معرفی

هنگام انتخاب موضوع برای پایان نامه مالی و حسابداری خود ، ممکن است مطمئن نباشید که کدام حوزه را بررسی کنید. شما ممکن است درگیر موضوعات مختلفی باشید، مانند امور مالی سرمایه گذاری، شیوه های مالی شرکت های چند ملیتی، اخلاق در امور مالی و موارد دیگر.
موضوع پایان نامه مالی شما باید به شما امکان دهد که موضوع جدیدی را یاد بگیرید و استاد راهنمای دانشگاهی خود را مجذوب خود کند. فهرست موضوعات پایان نامه مالی و حسابداری ما ترکیبی عالی از هر دو است. آنها فرصتی برای یادگیری و کسب نمرات خوب برای شما فراهم می کنند.
نویسندگان واجد شرایط دکتری تیم ما این موضوعات را توسعه داده اند، بنابراین می توانید به استفاده از این موضوعات برای تهیه پایان نامه خود اعتماد کنید.
همچنین ممکن است بخواهید پایان نامه خود را شروع کنید با درخواست یک پروپوزال تحقیق مختصر از نویسندگان ما در مورد هر یک از این موضوعات، که شامل مقدمه ای بر مسئله، سؤال تحقیق، هدف و مقاصد، مرور ادبیات به همراه روش شناسی پیشنهادی تحقیق برای انجام است. اگر برای شروع به کمک نیاز دارید به ما اطلاع دهید. پایان نامه 
نمونه ما را بررسی کنید تا ایده ای در مورد نحوه ساختار پایان نامه خود داشته باشید. می توانید راهنمای گام به گام نحوه نگارش پایان نامه خود را در اینجا مرور کنید. فهرست کامل بهترین موضوعات پایان نامه ما در سال 2021 را مرور کنید.

موضوعات تحقیقاتی مالی و حسابداری Covid-19

هدف تحقیق:  سازمان بهداشت جهانی دستورالعمل‌هایی را برای انجام اقدامات و تعدیل‌های لازم در طول کووید-19 به کشورها ارائه کرده است. این مطالعه به تصمیمات مالی و هزینه های انجام شده در طول COVID-19 برای مبارزه با بحران بهداشتی می پردازد.

هدف تحقیق:  این مطالعه به بررسی نقش شرکت مالی بین‌المللی در طول COVID-19 می‌پردازد

هدف تحقیق:  این مطالعه به واکنش و نقش بانک جهانی در طول همه گیری ویروس کرونا می پردازد.

هدف تحقیق:  این مطالعه به ملاحظات حسابداری جهانی که در طول همه گیری ویروس کرونا انجام شده است، می پردازد

هدف تحقیق:  این مطالعه به پاسخ و نقش هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی در طول همه‌گیری COVID-19 می‌پردازد.

موضوعات پایان نامه مالی و حسابداری برای سال 2021

هدف تحقیق:  این مطالعه تأثیر مشارکت کارکنان بر نتایج کمیسیون ارتباطات نیجریه را بررسی خواهد کرد. اهداف تحقیق، تجزیه و تحلیل روابط آماده‌سازی و افزایش توانایی‌های کارکنان کمیسیون ارتباطات نیجریه، بررسی روابط کارکنان کمیسیون ارتباطات نیجریه بین مزایای مالی و فعالیت‌های کاری، و ارزیابی تأثیر قدردانی بر روی عملکرد کار سبک مطالعه به عنوان یک استاندارد استفاده شد.

هدف تحقیق: هدف  این تحقیق شناسایی رابطه بین مدیریت سود و اقلام تعهدی اختیاری است

هدف تحقیق: هدف  این پژوهش تمرکز بر تعامل افشای شرکتی و حاکمیت است

هدف تحقیق: هدف  این تحقیق اندازه گیری بازده مورد انتظار در امور مالی و حسابداری است

هدف تحقیق: هدف  این تحقیق ارزیابی تاثیر ارز دیجیتال بر امور مالی و حسابداری است

هدف تحقیق:  این تحقیق با هدف اندازه گیری در حوزه مالی و حسابداری انجام شده است

موضوعات پایان نامه مالی و حسابداری برای سال 2021

هدف تحقیق:  اطلاعات بازار عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تمایل دارد بر قیمت ها تأثیر بگذارد و روند بازار را شکل دهد. این تحقیق با هدف انجام مشخص نقش اطلاعات عمومی و بازار در مورد نوسانات قیمت سهام شرکتها در FTSE 250 که شامل 101 تا 350 شرکت با ارزش بازار برتر است، انجام خواهد شد.

هدف تحقیق:  رتبه بندی اعتباری بر شهرت مؤسسات مالی تأثیر می گذارد. آنها به ارزیابی ریسک اعتباری بدهکار احتمالی کمک می کنند. این پژوهش با هدف تحلیل معنادار تأثیر رتبه اعتباری بر ظرفیت های وام دهی بانک ها و مؤسسات مالی انجام خواهد شد.

هدف تحقیق:  ارزهای دیجیتال مدتی است که در بازار حضور داشته اند. این تحقیق برخی از ظهور و تکامل آن را برای درک تغییرات و عملکرد در طول سال ها روشن می کند. این تحقیق همچنین تاثیر ارز دیجیتال را بر فعالیت‌های اقتصادی فعلی در غرب تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

هدف تحقیق:  جمعیت بزرگ، اقتصاد در حال رشد سریع، عضویت در سازمان تجارت جهانی، مشوق‌های دولتی، هزینه کم نیروی کار و بازده جذاب برخی از عوامل اصلی تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین هستند. در این تحقیق این عوامل در بستر توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف تحقیق:  در زمان حاضر، گزارش های مالی از اهمیت بالایی برای ذینفعان برخوردار است. از این رو، برای سازمان هایی که گزارش ها را تدوین و منتشر می کنند، مهم است که از یک رویکرد استاندارد پیروی کنند تا از کیفیت و کارایی اطمینان حاصل شود. IAS از سال 2001 دستورالعمل های حسابداری را تنظیم کرده است. این تحقیق نقش IAS را در اطمینان از کیفیت گزارش ها تحلیل می کند.

هدف تحقیق:  این تحقیق با هدف اندازه گیری در حوزه مالی و حسابداری انجام شده است

موضوعات پایان نامه مالی و حسابداری برای سال 2021

هدف تحقیق:  اطلاعات بازار عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تمایل دارد بر قیمت ها تأثیر بگذارد و روند بازار را شکل دهد. این تحقیق با هدف انجام مشخص نقش اطلاعات عمومی و بازار در مورد نوسانات قیمت سهام شرکتها در FTSE 250 که شامل 101 تا 350 شرکت با ارزش بازار برتر است، انجام خواهد شد.

هدف تحقیق:  رتبه بندی اعتباری بر شهرت مؤسسات مالی تأثیر می گذارد. آنها به ارزیابی ریسک اعتباری بدهکار احتمالی کمک می کنند. این پژوهش با هدف تحلیل معنادار تأثیر رتبه اعتباری بر ظرفیت های وام دهی بانک ها و مؤسسات مالی انجام خواهد شد.

هدف تحقیق:  ارزهای دیجیتال مدتی است که در بازار حضور داشته اند. این تحقیق برخی از ظهور و تکامل آن را برای درک تغییرات و عملکرد در طول سال ها روشن می کند. این تحقیق همچنین تاثیر ارز دیجیتال را بر فعالیت‌های اقتصادی فعلی در غرب تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

هدف تحقیق:  جمعیت بزرگ، اقتصاد در حال رشد سریع، عضویت در سازمان تجارت جهانی، مشوق‌های دولتی، هزینه کم نیروی کار و بازده جذاب برخی از عوامل اصلی تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین هستند. در این تحقیق این عوامل در بستر توسعه اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می گیرد.

هدف تحقیق:  در زمان حاضر، گزارش های مالی از اهمیت بالایی برای ذینفعان برخوردار است. از این رو، برای سازمان هایی که گزارش ها را تدوین و منتشر می کنند، مهم است که از یک رویکرد استاندارد پیروی کنند تا از کیفیت و کارایی اطمینان حاصل شود. IAS از سال 2001 دستورالعمل های حسابداری را تنظیم کرده است. این تحقیق نقش IAS را در اطمینان از کیفیت گزارش ها تحلیل می کند.

هدف تحقیق:  این تحقیق به بررسی روش های نوین حسابداری و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه می پردازد. روش های حسابداری امروزی در مقایسه با روش های سنتی متفاوت است. بنابراین، این تحقیق در مورد تکنیک‌های مورد استفاده امروز و چگونگی کمک به ارتقای اقتصاد صحبت خواهد کرد.

هدف تحقیق:  نرم افزار حسابداری تقریباً در همه شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد. حتی شرکت های چند ملیتی بزرگ هم اکنون از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند. این تحقیق بر ارزیابی نرم افزار حسابداری مدرن و عملکرد آن متمرکز خواهد بود. علاوه بر این، این تحقیق نقش آنها را در موفقیت شرکت ها و اینکه آیا کسب و کارها از آنها سود برده اند یا خیر، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

موضوعات پایان نامه مالی خرد

تامین مالی خرد در دنیای امروز محبوبیت بیشتری پیدا می کند. تامین مالی خرد به منافع افراد کم درآمد توجه می کند و با ارائه کمک یا خدمات مالی از مشاغل کوچک آنها حمایت می کند. به این افراد اجازه داده می شود که خود را از فقر نجات دهند و به سمت آینده ای بهتر حرکت کنند.
در سال‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از تلاش‌ها در سراسر جهان برای به رسمیت شناختن اعتبارات خرد در چشم بخش‌های شرکتی و بانکی صورت گرفته است. مطالعه امور مالی خرد فرصتی را برای ما فراهم می کند تا مسائل و مشکلات مربوط به افراد کم درآمد را درک کنیم.
انتخاب این زیرمجموعه برای پروژه نهایی به شما کمک می کند تا با جزئیات در مورد تامین مالی خرد آشنا شوید. در اینجا چند موضوع جالب پایان نامه مالی خرد آورده شده است:

هدف تحقیق:  این تحقیق ابتدا در مورد مبانی تامین مالی خرد صحبت خواهد کرد، یعنی اینکه چیست، به چه کسی مربوط می شود و چگونه به مردم و مشاغل در سراسر جهان کمک می کند. سپس به جلو می رود و ظهور آن در دنیای مدرن امروزی را مورد بحث قرار می دهد.

هدف تحقیق:  این تحقیق به تحلیل عمیق نقش و روند تامین مالی خرد در بخش بانکداری انگلستان می پردازد.

هدف تحقیق:  این تحقیق مسائل بریتانیا را در راه اندازی بازارهای مالی خرد و چگونگی تأثیر آن بر تجارت را درک می کند.

هدف تحقیق:  این تحقیق در مورد طرح های سرمایه گذاری جمعی بریتانیا و نیازهای آنها صحبت خواهد کرد.

هدف تحقیق:  این تحقیق روند تامین مالی خرد در کشورهای در حال توسعه و چگونگی تاثیر آن بر عموم مردم را ارزیابی خواهد کرد.

هدف تحقیق:  این تحقیق در مورد دسترسی به اعتبار و امکانات مالی برای رشد و توسعه بحث خواهد کرد. این مطالعه به این نتیجه خواهد رسید که چقدر به اقتصادها کمک کرده است.

موضوعات پایان نامه بانکداری خرده فروشی و تجاری

بانکداری خرد به جای شرکت ها یا سازمان ها، خدمات مالی را به افراد ارائه می دهد. در عین حال، بانکداری تجاری بر ارائه خدمات به شرکت ها و مشاغل بزرگ متمرکز است. در دنیای امروز، محبوبیت و اهمیت بانکداری خرده فروشی و تجاری در حال کاهش است.
با این حال، همچنان برای بخش بانکداری اهمیت دارد زیرا این دو نوع بانکداری در سراسر جهان محبوب هستند. بنابراین، کاوش در این حوزه فرعی از بانکداری به درک چگونگی کارکرد بانکداری خرده‌فروشی و تجاری، مسائل مربوط به آن‌ها و سودمندی آنها برای مردم کمک می‌کند. برخی از موضوعات پایان نامه در این زمینه در زیر آورده شده است:

هدف تحقیق:  این تحقیق نقش بانکداری تجاری در سیستم بانکداری اروپا را مورد بحث قرار خواهد داد و چگونگی تأثیر بانکداری تجاری بر بانکداری خرد را بررسی می کند.

هدف تحقیق:  این تحقیق روندهای مدیریت دارایی-بدهی را در بخش بانکداری انگلستان ارزیابی خواهد کرد.

هدف تحقیق:  این تحقیق رویکردهای مختلفی را که برای مدیریت بدهی دارایی ها در بانکداری تجاری انجام می شود، درک خواهد کرد.

هدف تحقیق:  این تحقیق نقش بانکداری خرد در ارائه کمک های مالی برای توسعه مناطق روستایی در بریتانیا را مورد بحث قرار خواهد داد.

هدف تحقیق:  این تحقیق در مورد رشد و پیشرفت بانکداری تجاری در چند سال گذشته و چگونگی تأثیر این رشد بر اقتصادها بحث خواهد کرد.

هدف تحقیق:  این تحقیق کارایی و موفقیت بانکداری تجاری و چگونگی کمک به رشد و ظهور اقتصادها را مورد مطالعه قرار می دهد.

تامین مالی در موضوعات پایان نامه بازارهای نوظهور

اصطلاح “بازار نوظهور” برای کشورهایی استفاده می شود که پتانسیل ظهور به عنوان یک بازار توسعه یافته در آینده را دارند. این کشورها دارای ویژگی ها و ویژگی های خاصی از یک بازار توسعه یافته هستند و بنابراین شانس کامل برای تبدیل شدن به بازار را دارند.
به عنوان مثال، کشورهایی مانند هند، روسیه و چین نمونه هایی از سرعت رشد کشورها و تبدیل شدن به کشورهای توسعه یافته هستند. با توجه به رشد و بازار این بازارهای نوظهور، سازمان های مختلف در سراسر جهان در تلاش برای ایجاد یا گسترش کسب و کار خود هستند.
بنابراین، کاوش در بخش‌های مالی این کشورها به درک چگونگی تکامل بازارها و آنچه کشورهای نوظهور برای صنعت مالی دارند کمک می‌کند. در اینجا چند موضوع پایان نامه جالب در این زمینه آورده شده است:

هدف تحقیق:  این تحقیق به بحث خواهد پرداخت که آیا همه عوامل، کشورهای نوظهور را به انتخابی ارزان و مطلوب برای تجارت تبدیل می‌کنند.

هدف تحقیق:  این تحقیق انتظارات سرمایه گذاران بریتانیا از بازارهای نوظهور را مورد بحث قرار خواهد داد.

هدف تحقیق:  این تحقیق چگونگی رشد بانکداری سرمایه گذاری در طول زمان و نقش آن در بازارهای نوظهور را تحلیل می کند.

هدف تحقیق:  این تحقیق تحلیلی انتقادی از بخش بانکداری بازارهای نوظهور ارائه خواهد کرد.

هدف تحقیق:  این تحقیق به بررسی روندهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه آسیا و بررسی تاثیر آنها بر اقتصاد می پردازد.

هدف تحقیق:  این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین و چگونگی تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور می پردازد.

موضوعات پایان نامه سرمایه گذاری جایگزین

بی ثباتی مالی بازارها، سرمایه گذاران را وادار کرده است که به سمت سرمایه گذاری های جایگزین حرکت کنند. آنها اکنون صندوق های سرمایه گذاری خارجی یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک را ترجیح می دهند. این روش های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران کمک می کند تا درآمد بیشتری نسبت به ابزارهای سرمایه گذاری سنتی داشته باشند.
بنابراین، کاوش در این ابزار و ابزار به درک مزایای مختلف این ابزارها و نحوه کار آنها کمک می کند. در اینجا چند موضوع جالب برای درک سرمایه گذاری جایگزین وجود دارد:

هدف تحقیق: هدف  این تحقیق بررسی رشد صندوق های تامینی و چگونگی تاثیر آنها بر بازار سرمایه گذاری بریتانیا خواهد بود.

هدف تحقیق:  این تحقیق به بررسی محبوبیت و روندهای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و شاخص می پردازد.

هدف تحقیق:  این تحقیق دخالت نظارتی را مورد بحث قرار می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد تا در صورت تأثیرگذاری بر ابزارهای سرمایه‌گذاری بحث شود.

هدف تحقیق: این تحقیق به مقایسه و تجزیه و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس مزایا، الزامات سرمایه گذاری و بازده آنها می پردازد.

یادداشت های مهم:

به عنوان یک دانشجوی مالی و حسابداری که به دنبال کسب نمرات خوب است، توسعه ایده های جدید و آزمایش با تئوری های مالی و حسابداری موجود ضروری است – به عنوان مثال، ارزش و علاقه به موضوع تحقیق خود را اضافه کنید.
رشته مالی و حسابداری بسیار گسترده است و با بسیاری از رشته های دانشگاهی دیگر مانند مهندسی عمران، ساخت و ساز، حقوق و حتی مراقبت های بهداشتی مرتبط است. به همین دلیل است که ایجاد یک موضوع پایان نامه تجاری که مفصل، صحیح باشد و در واقع یک مشکل عملی را که ممکن است در این زمینه بیداد می کند را حل کند، ضروری است.
ما نمی توانیم تاکید کنیم که توسعه یک موضوع تحقیق منطقی چقدر مهم است. این اساس کل تحقیقات شماست. اشتباه گرفتن موضوع شما چندین اشکال مهم دارد. ممکن است سرپرست شما علاقه ای به کار روی آن نداشته باشد، موضوع اعتبار علمی ندارد، تحقیق ممکن است منطقی نباشد، این احتمال وجود دارد که مطالعه قابل اجرا نباشد.
این بر زمان و تلاش شما برای نوشتن پایان نامه تأثیر می گذارد، زیرا ممکن است در مرحله اولیه پایان نامه در چرخه رد شدن قرار بگیرید. به همین دلیل است که توصیه می کنیم تحقیقات موجود را برای توسعه یک موضوع مرور کنید، از استاد راهنما خود مشاوره بگیرید و حتی در این مرحله خاص از پایان نامه خود کمک بخواهید.
در حین ایجاد یک موضوع تحقیقاتی، رعایت توصیه های ما به شما این امکان را می دهد که یکی از بهترین موضوعات پایان نامه تجاری را انتخاب کنید که نیاز شما برای نوشتن مقاله تحقیقاتی را برآورده می کند و به مجموعه دانش اضافه می کند.
بنابراین، توصیه می شود هنگام نهایی کردن موضوع پایان نامه خود، مقالاتی را که اخیراً منتشر شده است را مطالعه کنید تا شکاف های موجود در تحقیق را شناسایی کنید که ممکن است به پر کردن آن کمک کنید.
به یاد داشته باشید – موضوعات پایان نامه باید منحصر به فرد باشد، یک مشکل شناسایی شده را حل کند، منطقی باشد و به صورت عملی اجرا شود. به برخی از نمونه موضوعات پایان نامه تجاری ما نگاهی بیندازید تا برای پایان نامه خود ایده بگیرید.

چگونه پایان نامه مالی و حسابداری خود را ساختار دهید

یک پایان نامه با ساختار مناسب  می تواند به دانش آموزان کمک کند  تا به نمره کلی تحصیلی بالایی دست یابند.

 • یک صفحه عنوان
 • سپاسگزاریها
 • اعلام
 • چکیده: خلاصه ای از تحقیق تکمیل شده است
 • فهرست مطالب
 • مقدمه: این فصل شامل منطق پروژه، پیشینه تحقیق، اهداف و مقاصد کلیدی تحقیق و مشکلات تحقیق است. یک طرح کلی از ساختار پایان نامه نیز می تواند به این فصل اضافه شود.
 • مرور ادبیات: این فصل نظریه ها و چارچوب های مرتبط را با تجزیه و تحلیل ادبیات منتشر شده و منتشرنشده موجود در مورد موضوع تحقیق انتخابی در پرتو سؤالات تحقیقی که باید به آن پرداخته شود، ارائه می کند. هدف، برجسته کردن و بحث در مورد نقاط ضعف و قوت نسبی حوزه پژوهشی منتخب و در عین حال شناسایی هر گونه شکاف پژوهشی است. موضوع را تفکیک کنید و عبارات کلیدی می توانند تأثیر مثبتی بر پایان نامه و استاد راهنما شما داشته باشند.
 • روش شناسی: روش ها و تکنیک های گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها به کار گرفته شده توسط محقق در فصل روش شناسی ارائه شده است که معمولاً شامل طراحی تحقیق، فلسفه تحقیق، محدودیت های تحقیق، آیین نامه رفتار، ملاحظات اخلاقی، روش های جمع آوری داده ها و استراتژی تحلیل داده ها می باشد.
 • یافته ها و تجزیه و تحلیل: یافته های تحقیق به تفصیل در فصل یافته ها و تجزیه و تحلیل تحلیل شده است. تمام یافته ها/نتایج کلیدی در این فصل بدون تفسیر داده ها یا نتیجه گیری مشخص شده است. گنجاندن نمودارها، نمودارها و جداول در این فصل برای شناسایی روندها و روابط معنی دار می تواند مفید باشد.
 • بحث و نتیجه گیری: محقق در این فصل تفسیر خود را از نتایج ارائه می کند و بیان می کند که آیا فرضیه تحقیق تأیید شده است یا خیر. یکی از جنبه های اساسی این بخش، ایجاد ارتباط بین نتایج و شواهد از ادبیات است. همچنین ممکن است توصیه هایی در رابطه با پیامدهای یافته ها و جهت گیری ها برای آینده ارائه شود. در نهایت، خلاصه ای از کل تحقیق به همراه قضاوت ها، نظرات و نظرات نهایی باید در قالب پیشنهادهایی برای بهبود درج شود.
 • منابع: مطمئن شوید که این را مطابق با الزامات دانشگاه خود تکمیل کنید
 • کتابشناسی – فهرست کتب
 • ضمائم: هر گونه اطلاعات اضافی، نمودارها و نمودارهایی که برای تکمیل پایان نامه استفاده می شود اما بخشی از پایان نامه نیست، باید در فصل ضمائم گنجانده شود. اساساً هدف گسترش اطلاعات/داده است.

درباره پایان نامه آسمان

Dissertation Sky یک  سرویس نویسندگی دانشگاهی مستقر در بریتانیا است که در زمینه نوشتن  پروپوزال پایان نامه، PhD کمک می کند. پروپوزال نویسی،  پایان نامه نویسی ، ویرایش پایان نامه، و بهبود.
تیم نویسندگان ما دارای مهارت بالایی هستند. آنها در زمینه های مربوطه خود متخصص هستند. مدت زیادی است که برای ما کار می کنند. بنابراین، آنها به خوبی از مسائل و روندهای موضوعی که در آن تخصص دارند آگاه هستند.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت − سه =