پایان نامه آخرین مرحله از مسیر آموزشی شما برای گرفتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری است. درجه. تمام دانش و مهارت هایی که برای انجام یک پروژه علمی کسب می کنید را نشان می دهد. این توانایی برای تعیین اهداف، تجزیه و تحلیل انتقادی داده ها و تولید یک بررسی عمیق از ادبیات را نشان می دهد. گفتمان دانشگاهی باید راه‌حل‌ها و شفاف‌سازی‌ها را بیابد، مقایسه‌هایی ارائه کند و یافته‌هایی را که می‌توان برای بسط نظریه مورد استفاده قرار داد، تعمیم داد. به یاد داشته باشید که نوشته‌های آکادمیک مثمر ثمر آنهایی هستند که تمرکز محدودی دارند.

ساختار پایان نامه دکترا یا کارشناسی ارشد به طور قابل توجهی با ساختار مقاله کالج متفاوت است. این سند علمی معمولاً یک نوشته ابتکاری و دارای کیفیت فکری است.

اصالت و بورس تحصیلی بستگی به نوع پایان نامه دارد. اگر پایان نامه ای تکمیل برنامه کارشناسی ارشد را نشان دهد، آنگاه حاوی تحقیقات ثانویه است، که ارزیابی یک مطالعه اولیه موجود یا نتیجه گیری جدید بر اساس آزمایش های اولیه است. اگر پایان نامه ای به تحصیل در مقطع دکتری اختصاص داده شود، از سوی دیگر، حاوی تحقیقات اولیه است که ورودی دانش و شیوه های جدید به رشته علمی انتخابی است. در هر مرحله، ممکن است برای پایان نامه خود از نظر کیفیت و قیمت، به کمک حرفه ای از بهترین نویسنده نقد مقاله آنلاین نیاز داشته باشید.

ساختار پایان نامه بسیار مهم است زیرا بر کیفیت کلی مقاله تأثیر می گذارد و به فارغ التحصیل کمک می کند آن را با موفقیت تکمیل کند. هر کالج یا موسسه آموزش عالی دیگر خواسته های خود را در مورد ساختار پایان نامه تعیین می کند. بررسی این الزامات قبل از شروع نوشتن مقاله دانشگاهی الزامی است، بنابراین بسیاری از دانشجویان می پرسند ” آیا کسی می تواند پایان نامه من را برای من بنویسد؟ ” با وجود این واقعیت، ساختار کلی دارای وجوه مشترک بسیاری است.

چگونه یک پایان نامه را ساختار دهیم؟

ساختار استدلال علمی بسیار شبیه ساختار یک مقاله علمی است. معمولاً شامل چندین بخش پایان نامه، از جمله مقدمه برای موضوع تحقیق، بخش تجربی یا روش شناسی، فصول اصلی است که نشان دهنده تأیید داده های ترجیح داده شده برای تجزیه و تحلیل، نتایج به دست آمده و بحث در مورد یک فرضیه اولیه تحقیق و نهایی است. نتیجه گیری

قبل از شروع ساختن ساختار پایان نامه خود، باید الزامات تعیین شده برای رشته خود را بررسی کنید – کدام فصل ها را باید شامل شود، ترتیب و طول فصل های شما چیست، چه چیزی را به بدنه اصلی و ضمائم خود اضافه کنید، یا از کارشناسان کمک بخواهید برای پایان  نامه آنلاین ، آنها می دانند که در هر بخش چه مطالبی را باید درگیر کنند.

صفحه عنوان

صفحه عنوان برای هر دانشگاه متفاوت است. کمیته شما باید قالب و الزامات عادی خود را در اختیار شما قرار دهد. ممکن است شامل نام، شناسه دانشجویی، نام گروه و دانشگاه، سطح مدرک، عنوان پایان نامه و تاریخ ارسال باشد. یک نکته کوچک برای دانشجویانی که خود قصد دارند روی پروژه کار کنند و کسانی که ترجیح می دهند پایان نامه بخرند : عنوان باید چشم نواز باشد و موضوع اصلی مطالعه را در چند کلمه نشان دهد.

خلاصه

چکیده شما یک خلاصه فشرده از نوشته دانشگاهی شماست. این یک صفحه جداگانه است که شامل 250 تا 750 کلمه است. با وجود طولانی بودن آن، نوشتن چکیده دشوار است، باید تمام دستاوردهای خود را در یک صفحه قرار دهید. یک خلاصه خوب به خواننده این امکان را می دهد تا بدون خواندن کل پایان نامه، مشکلاتی را که شما بررسی می کنید، چرا و چگونه تحقیق انجام داده اید، چه چیزی کشف کرده اید و یافته های شما به چه معناست بیاموزد. آخرین زمانی نوشته می شود که از نتایج و ارتباط مطالعه خود آگاه باشید.

فهرست مطالب

هر ساختار پایان نامه حاوی یک صفحه محتوایی است که در صفحه عنوان قرار می گیرد که صفحات شروع فصل های مختلف را فهرست می کند.

مقدمه

گاهی دانشمندان جوان از این بخش به عنوان تاریخی نیز نام می برند. این باید خواننده را وادار کند که به تحقیق شما علاقه مند شود و تمام سؤالاتی را که در فصل های بعدی توضیح خواهید داد پیشنهاد کند. مقدمه پیشینه مطالعه شما را نشان می دهد. به سوالات مرتبط با موضوع موضوع شما پاسخ می دهد. رویکرد روش شناختی مورد استفاده در تحقیق شما، موضوعیت تحقیق شما برای توسعه علم به طور کلی. همچنین، این فصل آگاهی شما را از مشکلی که قرار است بررسی کنید، نحوه برنامه ریزی برای ساختار پایان نامه خود، چرایی انتخاب این حوزه مطالعاتی را نشان می دهد. باید یک بررسی کامل ادبیات انجام شود و نشان داده شود که دانشمندان دیگر در مورد این موضوع چه کرده اند، تحقیقات چگونه با سایر تحقیقات علمی معاصر مرتبط است.

بررسی ادبیات

بیشتر ساختار پایان نامه های کارشناسی نیاز به بررسی ادبیات جدا به عنوان یک بخش جداگانه دارد. اگر موظف هستید آن را به عنوان یک فصل جداگانه تهیه کنید، باید وضعیت فعلی مطالعات مرتبط با موضوع خود را معرفی کنید، دریابید که آیا آنها با تحقیق شما موافق یا مخالف هستند و اهمیت آزمایش خود را توضیح دهید. بیشتر این قسمت ابتدا تکمیل می شود. بررسی ادبیات شما نباید فقط یک طرح کلی از انتشارات باشد. در عوض، باید یک تحلیل انتقادی از مقالات مرتبط باشد. شکافی که مشخص می کند کجا مورد انتظار تحقیقات بیشتر است باید در این بخش تعریف شود.

بخش تجربی

این بخش اغلب در مقدمه گنجانده شده است. فصل آزمایش روش ها و تکنیک های کاربردی را با جزئیات بیان می کند. این بخش بسیار مهم است زیرا همه نتایج به روش های انتخابی شما بستگی دارد. طول این فصل با رشته تحصیلی یا رشته و روش های انتخابی متفاوت است. توصیف اینکه چرا روش شناسی تعریف شده انتخاب شد و هر روش چگونه اعمال خواهد شد، اساسی است. همچنین این بخش نحوه جمع آوری و بررسی داده ها را توضیح می دهد.

فصل های محتوایی

این بخش بدنه اصلی تحقیق شما را تشکیل می دهد و از فصول ماهوی متوالی تشکیل شده است. ساختار فصل‌های پایان‌نامه در این بخش، فرآیند جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های شما، نتایج آزمایش‌ها و بحث‌هایی را که ممکن است از این تحقیق حاصل شود، توضیح می‌دهد. باید نشان دهد که آیا این نتایج فرضیه شما را ثابت می کند یا خیر. علاوه بر این، شما باید بخش عملی یا تجربی او را با تئوری های شرح داده شده در بررسی ادبیات ترکیب کنید.

نتایج

نتایج به دست آمده از تحقیق در این فصل آورده شده است. با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و ارائه نمونه شروع می شود. جداول و نمودارها برای ارائه داده های درگیر شما استفاده می شوند.

بحث ها

این بخش فرعی نشان می دهد که آیا نتایج به دست آمده فرضیه اصلی شما را اثبات می کند یا خیر. شما باید به اهداف و وظایف تعیین شده در مقدمه اشاره کنید و در مورد اینکه آیا نتایج به دست آمده به مسائل تحقیق پاسخ می دهد یا خیر بحث کنید. اثبات اینکه نتایج به دست آمده چقدر قابل اعتماد و معتبر هستند ضروری است. این بخش همچنین شامل مروری بر ارزشمندترین یافته‌های تحقیق شما، مشاهده دقیق یافته‌هایی است که از فرضیه پشتیبانی نمی‌کنند، برخی محدودیت‌ها که ممکن است بر اعتبار نتایج تأثیر بگذارد.

نتیجه گیری و پیشنهادات

این قسمت معمولا مختصر است. نتایج تحقیق شما را خلاصه می کند و آنچه را که نویسنده به دست آورده است ترسیم می کند. همچنین چشم‌اندازهایی را برای تحقیقات آینده پیشنهاد می‌کند. شما باید هنگام نوشتن نتیجه گیری خود بسیار مراقب باشید زیرا این فصل پس از معرفی توسط اعضای کمیته مشاهده می شود تا بررسی شود که آیا به اهداف ذکر شده در ابتدای پروژه خود دست یافته اید یا خیر. نتیجه‌گیری، نکات اصلی نتایج شما را خلاصه می‌کند، ایده‌های جدیدی را پیشنهاد می‌کند، و نقاط ضعف و محدودیت‌هایی را که در جستجوی شما وجود دارد را شناسایی می‌کند. اگر از جنبه های قوی کار خود مطمئن نیستید، خدمات ما با کمال میل کمک آنلاین پایان نامه حرفه ای را برای شما ارائه می دهد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + هشت =