موضوعات پایان نامه مهندسی آب که خوانندگان شما را شگفت زده خواهد کرد

مهمترین جنبه فرآیند نگارش پایان نامه شما ، انتخاب موضوع پایان نامه است. چرا ممکن است بپرسید؟ به این دلیل است که یک موضوع پایان نامه قوی نه تنها به شما کمک می کند تا به بالاترین نمره ممکن دست یابید، بلکه به ایجاد مشروعیت علمی پایان نامه شما کمک می کند و به شما امکان می دهد دیدگاه خود را در بخش خاص خود بیان کنید. در نتیجه، بسیار مهم است که شما به دنبال بزرگترین موضوع پایان نامه بالقوه برای خود باشید.

موضوعات پایان نامه و پایان نامه مهندسی آب

برای کمک به شما در تلاش برای کسب عظمت و تمایز دانشگاهی، تیم ما متشکل از مجرب ترین و معتبرترین نویسندگان خبره، بزرگترین لیست رایگان از موضوعات پایان نامه مهندسی آب سفارشی و ایده های پایان نامه مهندسی آب را که به صورت آنلاین در دسترس است، گردآوری کرده اند.

برای کمک به شما در تلاش برای کسب عظمت و تمایز دانشگاهی، تیم ما متشکل از مجرب ترین و معتبرترین نویسندگان خبره، بزرگترین لیست رایگان از موضوعات پایان نامه مهندسی آب سفارشی و ایده های پایان نامه مهندسی آب را که به صورت آنلاین در دسترس است، گردآوری کرده اند.

هدف تحقیق

این تحقیق اکتشافی با هدف بررسی تأثیر دینامیک سیستم های توزیع آب بر نشت لوله آب در یک ساختمان مرتفع است. هدف از انتخاب این موضوع این است که در حال حاضر نشت در تمام سیستم های توزیع آب مشاهده می شود. با این حال، محققان در مورد انواع خاصی از سیستم ها که می توانند به طور قابل توجهی به بهبود نشت آب کمک کنند، تحقیق کرده اند. علاوه بر این، این مطالعه بر روی این موضوع خاص تأکید کرده است، زیرا تعداد کمی از محققان در مورد تأثیر سیستم های توزیع آب بر نشت لوله های آب بحث کرده اند.

اهداف پژوهش

هدف این مطالعه با پرداختن به اهداف ثانویه که به شرح زیر است قابل دستیابی است.

 1. برای تعیین و ارزیابی عوامل مسئول برای افزایش قابل ملاحظه نماهای نشت.
 2. برای ارزیابی روش‌های نشت که بر کمی کردن مقدار آب نشت‌شده از لوله توزیع آب در ساختمان‌های مرتفع تمرکز می‌کنند.
 3. کاوش در مورد مدل های کنترل نشت که می توانند به طور قابل توجهی در کنترل سطوح نشت فعلی و آینده به طور موثر کمک کنند.
 4. برای تجزیه و تحلیل تأثیر نشت بر پایداری ساختمان‌های مرتفع، محیط اطراف این ساختمان‌ها و همچنین مسائل بهداشتی و ایمنی جمعیت ساکن در آن ساختمان‌ها.

هدف تحقیق

این تحقیق به منظور ارزیابی انتقادی خطرات سیل بیش از حد شهری در شبکه های ترافیکی انجام شده است. با این حال، این مطالعه بر روی فناوری دوقلو دیجیتال برای به دست آوردن نتایج تحقیقاتی بسیار مهم تمرکز دارد. این موضوع به طور خاص به دلیل این واقعیت مورد توجه قرار گرفته است که اثرات سیلاب شهری به طور قابل توجهی در حال افزایش است. این به دلیل افزایش شهرنشینی، رشد جمعیت و تغییرات آب و هوایی است. علاوه بر این، مشاهده شده است که سیستم های زهکشی در اکثر مناطق شهری برای غلبه بر حجم افزایش یافته آب جمع آوری شده پس از بارندگی کارایی کافی را ندارند. بنابراین، این مطالعه بر تحلیل نقش فناوری دیجیتال در این زمینه تاکید دارد.

اهداف پژوهش

به منظور دستیابی به هدف این پژوهش، اهداف ثانویه به شرح زیر پیشنهاد و درج گردیده است.

 1. شناسایی تحریک رویدادهای سیل بر اساس سناریوهای مختلف تغییر اقلیم.
 2. ارزیابی اثربخشی مدل هیدرودینامیکی، مدل دوقلوی دیجیتال و ترافیک در برنامه ریزی و توسعه مناطق شهری.
 3. برای ارزیابی قرار گرفتن در معرض و آسیب پذیری، در زمینه اختلال تحرک در برنامه توسعه حمل و نقل فعلی.

هدف تحقیق

این مطالعه برای انجام تجزیه و تحلیل طراحی شبکه لوله قوی در هنگام راه اندازی کارخانه تولید بزرگ پیشنهاد شده است. این مطالعه به طور قابل توجهی بر روی کارخانه های تولید سیمان در انگلستان متمرکز است. در عصر اخیر مشاهده شده است که استحکام یکی از مولفه های مهمی است که نقش بسزایی در برآوردن خواسته های مشتریان دارد. به غیر از این، مشخص شده است که تعداد کمی از محققان بر روی استفاده از استحکام در مدیریت جداسازی بخش و همچنین تشخیص ترکیدگی لوله تمرکز کرده‌اند. بنابراین، مطالعه حاضر بر این جنبه ها با اشاره به کارخانه های تولید سیمان در انگلستان تمرکز دارد.

اهداف پژوهش

اهداف تحقیق ثانویه در زیر برای دستیابی به هدف این مطالعه پیشنهاد و فهرست شده است.

 1. بررسی مسائل ذکر شده در رابطه با طراحی شبکه لوله مقاوم.
 2. ارزیابی نقش شبکه لوله قوی در ساخت کارخانه های بزرگ.
 3. برای درک مزایا و معایب فعلی و آینده طراحی شبکه لوله قوی در راه اندازی کارخانه تولیدی بزرگ.

هدف پژوهش هدف
از این تحقیق انجام مطالعه اکتشافی در مورد مزایای همکاری در حوزه رودخانه های فرامرزی می باشد. علاوه بر این، این تحقیق با هدف بررسی این موضوع است که چگونه سیستم منابع آب را کارآمدتر می کند و برای ذینفعان ساحلی سود می برد. در کنوانسیون آب، همکاری به عنوان یکی از تعهدات اصلی در نظر گرفته شده است. کشورها در حال اجرای کنوانسیون و آماده شدن برای الحاق به مزایای همکاری هستند که می تواند به افزایش پایداری زیست محیطی، بهبود رفاه انسان، تسریع رشد اقتصادی و افزایش ثبات سیاسی کمک کند. همکاری به تولید بودجه برای پروژه ها در حوضه های فرامرزی کمک می کند. همچنین یکی از راه های عالی برای حمایت از جمعیت محلی است.

اهداف تحقیق هدف
اولیه این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق یعنی انجام مطالعه اکتشافی در مورد مزایای همکاری در حوزه رودخانه های فرامرزی می باشد. اهداف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • بررسی همکاری در حوزه رودخانه های فرامرزی.
 • ارزیابی مزایای همکاری در حوزه رودخانه های فرامرزی.
 • بررسی مزایای سیستم منابع آب.
 • ارزیابی راه هایی که از طریق آن سیستم منابع آب کارآمدتر می شود.
 • بررسی روشی که از طریق آن سیستم منابع آب می تواند برای ذینفعان ساحلی منتفع شود.

هدف تحقیق
هدف از این تحقیق ارزیابی انتقادی ارزیابی سیل و خشکسالی در چرخه آب تحت سلطه انسان است. علاوه بر این، این تحقیق با هدف بررسی ناهنجاری های وارد شده در چرخه آب ناشی از تسلط انسان در مقایسه با چرخه طبیعی است. چرخه آب در این سیاره نقش بزرگی دارد. دخالت انسان در چرخه آب، نقش پویای آب را تغییر می دهد. مشاهده می شود که انسان در چرخه آب تغییرات و ناهنجاری هایی ایجاد کرده است. بنابراین، درک این اشکالات و مقایسه آن با چرخه آب طبیعی بسیار حیاتی است.
اهداف پژوهش
هدف اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که ارزیابی انتقادی سیل و خشکسالی در چرخه آب تحت سلطه انسان است. اهداف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • برای انجام ارزیابی ارزیابی سیل در چرخه آب تحت سلطه انسان.
 • برای انجام ارزیابی ارزیابی خشکسالی در چرخه آب تحت سلطه انسان.
 • ارزیابی ناهنجاری های وارد شده در چرخه آب ناشی از تسلط انسان.
 • ارزیابی ناهنجاری های وارد شده در چرخه آب به دلیل چرخه طبیعی.

هدف پژوهش هدف
از این تحقیق بررسی حذف فلزات سمی و سمی از پساب های مصنوعی کارخانه های صنعتی در کارخانه های بازیافت آب می باشد. پساب های تصفیه نشده رها شده از کارخانه ها باعث افزایش آلاینده های سمی در اقلیم آبی نیز می شود. این نه تنها برای آب و هوای آبی مضر است، بلکه برای کارخانه بازیافت آب نیز مضر است. فلزات سمی و سمی به عنوان یکی از خطرناک ترین آلاینده های موجود در آب محسوب می شوند و حتی غلظت کم آنها می تواند برای سلامتی مضر باشد. بنابراین حذف فلزات سمی و سمی از پساب های مصنوعی کارخانه های صنعتی در کارخانه های بازیافت آب بسیار ضروری است.

اهداف تحقیق هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که بررسی حذف فلزات سمی و سمی از پساب های مصنوعی کارخانه های صنعتی در کارخانه های بازیافت آب می باشد. هدف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • برای ارزیابی خطر فلزات سمی و سمی در آب.
 • ارزیابی راه هایی که از طریق آنها می توان فلزات سمی و سمی را از فاضلاب مصنوعی کارخانه های صنعتی حذف کرد.
 • برای درک فرآیند بازیافت آب.
 • برای ارزیابی اینکه آیا استفاده از آب بازیافتی کارخانه های بازیافت آب بی خطر است.

هدف تحقیق
هدف از این تحقیق انجام مطالعه مدیریتی بر روی برآورد وضعیت برای نظارت بر سازه ها در شرایط بارگذاری شدید و محیطی می باشد. علاوه بر این، این تحقیق با هدف ارزیابی سونامی های ژاپن در سال 2011 انجام شده است. رویداد زیست محیطی می تواند به شدت به سازه آسیب برساند، بنابراین ارزیابی و نظارت بر سازه های موجود ضروری است.

قبل و بعد از وقوع خسارت احتمالی در معرض این نوع حوادث قرار می گیرند.

اهداف تحقیق هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که انجام مطالعه مدیریتی بر روی برآورد وضعیت سازه های پایش در شرایط بارگذاری شدید و محیطی می باشد. هدف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • برای فرمول‌بندی الگوریتم‌های تخمین حالت برای ساختارهای تصویربرداری تحت بارگذاری شدید موجود.
 • برای اعتبار سنجی الگوریتم ها با استفاده از داده های تجربی از آزمایش ساختاری.
 • برای ارزیابی پیشرفت سه بعدی آسیب.
 • برای به دست آوردن بینشی در مورد فرآیندهای فیزیکی رخ می دهد در سازه های تحت بارگذاری شدید.
 • برای به دست آوردن بینشی در مورد خسارات ناشی از سونامی ژاپن در سال 2011.

هدف تحقیق
هدف از این تحقیق بررسی استفاده از کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدیریت بهتر و توسعه موثر و ارتقاء زهکشی شهری است. دینامیک سیالات محاسباتی به عنوان یکی از ابزارهای پیشرفته در نظر گرفته می شود

مشکلات شدید ارتقاء و توسعه زهکشی شهری یکی از وظایف حیاتی است، بنابراین استفاده از ابزارهای با تکنولوژی بالا ضروری است. CFD در این نگرانی می تواند در به دست آوردن حداکثر سود کمک کند.

اهداف تحقیق هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که مطالعه استفاده از کاربردهای دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برای مدیریت بهتر و توسعه موثر و ارتقاء زهکشی شهری است. هدف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • ارزیابی چگونگی استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای مدیریت زهکشی شهری.
 • برای ارزیابی راه هایی که از طریق آن دینامیک سیالات محاسباتی می تواند توسعه و ارتقاء زهکشی شهری را انجام دهد.
 • برای تجسم الگوهای جریان سه بعدی مواد در زهکشی شهری.

هدف تحقیق
هدف از این تحقیق ارزیابی انتقادی الگوهای جریان و حفظ آلاینده در حوضچه‌های سیستم زهکشی پایدار پوشش گیاهی (SuDS) است. سیستم های زهکشی پایدار شهری اهمیت زیادی در زیرساخت سبز دارند. مشاهده الگوهای جریان سه بعدی مواد در حوضچه های سیستم زهکشی پایدار با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی برای تجسم بهتر ضروری است. بنابراین، این تحقیق برای ارزیابی کارآمد احتباس آلاینده در حوضچه های زهکشی پایدار انجام شده است.

اهداف تحقیق هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که ارزیابی انتقادی الگوهای جریان و حفظ آلاینده در استخرهای سیستم زهکشی پایدار پوشش گیاهی (SuDS) است. اهداف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • برای به دست آوردن بینش در مورد الگوهای جریان سه بعدی مواد در حوضچه های سیستم زهکشی پایدار.
 • برای تجزیه و تحلیل حوضچه های سیستم زهکشی پایدار.
 • برای توسعه روش CFD-modeling قوی برای ادغام طراحی بهتر.
 • ارزیابی انتقادی حفظ آلاینده در حوضچه های سیستم زهکشی پایدار پوشش گیاهی.

هدف تحقیق
هدف از این تحقیق، انجام مطالعه برای فرموله سازی ساختاری برای افزایش بازدارندگی رواناب در بام های سبز و کارخانجات طوفانی است. روش های مختلفی وجود دارد که به حداقل رساندن خطرات سیل و روان آب های سطحی به روشی سازگار با محیط زیست مانند سیستم زهکشی پایدار کمک می کند از این رو، انجام تحقیق در مورد ساخت سازه ای برای افزایش ذخیره رواناب در بام های سبز و گلخانه های آب طوفانی ضروری است.

اهداف تحقیق هدف
اولیه این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که انجام مطالعه برای فرموله سازی ساختاری برای افزایش میزان نگهداری رواناب در بام های سبز و کارخانجات آب طوفانی می باشد. اهداف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • ساخت سازه ای برای افزایش میزان نگهداری رواناب در بام های سبز.
 • ساخت سازه ای برای افزایش نگهداری رواناب در کارخانجات آب طوفانی.
 • برای ارزیابی مزایای کارخانجات آب طوفانی.
 • برای ارزیابی مزایای بام سبز.

علاوه بر این، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر این روش در حذف فلزات سمی و سمی انجام شده است.
اهداف تحقیق هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که انجام مطالعه بهینه سازی و ویژگی های تصفیه فاضلاب ترشی مس در یک راکتور با استفاده از فرآیند بیو الکترود می باشد. هدف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • برای به دست آوردن بینش کامل در مورد تصفیه فاضلاب ترشی مس.
 • برای درک فرآیند کامل استفاده از الکترود زیستی.
 • ارزیابی بهینه سازی و ویژگی های تصفیه فاضلاب ترشی مس در یک راکتور منفرد با استفاده از فرآیند بیو الکترود.
 • ارزیابی اثربخشی بهینه سازی و ویژگی های تصفیه فاضلاب ترشی مس در یک راکتور منفرد با استفاده از فرآیند بیو الکترود.
 • ارزیابی بهینه سازی و ویژگی های تصفیه فاضلاب ترشی مس در یک راکتور با استفاده از فرآیند الکترود زیستی در حذف فلزات سمی و سمی مفید است یا خیر.

اهداف
هدف از این مطالعه، توسعه مدل‌های جایگزین کارآمد برای مدیریت منابع آب و مهار زیرسطحی است. همچنین گفته می‌شود مدل‌سازی جایگزین، فرامدل‌سازی است که از چند دهه گذشته استفاده می‌شود. این تحقیق تلاش‌ها را بر روی مدل جایگزین‌ها برای منابع آب بررسی می‌کند زیرا EnviroForensic/Arcient مجموعه‌ای جامع از خدمات آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی را ارائه می‌کند. این مطالعه به بررسی میزان آلودگی در زیرسطح و ارزیابی تأثیر بالقوه بر منابع آب می‌پردازد. پارامترهای متغیرهای زمانی و مکانی با تحلیل حساسیت و عدم قطعیت استفاده شده است.
اهداف
اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

 • برای تجزیه و تحلیل مدل جایگزین برای منابع آب.
 • برای تجزیه و تحلیل مدل های جایگزین برای مدیریت مهار زیرسطحی.
 • توسعه مدل کارآمد جدید برای منابع آب و مدیریت آب مهاری زیرسطحی.
 • برای شناسایی ارزیابی کیفیت آب و تامین آب زیرزمینی.
 • برای تجزیه و تحلیل مدل های کیفیت مخزن.
 • مشاهده تاثیر مدل جایگزین برای مدیریت منابع آب و مهار زیرسطحی.

موضوعات پایان نامه مهندسی آب برای پایان نامه های برجسته

مهندسی آب با بسیاری از رشته‌های دیگر، از جمله، مهندسی شهرسازی، مهندسی سازه، مهندسی عمران، و مهندسی ساخت، تلاقی می‌کند. در نتیجه ممکن است چند موضوع پایان نامه مهندسی آب برای پوشش تمام جنبه های مهندسی آب کافی نباشد. برای پرداختن به این موضوع، کارشناسان صنعت ما لیستی از بهترین ایده های پایان نامه مهندسی آب را برای شما جمع آوری کرده اند تا از آنها در توسعه بهترین موضوعات پایان نامه مهندسی آب برای خود استفاده کنید.

هدف تحقیق
هدف از این تحقیق انجام مطالعه بر روی توسعه یک ابزار پیشرفته ارزیابی ریسک پویا بر اساس مدل سازی مبتنی بر عامل است. مدل عامل مبتنی بر مدل‌های محاسباتی برای تعاملات عوامل مستقل و شبیه‌سازی کنش‌ها است. این ابزار مفیدی برای ارزیابی ریسک است. مدل مبتنی بر عامل می تواند برای ارزیابی سیلاب های ناگهانی استفاده شود. بنابراین، انجام تحقیق در مورد ارزیابی ریسک سیل ناگهانی از طریق مدل مبتنی بر عامل ضروری است.

اهداف تحقیق هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که انجام مطالعه بر روی توسعه ابزار ارزیابی ریسک پویا پیشرفته بر اساس مدل‌سازی مبتنی بر عامل است. اهداف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • برای به دست آوردن بینش کامل در مورد مدل مبتنی بر عامل.
 • برای درک اثربخشی مدل مبتنی بر عامل.
 • برای ارزیابی توسعه یک ابزار پیشرفته ارزیابی ریسک پویا بر اساس مدل‌سازی مبتنی بر عامل.
 • برای انجام ارزیابی خطر سیل ناگهانی.

هدف پژوهش هدف
از این تحقیق انجام مطالعه اکتشافی برای درک سیلاب شهری با استفاده از مدل سازی فیزیکی است. مدل سازی فیزیکی یکی از ابزارهای برجسته درک سیل شهری است. بنابراین، این تحقیق به منظور ارزیابی اثربخشی مدل‌سازی فیزیکی انجام شده است.

اهداف تحقیق هدف
اصلی این تحقیق دستیابی به هدف تحقیق است که انجام مطالعه اکتشافی برای درک سیلاب شهری با استفاده از مدل سازی فیزیکی می باشد. هدف ثانویه تحقیق به شرح زیر است:

 • ارزیابی سیلاب شهری
 • درک سیل شهری با استفاده از مدل سازی فیزیکی
 • برای استفاده از هیدرولیک زهکشی دوگانه برای ارزیابی خطرات مرتبط با سیل شهری.

هدف:

هدف از این مطالعه، تجزیه و تحلیل استفاده از راکتور هیبریدی بی هوازی بافل (HABR) برای کاهش تقاضای اکسیژن بیولوژیکی (BOD)، تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) و تولید محصول جانبی با کیفیت از طریق شستشوی صرف شده ملاس است. این مطالعه بررسی شرایط تجربی مانند بتن محلول، pH محلول و مقدار NPK موجود در لجن برای استفاده مستقیم خواهد بود.

اهداف:

این مطالعه قرار است در مورد تصفیه فاضلاب صنعت قند از طریق HABR انجام شود. هدف مطالعه از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. برای مطالعه تغییرات محتوای COD با جنبه های مختلف زمان نگهداری هیدرولیک (HRT).
 2. برای مطالعه تغییرات محتوای BOD با جنبه HRT های مختلف.
 3. برای مطالعه تغییرات محتوای جامد معلق کل (TSS) با جنبه HRT های مختلف.
 4. بررسی تغییرات pH در دوره درمان از نظر HRT های مختلف.
 5. برای به دست آوردن HRT های بهینه راکتور.
 6. برای تجزیه و تحلیل هضم بی هوازی به عنوان راه حل کلی برای کاهش COD و BOD استفاده کنید.

هدف:

هدف از این مطالعه انجام تجزیه و تحلیل مقایسه ای از تصفیه آب زیرزمینی و آب های سطحی است. هدف این تحقیق بررسی استفاده از منعقد کننده زیستی برای درمان است.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اصلی مطالعه دستیابی به هدف مطالعه است. با این حال، هدف از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. بررسی مفهوم تصفیه آب های زیرزمینی.
 2. بررسی مفهوم تصفیه آب های سطحی.
 3. تجزیه و تحلیل استفاده از Bio-coagulant در درمان.
 4. برای مقایسه و مقایسه تفاوت بین تصفیه آب های زیرزمینی و تصفیه آب های سطحی.
 5. تجزیه و تحلیل ویژگی های تصفیه آب های زیرزمینی.
 6. تجزیه و تحلیل ویژگی های تصفیه آب های سطحی.
 7. بررسی چگونگی کاهش سطح کدورت و آلاینده های باکتریولوژیک از طریق منعقد کننده طبیعی که به صورت محلی در دسترس است.
 8. ارزیابی راه‌هایی برای آسان‌سازی فرآیند تصفیه آب برای مصارف خانگی.

هدف:

هدف از این مطالعه اظهار نظر و توسعه کاربرد اخیر اکسید گرافن (GO) به عنوان جاذب برای تصفیه فاضلاب است. هدف این مطالعه شامل یک مقدمه کوچک در مورد داده های جذب (ترمودینامیک، ایزوترم و سینتیک) و برخی از حقایق اصلی برای آماده سازی مسیر اکسیدهای گرافن (که یک ماده مغناطیسی، نانوکامپوزیت ها و غیره است) است. دسته بندی جاذب تهیه شده نیز با کمک داده های جزئیات اخیر در مورد استفاده از GO برای حذف مواد آلی (یعنی آنتی بیوتیک ها یا رنگ ها) و فلزات سنگین فاضلاب توضیح داده می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اولیه پژوهش دستیابی به هدف تحقیق است. با این حال، هدف تحقیق می تواند از طریق اهداف ثانویه مختلف محقق شود. بنابراین، اهداف ثانویه تحقیق حاضر به شرح زیر است:

 1. برای مطالعه اثربخشی گرافن.
 2. برای ارزیابی اثربخشی گرافن برای حذف روغن امولسیون شده از آب.
 3. بررسی شرایطی که برای روند درمان بهترین خواهد بود.
 4. برای تجزیه و تحلیل مفهوم جذب
 5. برای ارزیابی استفاده از جذب.

هدف:

هدف از این مطالعه اظهار نظر و توسعه کاربرد اخیر اکسید گرافن (GO) به عنوان جاذب برای تصفیه فاضلاب است. هدف این مطالعه شامل یک مقدمه کوچک در مورد داده های جذب (ترمودینامیک، ایزوترم و سینتیک) و برخی از حقایق اصلی برای آماده سازی مسیر اکسیدهای گرافن (که یک ماده مغناطیسی، نانوکامپوزیت ها و غیره است) است. دسته بندی جاذب تهیه شده نیز با کمک داده های جزئیات اخیر در مورد استفاده از GO برای حذف مواد آلی (یعنی آنتی بیوتیک ها یا رنگ ها) و فلزات سنگین فاضلاب توضیح داده می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اولیه پژوهش دستیابی به هدف تحقیق است. با این حال، هدف تحقیق می تواند از طریق اهداف ثانویه مختلف محقق شود. بنابراین، اهداف ثانویه تحقیق حاضر به شرح زیر است:

 1. برای مطالعه اثربخشی گرافن.
 2. برای ارزیابی اثربخشی گرافن برای حذف روغن امولسیون شده از آب.
 3. بررسی شرایطی که برای روند درمان بهترین خواهد بود.
 4. برای تجزیه و تحلیل مفهوم جذب
 5. برای ارزیابی استفاده از جذب.

هدف:

هدف از این مطالعه انجام یک تحلیل انتقادی از پتانسیل تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از یک سیستم ساخته شده از تالاب است. هدف این تحقیق بهبود دانش در مورد فرآیند تصفیه فاضلاب از طریق تالاب های ساخته شده در محیطی مرطوب است. هدف این مطالعه ایجاد بهترین معیارهای عملیاتی و طراحی است که برای تالاب یا محیط مشابه اعمال می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اصلی مطالعه دستیابی به هدف مطالعه است. هدف مطالعه از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. تعیین اثربخشی جریان زیرسطحی تالاب ساخته شده برای تصفیه مربوط به فاضلاب خانگی.
 2. تجزیه و تحلیل عملکرد و فرآیندهایی که می توان در تالاب ساخته شده با کمک گونه های فراگمیت گیاهان موریس و پاپیروس Cyperus تحت شرایط عملیاتی مختلف و نرخ بارگذاری با جنبه های COD، TSS، BOD، پاتوژن ها و مواد مغذی به دست آورد.
 3. برای تجزیه و تحلیل نقش عملکردی ماکروفیت ها که می تواند در جذب عناصر غذایی و ظرفیت ذخیره سازی در زیست توده ریشه زایی و ایستاده استفاده شود.
 4. ارزیابی عملکرد و طراحی تالاب ساخته شده خانگی.
 5. ارائه دستورالعمل هایی برای ساخت، طراحی، مدیریت و استفاده از تالاب های ساخته شده بر اساس جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه و فرآیندهای مربوطه.

هدف:

هدف از این مطالعه انجام یک تحلیل انتقادی از پتانسیل تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از یک سیستم ساخته شده از تالاب است. هدف این تحقیق بهبود دانش در مورد فرآیند تصفیه فاضلاب از طریق تالاب های ساخته شده در محیطی مرطوب است. هدف این مطالعه ایجاد بهترین معیارهای عملیاتی و طراحی است که برای تالاب یا محیط مشابه اعمال می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اصلی مطالعه دستیابی به هدف مطالعه است. هدف مطالعه از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. تعیین اثربخشی جریان زیرسطحی تالاب ساخته شده برای تصفیه مربوط به فاضلاب خانگی.
 2. تجزیه و تحلیل عملکرد و فرآیندهایی که می توان در تالاب ساخته شده با کمک گونه های فراگمیت گیاهان موریس و پاپیروس Cyperus تحت شرایط عملیاتی مختلف و نرخ بارگذاری با جنبه های COD، TSS، BOD، پاتوژن ها و مواد مغذی به دست آورد.
 3. برای تجزیه و تحلیل نقش عملکردی ماکروفیت ها که می تواند در جذب عناصر غذایی و ظرفیت ذخیره سازی در زیست توده ریشه زایی و ایستاده استفاده شود.
 4. ارزیابی عملکرد و طراحی تالاب ساخته شده خانگی.
 5. ارائه دستورالعمل هایی برای ساخت، طراحی، مدیریت و استفاده از تالاب های ساخته شده بر اساس جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه و فرآیندهای مربوطه.

هدف:

هدف از این مطالعه انجام یک تحلیل انتقادی از پتانسیل تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از یک سیستم ساخته شده از تالاب است. هدف این تحقیق بهبود دانش در مورد فرآیند تصفیه فاضلاب از طریق تالاب های ساخته شده در محیطی مرطوب است. هدف این مطالعه ایجاد بهترین معیارهای عملیاتی و طراحی است که برای تالاب یا محیط مشابه اعمال می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اصلی مطالعه دستیابی به هدف مطالعه است. هدف مطالعه از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. تعیین اثربخشی جریان زیرسطحی تالاب ساخته شده برای تصفیه مربوط به فاضلاب خانگی.
 2. تجزیه و تحلیل عملکرد و فرآیندهایی که می توان در تالاب ساخته شده با کمک گونه های فراگمیت گیاهان موریس و پاپیروس Cyperus تحت شرایط عملیاتی مختلف و نرخ بارگذاری با جنبه های COD، TSS، BOD، پاتوژن ها و مواد مغذی به دست آورد.
 3. برای تجزیه و تحلیل نقش عملکردی ماکروفیت ها که می تواند در جذب عناصر غذایی و ظرفیت ذخیره سازی در زیست توده ریشه زایی و ایستاده استفاده شود.
 4. ارزیابی عملکرد و طراحی تالاب ساخته شده خانگی.
 5. ارائه دستورالعمل هایی برای ساخت، طراحی، مدیریت و استفاده از تالاب های ساخته شده بر اساس جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه و فرآیندهای مربوطه.

هدف:

هدف از این مطالعه انجام یک تحلیل انتقادی از پتانسیل تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از یک سیستم ساخته شده از تالاب است. هدف این تحقیق بهبود دانش در مورد فرآیند تصفیه فاضلاب از طریق تالاب های ساخته شده در محیطی مرطوب است. هدف این مطالعه ایجاد بهترین معیارهای عملیاتی و طراحی است که برای تالاب یا محیط مشابه اعمال می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اصلی مطالعه دستیابی به هدف مطالعه است. هدف مطالعه از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. تعیین اثربخشی جریان زیرسطحی تالاب ساخته شده برای تصفیه مربوط به فاضلاب خانگی.
 2. تجزیه و تحلیل عملکرد و فرآیندهایی که می توان در تالاب ساخته شده با کمک گونه های فراگمیت گیاهان موریس و پاپیروس Cyperus تحت شرایط عملیاتی مختلف و نرخ بارگذاری با جنبه های COD، TSS، BOD، پاتوژن ها و مواد مغذی به دست آورد.
 3. برای تجزیه و تحلیل نقش عملکردی ماکروفیت ها که می تواند در جذب عناصر غذایی و ظرفیت ذخیره سازی در زیست توده ریشه زایی و ایستاده استفاده شود.
 4. ارزیابی عملکرد و طراحی تالاب ساخته شده خانگی.
 5. ارائه دستورالعمل هایی برای ساخت، طراحی، مدیریت و استفاده از تالاب های ساخته شده بر اساس جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه و فرآیندهای مربوطه.

هدف:

هدف از این مطالعه انجام یک تحلیل انتقادی از پتانسیل تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از یک سیستم ساخته شده از تالاب است. هدف این تحقیق بهبود دانش در مورد فرآیند تصفیه فاضلاب از طریق تالاب های ساخته شده در محیطی مرطوب است. هدف این مطالعه ایجاد بهترین معیارهای عملیاتی و طراحی است که برای تالاب یا محیط مشابه اعمال می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اصلی مطالعه دستیابی به هدف مطالعه است. هدف مطالعه از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. تعیین اثربخشی جریان زیرسطحی تالاب ساخته شده برای تصفیه مربوط به فاضلاب خانگی.
 2. تجزیه و تحلیل عملکرد و فرآیندهایی که می توان در تالاب ساخته شده با کمک گونه های فراگمیت گیاهان موریس و پاپیروس Cyperus تحت شرایط عملیاتی مختلف و نرخ بارگذاری با جنبه های COD، TSS، BOD، پاتوژن ها و مواد مغذی به دست آورد.
 3. برای تجزیه و تحلیل نقش عملکردی ماکروفیت ها که می تواند در جذب عناصر غذایی و ظرفیت ذخیره سازی در زیست توده ریشه زایی و ایستاده استفاده شود.
 4. ارزیابی عملکرد و طراحی تالاب ساخته شده خانگی.
 5. ارائه دستورالعمل هایی برای ساخت، طراحی، مدیریت و استفاده از تالاب های ساخته شده بر اساس جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه و فرآیندهای مربوطه.

هدف:

هدف از این مطالعه انجام یک تحلیل انتقادی از پتانسیل تصفیه فاضلاب خانگی با استفاده از یک سیستم ساخته شده از تالاب است. هدف این تحقیق بهبود دانش در مورد فرآیند تصفیه فاضلاب از طریق تالاب های ساخته شده در محیطی مرطوب است. هدف این مطالعه ایجاد بهترین معیارهای عملیاتی و طراحی است که برای تالاب یا محیط مشابه اعمال می شود.

هدف، واقعگرایانه:

هدف اصلی مطالعه دستیابی به هدف مطالعه است. هدف مطالعه از طریق اهداف ثانویه قابل دستیابی است. بنابراین، اهداف ثانویه مطالعه به شرح زیر است:

 1. تعیین اثربخشی جریان زیرسطحی تالاب ساخته شده برای تصفیه مربوط به فاضلاب خانگی.
 2. تجزیه و تحلیل عملکرد و فرآیندهایی که می توان در تالاب ساخته شده با کمک گونه های فراگمیت گیاهان موریس و پاپیروس Cyperus تحت شرایط عملیاتی مختلف و نرخ بارگذاری با جنبه های COD، TSS، BOD، پاتوژن ها و مواد مغذی به دست آورد.
 3. برای تجزیه و تحلیل نقش عملکردی ماکروفیت ها که می تواند در جذب عناصر غذایی و ظرفیت ذخیره سازی در زیست توده ریشه زایی و ایستاده استفاده شود.
 4. ارزیابی عملکرد و طراحی تالاب ساخته شده خانگی.
 5. ارائه دستورالعمل هایی برای ساخت، طراحی، مدیریت و استفاده از تالاب های ساخته شده بر اساس جمع آوری اطلاعات در مورد هزینه و فرآیندهای مربوطه.

چند نکته برای قوی کردن موضوع پایان نامه شما این است که مطمئن شوید موضوع شما قابل تحقیق است، اطمینان حاصل کنید که موضوع بر یک مشکل خاص متمرکز است، باید با رشته شما مرتبط باشد، باید شکاف ادبیات را پر کند.

به طور کلی سه نوع موضوع تحقیق وجود دارد، موضوعات توصیفی که یک سؤال را مطرح می کنند، موضوعات مقایسه ای که 2 یا چند پدیده را با هم مقایسه می کنند و موضوعات علی برای یافتن علت و معلول بین دو عامل.

برخی از منابع آنلاینی که می توانید از آنها بازدید کنید عبارتند از: دروازه تحقیقاتی، مقالات اقتصادی، فنرگر، گروه انتشارات علمی.

روش های رایج استناد / ارجاع عبارتند از MLA، APA، شیکاگو، تورابیان، هاروارد.

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =