دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی

مقدمه:

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی، یک فرصت بی‌نظیر برای بهبود و تقویت مهارت‌های نوشتاری در حوزه بیوشیمی است. بیوشیمی به عنوان یکی از شاخه‌های مهم علوم زیستی، درک عمیقی از ساختار و عملکرد مولکول‌ها و سلول‌ها را فراهم می‌کند. این حوزه، تحقیقات بسیاری را در زمینه‌های مختلف از جمله بیولوژی سلولی، بیوشیمی ساختاری، بیوشیمی فیزیکی و بیوشیمی مولکولی شامل می‌شود.

اما توانایی ارائه نتایج تحقیقات بیوشیمی به صورت مناسب و قابل فهم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقالات علمی در بیوشیمی، نه تنها برای ارتقای دانش در این حوزه بلکه برای ارتباط و تبادل اطلاعات با جوامع علمی بین‌المللی نیز بسیار حائز اهمیت هستند. بنابراین، مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی، برای دانشمندان و پژوهشگران این حوزه بسیار ضروری است.

در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با مفاهیم و قواعد اساسی نوشتن مقالات علمی در بیوشیمی آشنا می‌شوند. از جمله موضوعاتی که در این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد، می‌توان به ساختار مقاله، انتخاب عنوان مناسب، نوشتن چکیده، معرفی، روش‌شناسی، نتایج و بحث اشاره کرد. همچنین، روش‌های مناسب برای جستجوی منابع، استفاده از منابع معتبر و نحوه نقل و اقتباس از منابع نیز در این دوره مورد بحث و آموزش قرار می‌گیرد.

با شرکت در این دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود مقالات علمی خود را به صورتی کامل و قابل فهم ترتیب دهند و نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب و قابل قبولی ارائه دهند. این دوره، به دانشمندان و پژوهشگران بیوشیمی امکان می‌دهد تا در جامعه علمی بیوشیمی به عنوان نویسندگان معتبر و متخصص شناخته شوند و به ارتقای دانش و تحقیقات در این حوزه کمک کنند.

در نهایت، این دوره آموزشی برای همه علاقه‌مندان به بیوشیمی که می‌خواهند مهارت‌های مقاله نویسی خود را بهبود بخشند و بتوانند نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب منتشر کنند، بسیار مناسب است.

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی عبارتند از:

1. ارتقای مهارت های نوشتاری: هدف اصلی این دوره آموزشی، بهبود و تقویت مهارت های نوشتاری در حوزه بیوشیمی است. شرکت کنندگان با یادگیری قواعد و تکنیک های نوشتن مقالات علمی، قادر خواهند بود نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب و قابل فهمی ارائه دهند.

2. آشنایی با قواعد و ساختار مقالات علمی: در این دوره، شرکت کنندگان با ساختار مقالات علمی در حوزه بیوشیمی آشنا می‌شوند. آنها با قسمت‌های مختلف مقاله از جمله چکیده، معرفی، روش‌شناسی، نتایج و بحث آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند چگونه این قسمت‌ها را به صورت منطقی و جذاب ترتیب دهند.

3. استفاده از منابع معتبر: در این دوره، شرکت کنندگان با روش‌های مناسب برای جستجوی منابع معتبر در حوزه بیوشیمی آشنا می‌شوند. آنها یاد می‌گیرند چگونه از منابع معتبر استفاده کنند و نقل و اقتباس از منابع را به درستی انجام دهند.

4. توانایی ارتباط و تبادل اطلاعات: با شرکت در این دوره، شرکت کنندگان قادر خواهند بود نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب و قابل فهمی ارائه دهند. این امر به آنها امکان می‌دهد تا در جامعه علمی بیوشیمی به عنوان نویسندگان معتبر و متخصص شناخته شوند و به ارتقای دانش و تحقیقات در این حوزه کمک کنند.

5. ارتقای شهرت و شناخت در جامعه علمی: با شرکت در این دوره، شرکت کنندگان می‌توانند شهرت و شناخت خود را در جامعه علمی بیوشیمی افزایش دهند. ارائه مقالات علمی به صورت مناسب و قابل قبول، به آنها امکان می‌دهد تا به عنوان نویسندگان معتبر و متخصص در این حوزه شناخته شوند.

با توجه به اهداف فوق، دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی به دانشمندان و پژوهشگران این حوزه امکان می‌دهد تا مهارت های نوشتاری خود را بهبود بخشند و بتوانند نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب منتشر کنند.

جزئیات دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. مقدمه‌ای درباره مقاله نویسی در بیوشیمی: در این بخش، مفاهیم اساسی مقاله نویسی در بیوشیمی معرفی می‌شوند. این شامل معرفی ساختار مقالات علمی، نکات کلیدی در نوشتن مقالات علمی و اهمیت ارتباط موثر با خوانندگان است.

2. بررسی قواعد نوشتاری: در این بخش، قواعد نوشتاری علمی در بیوشیمی بررسی می‌شوند. این شامل قواعد گرامری، استفاده از واژگان مناسب، استفاده از منابع و مراجع مناسب و نحوه نقل و اقتباس از منابع است.

3. تکنیک‌های نوشتن مقاله علمی: در این بخش، تکنیک‌های مختلفی برای نوشتن مقاله علمی در بیوشیمی آموزش داده می‌شود. این شامل تکنیک‌های نوشتن چکیده، معرفی، روش‌شناسی، نتایج و بحث است.

4. جستجوی منابع و مراجع: در این بخش، روش‌های جستجوی منابع و مراجع مناسب در حوزه بیوشیمی آموزش داده می‌شود. شرکت کنندگان یاد می‌گیرند چگونه منابع معتبر را پیدا کنند و از آنها در مقالات خود استفاده کنند.

5. تحلیل و تفسیر نتایج: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های تحلیل و تفسیر نتایج تحقیقات بیوشیمی آشنا می‌شوند. آنها یاد می‌گیرند چگونه نتایج خود را به صورت مناسب تحلیل کنند و در قالب مقاله علمی ارائه دهند.

6. ارائه مقاله علمی: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های ارائه مقاله علمی در کنفرانس‌ها و سمینارها آشنا می‌شوند. آنها یاد می‌گیرند چگونه مقاله خود را به صورت مناسب و جذاب ارائه دهند و با خوانندگان در ارتباط باشند.

7. تمرینات و فعالیت‌های عملی: در طول دوره، تمرینات و فعالیت‌های عملی مرتبط با مقاله نویسی در بیوشیمی برگزار می‌شود. این فعالیت‌ها به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را در عمل تقویت کنند.

با توجه به این جزئیات، دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی به شرکت کنندگان امکان می‌دهد تا مهارت های نوشتاری خود را بهبود بخشند و بتوانند نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب و قابل قبول منتشر کنند.

تعداد ساعات تماس دانش‌آموز:

این برنامه برای یک دوره 20 ساعته طراحی شده است، تکالیف و سایر فعالیت‌های آموزشی غیر مربی وجود دارد که باید ظرف 30 روز پس از تحویل برنامه تکمیل شود.

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی: 

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. آشنایی با قواعد و استانداردهای نوشتاری علمی در بیوشیمی: هدف از این دوره، آموزش قواعد نوشتاری علمی در بیوشیمی است. شرکت کنندگان با قواعد گرامری، استفاده از واژگان مناسب و نحوه استفاده از منابع و مراجع آشنا می‌شوند.

2. توسعه مهارت های نوشتاری: این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا مهارت های نوشتاری خود را در حوزه بیوشیمی بهبود بخشند. آنها با تکنیک‌های نوشتن چکیده، معرفی، روش‌شناسی، نتایج و بحث آشنا می‌شوند.

3. توانایی تحلیل و تفسیر نتایج تحقیقات: هدف از این دوره، توانایی شرکت کنندگان در تحلیل و تفسیر نتایج تحقیقات بیوشیمی است. آنها یاد می‌گیرند چگونه نتایج خود را به صورت مناسب تحلیل کنند و در قالب مقاله علمی ارائه دهند.

4. آشنایی با روش‌های جستجوی منابع و مراجع: در این دوره، شرکت کنندگان با روش‌های جستجوی منابع و مراجع مناسب در حوزه بیوشیمی آشنا می‌شوند. آنها یاد می‌گیرند چگونه منابع معتبر را پیدا کنند و از آنها در مقالات خود استفاده کنند.

5. توانایی ارائه مقاله علمی: هدف از این دوره، توانایی شرکت کنندگان در ارائه مقاله علمی در کنفرانس‌ها و سمینارها است. آنها یاد می‌گیرند چگونه مقاله خود را به صورت مناسب و جذاب ارائه دهند و با خوانندگان در ارتباط باشند.

با شرکت در این دوره، شرکت کنندگان می‌توانند مهارت های نوشتاری خود را در حوزه بیوشیمی بهبود بخشند و بتوانند نتایج تحقیقات خود را به صورت مناسب و قابل قبول منتشر کنند.

فلسفه مقاله نویسی ما :

فلسفه مقاله نویسی ما می‌تواند عبارت باشد از:

1. ارتقای دانش: هدف ما از مقاله نویسی، به اشتراک گذاری دانش و تجربیات خود با جامعه علمی است. ما با نوشتن مقالات، سعی می‌کنیم به توسعه دانش و پیشرفت در حوزه‌های مختلف علمی کمک کنیم.

2. ارتباط و تبادل اطلاعات: مقاله نویسی برای ما یک وسیله است برای برقراری ارتباط با سایر پژوهشگران و افراد علاقه‌مند. ما از طریق مقالات، ایده‌ها و نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم و از تبادل اطلاعات برای پیشرفت علمی استفاده می‌کنیم.

3. ارزش افزوده: ما به دنبال ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف علمی هستیم. با نوشتن مقالات، سعی می‌کنیم به حل مسائل و چالش‌های موجود در جامعه علمی کمک کنیم و به پیشرفت علمی و فناوری در آن زمینه‌ها کمک کنیم.

4. انتشار و شفافیت: ما با انتشار مقالات، به دنبال افزایش شفافیت و قابلیت دسترسی به دانش علمی هستیم. ما معتقدیم که انتشار مقالات به دسترسی آسان‌تر به اطلاعات علمی و افزایش تعاملات بین پژوهشگران کمک می‌کند.

این فلسفه مقاله نویسی برای ما اهمیت بالایی دارد و ما سعی می‌کنیم با رعایت اصول و استانداردهای علمی، مقالاتی با کیفیت و ارزشمند ارائه دهیم.

زبان برنامه دوره آموزش مقاله نویسی در اپیدمیولوژی:

فارسی

نحوه تحویل:

این دوره به صورت آموزش آنلاین و طولانی مدت و در سه ماه انجام می شود

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی: 

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی می‌توانند شامل افراد زیر باشند:

1. دانشجویان رشته بیوشیمی: دانشجویانی که در حال تحصیل در رشته بیوشیمی هستند و قصد دارند مهارت های نوشتاری خود را در این حوزه بهبود بخشند.

2. پژوهشگران بیوشیمی: پژوهشگرانی که در حوزه بیوشیمی فعالیت می‌کنند و قصد دارند مهارت های نوشتاری خود را در ارائه نتایج تحقیقات و نوشتن مقالات علمی بهبود بخشند.

3. اساتید و محققان بیوشیمی: اساتید و محققانی که در حوزه بیوشیمی تدریس و تحقیق می‌کنند و قصد دارند مهارت های نوشتاری خود را در ارائه درس‌ها و نوشتن مقالات علمی بهبود بخشند.

4. دانشجویان و پژوهشگران حوزه های مرتبط: افرادی که در حوزه های مرتبط با بیوشیمی مانند زیست‌شناسی، شیمی، پزشکی و داروسازی فعالیت می‌کنند و قصد دارند مهارت های نوشتاری خود را در این حوزه بهبود بخشند.

در کل، هر فردی که علاقه‌مند به بهبود مهارت های نوشتاری خود در حوزه بیوشیمی است و قصد دارد مقالات علمی خود را بهبود دهد، می‌تواند در این دوره آموزشی شرکت کند.

پیش نیاز دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در بیوشیمی:

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، اما ما با سازمان هایی که مایل به اجرای این برنامه هستند صحبت می کنیم تا مطابقت با اهداف سازمانی، تیمی و فردی آنها را تایید کنیم.

سیاست های پرداخت شهریه، برداشت و بازپرداخت:

قیمت این برنامه بستگی به تعداد شرکت کنندگان و مکانی دارد که سازمانی که مایل است مربیان ما برای ارائه این دوره سفر کنند. هزینه ها / پرداخت ها غیر قابل استرداد است.

درباره سعید جوی زاده :کوچینگ تحصیلی و استراتژیست نوآوری و پژوهشی

سعید جوی زاده، یک نویسنده، مولف، و مترجم برجسته در ایران است. او بیش از ۳۰ کتاب در زمینه های پژوهشی، بازاریابی، فروش و کوچینگ تحصیلی را به زبان فارسی نوشته و بیش از ۱۰۰ کتاب را از زبانهای دیگر به فارسی ترجمه کرده است. سعید جوی زاده مولف،مترجم و استراتژیست نوآوری و کوچینگ تحصیلی است.عضو تیم پژوهشی گروه بین المللی آکادمیک است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک ، بی هدفی و تنبلی هستند. و همه بدبختی ها ریشه در اهمال کاری انسان دارند.اهمال کاری یعنی وظیفه ای بر دوش شماست و شما در انجام دادن آن کوتاهی می کنید. سعید جوی زاده علاقه شدیدی به مباحث ایده پردازی، خلاقیت و کار گروهی دارد و به عنوان یک کوچ تحصیلی با دانشجویان بسیاری فعالیت دارد. او به دانشجویان کمک می کند تا در دوران دانشجویی و پس از آن موفق شوند و با ایجاد همکاری و هماهنگی در کار کردن با دیگران، بهبود عملکرد خود را در تمامی جنبه های زندگی تجربه کنند.سعید جوی زاده به عنوان یک سخنران انگیزشی در بیش از ۳۰۰ دانشگاه، سازمان های دولتی، و شرکت های خصوصی سخنرانی کرده است و با تجربه های خود به دانشجویان، کارمندان، و کارآفرینان کمک می کند تا به بهترین نحو ممکن در شغل و زندگی خود پیشرفت کنند.از جمله کتاب های بسیار موفق او می توان به “نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری”، “مقدمه ای بر خشکسالی ، “قوانین روزانه”، “فروخته شد” و “۲۱ قانون رهبری” اشاره کرد.

سعید جوی زاده

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

سر فصل آموزش مقاله نویسی :09382252774

پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

 • پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

فصل اول : اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک

 • تاریخچه نگارشات علمی
 • اهمیت نگارشات علمی
 • روش‌های علمی، مقاله‌های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی
 • مقاله‌های علمی
 • مقاله‌ی تحقیقی(Research (Journal) Paper)
 • مقاله‌ی انتقادی (Review Paper)
 • فصل کتاب (Book Chapter)
 • مقاله‌ی کنفرانس و چکیده‌ها (Conference Paper and Abstracts)
 • پایان نامه‌ها و رساله‌ها (Theses and Dissertations)
 • مکاتبه‌ی کوتاه / یادداشت تحقیقی
 • تک نگاری (Monograph)
 • مقاله‌های ژورنال و تحقیقات مخصوص به مکان
 • تحقیقات اساسی و کاربردی
 • چه نوع تحقیقی”، “چرا” و “چگونه”
 • تحقیق مخصوص به مکان (وابسته به مکان)
 • چند اشتباه بزرگ و متداول در مقاله نویسی
 • مراحل نوشتن یک مقاله
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی در مقاله نویسی
 • مديريت زمان براي افراد تازه کار
 • ده فرمان نگارش مقاله

 

آموزش مقاله نویسی

فصل دوم: مروری بر شاخص های علم سنجی، وب سنجی

 • علم سنجی و تاریخچه آن
 • مهمترین شاخص های علم سنجی
 • تعداد مقالات، اختراعات:
 • شاخص تاثيرگذاری يک مجله(Impact Factor)
 • ضریب تأثیر پنج ساله:
 • ضریب تأثیر جمعی (Aggregate Impact Factor):
 • تعداد ارجاعات:
 • کيفيت ارجاعات:
 • شاخص H:
 • شاخص G:
 • شاخص H-B
 • ارزش متیو(Mathew Value)
 • شاخص Y (Y- index)
 • شاخص آنی/ شاخص فوریت (Immediacy index):
 • ضريب تأثير رشته(Discipline Impact Factor (DIF)):
 • نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد(Cited half-life)
 • وب سنجی و تاریخچه آن (Webometrics)
 • کاربرد های وب سنجی
 • شاخص های وب سنجی:

 

آموزش مقاله نویسی

فصل سوم: انتخاب مجله

 • گام اول: انتخاب مجله مورد نظر
 • مجلات با دسترسی محدود (Non-Open Access)
 • مجلات با دسترسی آزاد (Open Access)
 • انواع مقالات ژورنال
 • مقالات اصیل
 • مقالات مروری
 • مقالات گزارشی
 • مقالات Short/Rapid/Brief Communication
 • مجلات حرفه‌ای و پیشرو
 • مجلات علمی
 • جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی و ISI
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی:
 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی ایران در ISC
 • نظام رتبه‌بندی QS
 • نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی QS
 • 1 نظام رتبه‌بندی شانگهای(ARWU)
 • نظام رتبه‌بندی تایمز
 • نظام رتبه‌بندی Leiden
 • نظام رتبه‌بندی Maclean: 73
 • نشریات مصوب شورای راهبردی ISC
 • نشریات معتبر کشور
 • فهرست نشریات اصلی ISC
 • پایگاه تامسون
 • پایگاه رتبه بندی مجلات ISI
 • آیا ژورنالی که برای مقالۀ علمی‌تان انتخاب کرده‌اید دارای درجه ISI است؟
 • معیارهای انتخاب ژورنال مناسب ISI

 

آموزش مقاله نویسی

فصل چهارم: انتخاب موضوع

 • اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مقاله و تحقیق
 • عمده‌ترین منابع جهت انتخاب موضوع
 • استفاده از تجارب شخصی
 • ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین‌المللی
 • استفاده از معروفترین کلید واژه‌های هر رشته
 • استنتاج از نظریه‌ها و فرضیه‌ها
 • استفاده از کتب تخصصی لاتین
 • الف) سایت کتابخانه Library Genesis
 • ب) سایت دانلود رایگان کتاب‌ گوتنبرگ
 • مقالات علمی پژوهشی و ISI
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی”مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی”
 • ب) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • ج) سایت http://sci-hub.bc
 • د) پرتال جامع علوم انسانی
 • ولویت‌های پژوهشی دولت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی
 • شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • ب) پایان نامه‌های سایت Google
 • ب) پایگاه اطلاعاتی پایان نامه‌های اتحادیه اروپا
 • ج) پایگاه دانلود پایان نامه پروکوئست (ProQuest)
 • فیلم‌های مستند و شبکه‌های خبری
 • انجمن‌های علمی
 • کنفرانس‌ها، همایش‌ها، و سمینارها
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا (مرجع دانش)
 • ب) پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور
 • پ) پایگاه اطلاع رسانی با همایش
 • ی) پایگاه کنفرانس‌های جهانی:
 • و) پایگاه Conferencealerts.com
 • ایده گرفتن، خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت

 

فصل پنجم: ارکان مختلف مقاله

 • اصالت موضوع (Originality)
 • عنوان (Title)
 • نویسندگان (Authors)
 • افزودن افیلیشن نویسندگان
 • گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)
 • نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن
 • ۵) افیلیشن‌های چند گانه
 • نگارش مشخصات نویسنده رابط
 • یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد؟
 • چکیده (Abstract)
 • انواع چکيده
 • ويژگي‌هاي يک چکيده خوب
 • ساختار يا محتواي يک چکيده
 • فرايند تهيه يک چکيده
 • مواردی که باعث رد چکیده از طرف داوران خواهند شد
 • طول چکيده
 • کلمات کلیدی (Key Words)
 • مقدمه (Introduction)
 • بخش اول: پیشینه تحقیقات(Litreture Review)
 • بخش دوم: بیان مشکلات (Problem Statement)
 • بخش سوم: اهداف پژوهش (Objectives)
 • تناظر فرضیات، سوالات پژوهش، و ا هداف اختصاصی پژوهش
 • اشکالات متداول در نوشتن مقدمه:
 • مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
 • معرفی پروژه
 • روش شناسی
 • تفاوت طرح تحقیق (Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی:
 • ابزار پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • محدوده و محدودیت ها
 • شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
 • سازماندهی مواد و روشها:
 • نتایج یا یافته ها (Results/ Findings)
 • ساختار نتایج یا یافته ها:
 • یافته ها و نتایج توصیفی
 • یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
 • ارائه نتایج یا یافته ها:
 • ارائه نتایج به صورت جدا
 • ارائه نتایج به صورت مجتمع
 • چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:
 • بحث (Discission)
 • ساختار بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری (Conclusions)
 • پیشنهادات (Further Research)
 • تقدیر و تشکر (Acknowledgement)
 • منابع (References)
 • پیوست (Appendix):

 

فصل ششم: شیوه‌های استناد به سبک APA

 • تعاریف استناد واستناد کردن
 • دلایل استناد
 • شیوه‌های استناد
 • شیوه‌های استناد برون متنی
 • شیوه نامه ونکوور (Vancouver system)
 • شیوه نامه شیکاگو (Documentary- Note or Humanities Style)
 • شیوه‌های استناد درون متنی
 • شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychology Association =APA)
 • شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (Modern Language Association =MLA)
 • استناد به منابع چاپی در شیوه APA
 • اثر دارای یک پدید آورنده
 • اثر دارای دو پدید آورنده
 • اثر دارای سه تا پنج نویسنده
 • اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده
 • گروه به عنوان نویسنده
 • اثر دارای نویسنده مجهول
 • اثر با تاریخ نشر نا معلوم
 • دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف
 • چند اثر از یک نویسنده در سال‌های مشابه
 • استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول
 • درج منابع در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم
 • استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله‌ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ
 • استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
 • استناد به نرم‌افزار رایانه‌ای در فهرست مأخذ
 • قواعد استناد به منابع الکترونیکی
 • ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله‌یک نشریه چاپی
 • استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی
 • استناد به یک مدرک موجود در وب گاه
 • استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:
 • قواعد نظم منابع در فهرست مأخذ

فصل هفتم: آشنایی با تکنیک‌های آماری مهم در مقالات علمی

 • مقدمه
 • اهداف علم آمار چیست؟
 • روش انجام یک پژوهش آماری
 • جمع آوری داده ها:
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جمعیت (جامعه) آماری:
 • نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری:
 • آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
 • نمونه گیری خوشه­ای:
 • نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
 • نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه:
 • روایی پرسش نامه:
 • پایایی پرسش نامه:
 • همبستگی
 • جهت همبستگی
 • مقدار همبستگی
 • همبستگی گشتاوری پیرسون
 • همبستگی اسپیرمن
 • رگرسیون
 • متغیر وابسته و متغیر مستقل
 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون خطی ساده و یک متغیره
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • انواع روشهای به کار برده شده در تحلیل رگرسیون
 • آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه یا بیش تر از دو گروه
 • تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)
 • تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA with repeated measure)
 • تحلیل تعقیبی:
 • سطح معنی داری آزمون
 • تحلیل عاملی
 • نمودارها

فصل هشتم: جداول و شکل‌ها در مقالات علمی

 • سرآغاز
 • اهمیت جداول و شکل‌ها
 • جدول در برابر شکل
 • عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها
 • چگونه جداول و اشکال را ترسیم کنیم
 • نشان دادن داده‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها

فصل نهم: آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات

 • نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات
 • نرم‌افزار Mendeley
 • نرم‌افزارEndNote
 • نرم‌افزار Reference Manager
 • نرم‌افزار Citavi
 • نرم‌افزار Zotero
 • نرم‌افزار ReadCube
 • نرم‌افزار پژوهیار

فصل دهم: کنفرانس و نحوه شرکت در آن

 • سرآغاز
 • معیارهای اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس
 • هزینه ثبت نام در کنفرانس
 • تعداد صفحات مجاز در مقاله‌های کنفرانس
 • تاریخ‌های مهم کنفرانس
 • الگوی نگارش مقالات در کنفرانس
 • چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات با نمایه ISI
 • نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس
 • الف) ارایه شفاهی (Oral)
 • ب) پوستر (Poster)
 • کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • نحوه برگزاری همایش
 • گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران
 • انواع کنفرانس

فصل یازدهم: آشنایی با سرقت علمی – ادبی

 • سرآغاز
 • آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و اهميت آن
 • نمونه‌هاي سرقت علمي – ادبي
 • آشنايي با شیوه‌های متداول سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)
 • چگونگي رخ دادن سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و راه‌هاي اجتناب از آن
 • عدم بکارگیری تفکرات خود
 • مديريت ضعيف زمان
 • عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده
 • فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي
 • تحقيقات ناکافي
 • يادداشت برداري ضعيف
 • ضعف مهارت استناد به منابع
 • عدم پرورش مهارت‌هاي نوشتن
 • برخی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارها و سایت‌های اینترنتی در زمینه سرقت علمی- ادبی

فصل دوازدهم: آشنایی با موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی مهم

 • موتور جستجوی crossref metadata search
 • پایگاه منابع علمی مگاپیپر
 • پایگاه Springer Link
 • جستجو در Springer
 • مرور منابع (Browse) در Springer
 • صفحه نتایج در Springer
 • فن آوری ارسال تازه‌ها (Alerts) در Springer
 • پايگاه اطلاع رساني نشريات آکسفورد
 • پايگاه اطلاعاتي گوگل اسكالر
 • پایگاه IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
 • پایگاه اطلاعاتی Science Direct
 • ثبت نام در Science Direct
 • هشدار دهنده (Alerts) در Science Direct
 • مرور در ليست مجلات و کتاب‌ها (Browse)
 • بازیابی Impact Factor یا ضریب تاثير یک مجله
 • Favorties كردن كتابها و مجلات
 • مرور فهرست مندرجات كتاب‌ها
 • پايگاه اطلاعاتی Taylor& Francis Online 456
 • پایگاه اطلاعاتی Wiley Online Library
 • سیستم هشدار(Alerts)
 • مرور در لیست مجلات (Browse)
 • پایگاه اطلاعاتی گزارش استنادی مجلات (JCR)
 • موتور جستجوی Semantic Scholar

فصل سیزدهم: آشنایی با مکاتبات بین‌الملل

 • سرآغاز
 • درخواست فرصت مطالعاتی
 • نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب
 • درخواست منبع بیشتر
 • همکاری در نوشتن کتاب
 • همکاری با پژوهشگر خارجی
 • دوست شدن برای همکاری علمی
 • نامه به سردبیر
 • درخواست کمک و راهنمائی از استاد
 • کامل کردن پایان نامه
 • اجازه استفاده از منبع اصلی
 • ترجمه کتاب اصلی
 • دعوت به سخنرانی
 • درخواست مربی شدن
 • ملحق شدن به تیم تحقیقاتی
 • نامه برای درخواست داور شدن ژورنال
 • درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن
 • Apply

فصل چهاردهم: ارسال مقالات

 • سرآغاز
 • مقایسه روند پذیرش مقالات در ژورنال‌های کم اعتبار پولی و ژورنال‌های معتبر رایگان
 • ژورنال‌های پولی و کم اعتبار
 • ژورنال‌های معتبر و رایگان
 • ارسال مقاله برای مجلات خارجی
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )
 • از طريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)
 • از طريق ايميل به سردبير
 • ارسال مقاله به مجلات Open Acess
 • نحوه پاسخ دهی به نظرات داور

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *