موضوعات پایان نامه مهندسی نرم افزار (09382252774)

اگر از یک نویسنده پایان نامه باتجربه بپرسید که سخت ترین قسمت نوشتن پایان نامه چیست، به احتمال زیاد پاسخ آنها یافتن موضوع پایان نامه مناسب است. این به این دلیل است که موضوع پایان نامه راه را برای سفر پایان نامه شما هموار می کند. موضوع خوب یعنی سفر خوب و موضوع بد یعنی سفر پر استرس و بد. بنابراین، بسیار مهم است که به موضوع پایان نامه خود نهایت توجه را داشته باشید.

فهرست موضوعات و عناوین پایان نامه مهندسی نرم افزار

برای اطمینان از اینکه سفر شما تا حد امکان راحت و بدون مانع پیش می رود، تیم ما از پرکارترین نویسندگان دانشگاهی لیستی از بهترین موضوعات پایان نامه مهندسی نرم افزار سفارشی رایگان و ایده های پایان نامه مهندسی نرم افزار را تهیه کرده اند که می توانید به صورت آنلاین پیدا کنید .

آموزش مقاله نویسی

1.1 هدف تحقیق

 • برای ارزیابی اهمیت اطلاعات ارائه شده در بسترهای رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام، توییتر و غیره.
 • برای تعیین اقدامات مشتریان پس از مشاهده رسانه های اجتماعی در مورد یک محصول یا خدمات.
 • بررسی عناصری که فرد را وادار به دنبال کردن رسانه های اجتماعی می کند.
 • برای درک مبنایی که مصرف کنندگان بر اساس آن تصمیم می گیرند.
 • برای تجزیه و تحلیل تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی
 • برای درک تأثیرات روندهای جاری در رسانه های اجتماعی.
 • تعیین دلایل رویگردانی مصرف کنندگان از منابع رسانه ای سنتی (روزنامه ها، تلویزیون).
 • تجزیه و تحلیل اهمیت رسانه های اجتماعی در تصمیم گیری مشتریان

1.2 اهداف تحقیق

هدف موضوع فعلی، تأثیر رسانه های اجتماعی بر تصمیم خرید، درک کامل اهمیتی است که مردم به رسانه های اجتماعی می دهند که بر تصمیم خرید آنها تأثیر می گذارد. هدف برجسته کردن نیروهایی است که برای تأثیرگذاری بر تصمیم حضور دارند. این همچنین خواهد فهمید که چگونه نفوذ رسانه های اجتماعی دسترسی به اطلاعات عظیم را فراهم می کند.

اهداف هدف این مطالعه ارزیابی یکپارچگی سیستمی است که پیشرفت سریع فناوری را از سیستم قدیمی صنعتی به مدل‌های مبتنی بر اطلاعات ممکن می‌سازد. اما پیشرفت تکنولوژی در زمینه های مختلف برای ساخت دستگاه ها کافی است که حتی چند سال قبل امکان پذیر نبود. تعداد فن آوری ها روش های ایجاد شبکه ها را تغییر داد. مدل‌های مبتنی بر اطلاعات نوعی مدل کاربردی داده‌ها هستند که در انبارهای داده استفاده می‌شوند. بنابراین، هدف این مطالعه این است که نقش یکپارچه سازی سیستمی که باعث پیشرفت سریع فناوری از سیستم قدیمی صنعتی به مدل های مبتنی بر اطلاعات می شود، باشد.

اهداف اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

 • ارزیابی یکپارچگی سیستم در پیشرفت فناوری.
 • برای تجزیه و تحلیل پیشرفت سریع فناوری از عصر صنعتی.
 • تجزیه و تحلیل پیشرفت سریع فناوری از عصر صنعتی به مدل های مبتنی بر اطلاعات.

آموزش پروپوزال نویسی

اهداف این مطالعه با هدف تعیین الگوهای مدلسازی در طراحی نرم افزار انجام شده است. و این مطالعه مبتنی بر درک الگوهای نرم افزاری است که راه حل هایی برای مشکلات طراحی تکراری ارائه می دهد. الگوی نرم افزاری به طور گسترده در توسعه پروژه ها از مقیاس کوچک به مقیاس بزرگ استفاده می شود و این مطالعه راه حلی نوآورانه برای تکرار مشکلات طراحی ارائه می دهد. در این مطالعه، الگوهای خاصی را مورد بحث قرار دهید که پیامدهای آن را بر کیفیت خاص سیستم انتخاب شده نشان می‌دهد. الگوهای نرم افزار کیفیت خاصی را به ارث بردند که هم به صورت منفی و هم مثبت توسط الگوهای استفاده شده در سیستم تأثیر می گذارد. اهداف اهداف این پژوهش به شرح زیر است:

 

 • تجزیه و تحلیل الگوهای مختلف مدل سازی در طراحی نرم افزار.
 • تجزیه و تحلیل و درک الگوهای مختلف نرم افزار.
 • برای درک مشکلات الگوی طراحی در طراحی نرم افزار.
 • برای درک الگوهای نرم افزاری که راه حلی برای مشکلات طراحی مکرر ارائه می دهند.

اهداف:

فریم ورک های دات نت مایکروسافت به طور گسترده توسط سازمان های مختلف به منظور ایجاد سیستم های زمان بندی اتاق و همچنین سیستم های نقشه برداری کار مورد استفاده قرار گرفته اند. این مطالعه موردی با هدف برجسته کردن فرآیند توسعه سیستم برنامه ریزی اتاق با استفاده از چارچوب های دات نت مایکروسافت برای استفاده هدفمند در صنایع مختلف انجام می شود. علاوه بر این، این مطالعه با هدف روشن کردن اهمیت برنامه ریزی اتاق و همچنین سیستم های نقشه برداری کار در اهداف سازمانی است. همچنین، هدف پژوهش حاضر بررسی روند توسعه سیستم نقشه برداری کار با استفاده از چارچوب نرم افزاری Microsoft .NET است.

 

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • برای کشف مفهوم برنامه ریزی اتاق با استفاده از یک چارچوب نرم افزاری در حالی که به چارچوب دات نت مایکروسافت می پردازد.
 • برای درک سیستم نقشه برداری کار چارچوب های دات نت مایکروسافت.
 • شناسایی اهمیت استفاده از فریمورک‌های دات‌نت مایکروسافت برای توسعه سیستم برنامه‌ریزی اتاق و نقشه‌برداری کار برای استفاده در سازمان‌ها.
 • برای تجزیه و تحلیل تأثیر استفاده از سیستم های برنامه ریزی اتاق و نقشه برداری کار در یک سازمان که با استفاده از چارچوب های مایکروسافت توسعه یافته است.
 • برای ارزیابی روند توسعه برنامه ریزی اتاق و سیستم نقشه برداری کار با استفاده از چارچوب مایکروسافت.

آموزش کتاب نویسی

اهداف:

نرم افزار مستندسازی کاربر در تلاش برای ترجمه یک زبان و همچنین درک بهتر آن برای کاربر موثر بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت استفاده از سیستم اسناد کاربر نرم افزار در تسهیل درک و ترجمه پذیری زبان ها انجام شده است. علاوه بر این، محقق بر آن است تا معایب ناشی از استفاده از این سیستم را تجزیه و تحلیل کند و این موارد را در مقابل مزایای آن تعیین کند. علاوه بر این، هدف تحقیق حاضر شناسایی فرآیندهای درگیر در توسعه و استفاده از اسناد کاربر نرم افزار است.

 

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • تعیین کاربردهای قابل توجه سیستم اسناد کاربر نرم افزار در زمینه ترجمه زبان در پرتو صنایع مختلف.
 • شناسایی فرآیندهای مختلف درگیر در اسناد کاربر نرم افزار با توجه به عملکرد ترجمه زبان و قابل فهم بودن.
 • بررسی تأثیر استفاده از اسناد کاربر نرم افزار به منظور درک و ترجمه زبان.
 • بیان معایب در مقابل مزایای استفاده از سیستم اسناد کاربر نرم افزار در تلاش برای تسهیل درک و ترجمه پذیری زبان ها.

اهداف:

بیشتر تعامل با نرم افزار با استفاده از رابط کاربری گرافیکی (GUI) انجام می شود. با این حال، آزمایش رابط کاربری گرافیکی تا همین اواخر نادیده گرفته شده است. فناوری موجود برای آزمایش یک رابط کاربری گرافیکی بسیار نیازمند منابع بوده است. تحقیق حاضر پیشنهاد می‌کند تکنیک‌های مبتنی بر مدل مقرون‌به‌صرفه برای آزمایش رابط کاربری گرافیکی (GUI) بررسی شود. برای این منظور، محقق به دنبال درک اثربخشی این تکنیک ها و همچنین شناسایی بهترین تکنیک ممکن با توجه به تمام جنبه های درگیر مانند مقرون به صرفه بودن و کارایی است. علاوه بر این، هدف این تحقیق درک تکنیک های مقرون به صرفه مبتنی بر مدل است که برای آزمایش رابط کاربری گرافیکی استفاده می شود.

 

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • شناسایی تکنیک های مختلف مورد استفاده برای تست رابط کاربری گرافیکی (GUI).
 • برای بررسی اثربخشی این تکنیک های تست رابط کاربری گرافیکی.
 • برای تعیین عواملی که یک تکنیک تست رابط کاربری گرافیکی مبتنی بر مدل را مقرون به صرفه و همچنین کارآمد می کند.
 • برای درک تکنیک های مبتنی بر مدل مقرون به صرفه برای آزمایش یک رابط کاربری گرافیکی با توجه به جنبه مقرون به صرفه بودن.
 • برای شناسایی تکنیک های مختلف مبتنی بر مدل مقرون به صرفه که برای آزمایش رابط کاربری گرافیکی استفاده می شود.

اهداف:

آزمایش یک سیستم نرم افزاری برای بررسی و حفظ اثربخشی عملکرد بسیار مهم است. علاوه بر این، آزمایش تشخیص زودهنگام عیوب و خطاهای سیستم نرم افزاری به ویژه که ایمنی بسیار مهم هستند بسیار ضروری است یا می تواند منجر به مرگ یا آسیب جدی یک فرد شود. این تحقیق در آزمایش اثربخشی فناوری موجود برای آزمایش رابط کاربری گرافیکی کمیاب بوده است. به همین دلیل، تحقیق حاضر بررسی اثربخشی تکنیک‌های مبتنی بر مدل را برای آزمایش رابط کاربری گرافیکی (GUI) پیشنهاد می‌کند. هدف مطالعه حاضر برجسته کردن موضوع تکنیک های تست مبتنی بر مدل به منظور تست سیستم نرم افزاری است.

 

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • بررسی اهمیت تشخیص زودهنگام عیب یک سیستم نرم افزاری و مزایای آن.
 • برای شناسایی تکنیک های مختلف تست مبتنی بر مدل که می توانند برای تشخیص زودهنگام عیب در سیستم های نرم افزاری استفاده شوند.
 • برای برجسته کردن استفاده از تکنیک های تست نرم افزار مبتنی بر مدل.
 • ارزیابی عوامل دخیل در تشخیص زودهنگام نقص نرم افزار با استفاده از تکنیک های تست مبتنی بر مدل.

بررسی عواملی که یک تکنیک مبتنی بر مدل را برای تست نرم افزار موثر می کند.

اهداف:

برای توسعه دهندگان و مدیران نرم افزار ضروری است که در مورد جنبه های مختلف سیستم خود بدانند. برای حفظ و نگهداری نرم افزار، نرم افزارهای مختلف ارزیابی کیفیت اختراع شده است. در این مطالعه تحقیقاتی، محقق بر آن است تا تاثیر روش ارزیابی کیفیت نرم افزار بر اساس انتظارات چرخه عمر (SQALE) را همراه با بررسی قابلیت استفاده آن برجسته کند. علاوه بر این، هدف مطالعه حاضر شناسایی روش‌های مختلف ارزیابی کیفیت نرم‌افزار مورد استفاده برای سنجش کیفیت زبان‌های برنامه‌نویسی جاوا و سی شارپ است.

 

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • برای درک روش SQALE انتظار چرخه زندگی.
 • برای کشف قابلیت استفاده از ارزیابی کیفیت نرم افزار با استفاده از روش انتظارات چرخه عمر (SQALE).
 • برای تجزیه و تحلیل روش های مختلف موجود برای اندازه گیری کیفیت کد منبع برنامه نویسی جاوا و سی شارپ.
 • شناسایی عوامل مرتبط با تضمین کیفیت نرم افزار برای اندازه گیری کیفیت پروژه.
 • برای بررسی زبان های برنامه نویسی مختلف برای تخمین قابلیت نگهداری کد منبع مورد استفاده در پروژه های پیچیده.
 • برای تجزیه و تحلیل قابلیت استفاده از ارزیابی کیفیت نرم افزار بر اساس روش انتظارات چرخه عمر (SQALE) برای اندازه گیری کیفیت کد منبع جاوا و C# با توجه به سازمان پشتیبانی اطلاعات.

اهداف:

استفاده از روش‌های محیط چابک در جامعه توسعه نرم‌افزار اصلی به طور گسترده محبوب شده است. اگرچه تحقیقات دانشگاهی مختلفی در محیط های آموزشی با موضوع فرآیند محیط چابک صورت گرفته است. با این حال، تحقیقات در مورد استفاده از روش های محیط چابک با اشاره به تحویل سریع نرم افزار با کیفیت بالا کمیاب است. با توجه به این واقعیت، محقق مطالعه حاضر با هدف بررسی قابلیت استفاده از یک محیط چابک توسط تیم عملیات پروژه به منظور تحویل سریع نرم افزار با کیفیت بالا می باشد. علاوه بر این، هدف مطالعه حاضر بررسی درک تیم عملیات پروژه در مورد فرآیند توسعه چابک نیز می باشد.

 

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • برای درک متدولوژی های یک محیط چابک با توجه به تیم مدیریت پروژه.
 • بررسی تأثیر استفاده از روش‌شناسی محیط چابک توسط عملیات پروژه در مورد تحویل سریع نرم‌افزار با کیفیت بالا.
 • برای بررسی ادراکات تیم مدیریت پروژه در مورد روش های توسعه چابک با زمینه ای برای تحویل سریع نرم افزار با کیفیت بالا.
 • ارزیابی اثربخشی روش‌های محیط چابک در ارائه سریع نرم‌افزار با کیفیت بالا.

اهداف:

استفاده از روش‌های محیط چابک در جامعه توسعه نرم‌افزار اصلی به طور گسترده محبوب شده است. اگرچه تحقیقات دانشگاهی مختلفی در محیط های آموزشی با موضوع فرآیند محیط چابک صورت گرفته است. با این حال، تحقیقات در مورد استفاده از روش های محیط چابک با اشاره به تحویل سریع نرم افزار با کیفیت بالا کمیاب است. با توجه به این واقعیت، محقق مطالعه حاضر با هدف بررسی قابلیت استفاده از یک محیط چابک توسط تیم عملیات پروژه به منظور تحویل سریع نرم افزار با کیفیت بالا می باشد. علاوه بر این، هدف مطالعه حاضر بررسی درک تیم عملیات پروژه در مورد فرآیند توسعه چابک نیز می باشد.

 

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • برای درک متدولوژی های یک محیط چابک با توجه به تیم مدیریت پروژه.
 • بررسی تأثیر استفاده از روش‌شناسی محیط چابک توسط عملیات پروژه در مورد تحویل سریع نرم‌افزار با کیفیت بالا.
 • برای بررسی ادراکات تیم مدیریت پروژه در مورد روش های توسعه چابک با زمینه ای برای تحویل سریع نرم افزار با کیفیت بالا.
 • ارزیابی اثربخشی روش‌های محیط چابک در ارائه سریع نرم‌افزار با کیفیت بالا.

اهداف:

توسط محققان مختلف در جامعه مهندسی نرم افزار تاکید شده است که تجسم محتوای آماری ضروری است. مطالعات متعددی در رابطه با این موضوع انجام شده است، اما نیاز به شناسایی و ارزیابی تکنیک های تجسم موجود وجود دارد. به همین دلیل، هدف محقق بررسی تکنیک های مختلف تجسم سازی است که می تواند برای تجسم متریک نرم افزار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، هدف پژوهش حاضر تحلیل اهمیت استفاده از تکنیک‌های تجسم به منظور تجسم معیارهای نرم‌افزاری است. علاوه بر این، این مطالعه با هدف بررسی دیدگاه‌های مختلف چندین پژوهش در مورد موضوع مورد بحث می‌باشد.

اهداف:

اهداف پژوهش حاضر ارائه شده توسط محقق به شرح زیر است:

 • برای شناسایی مشکلاتی که با توجه به معیارهای نرم افزار در زمینه تجسم نشدن مواجه می شوند.
 • برای تجزیه و تحلیل اهمیت تجسم معیارهای نرم افزار.
 • برای تعیین تکنیک های مختلف تجسم موجود در حال حاضر که می توانند برای تجسم محتوای آماری درگیر در معیارهای نرم افزار استفاده شوند.

بررسی اثربخشی تکنیک های تجسم با اشاره به تجسم آنها از محتوای آماری معیارهای نرم افزار.

تایپ کنید موضوع
Ph.D.
تجزیه و تحلیل توسعه نرم افزار برای زمینه های غیر اطلاعاتی و فناوری ارتباطات (ICT).
Ph.D.
مطالعه تطبیقی ​​اثربخشی نرم‌افزار آزاد منبع باز در مقابل. اثربخشی نرم افزار پولی منبع بسته مطالعه موردی لینوکس

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + دو =