
 • ارسال مقاله به مجلات Open Acess
 • نحوه پاسخ دهی به نظرات داور

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 9 =