book

100 بهترین موضوع پایان‌نامه مدیریت منابع انسانی

موضوعات پایان نامه HRM

فهرست مطالب

بیش از نیم میلیون کارگر در بخش منابع انسانی در ایالات متحده و میلیون ها نفر در جهان مشغول به کار هستند. اهمیت بخش منابع انسانی را نمی توان اغراق کرد، زیرا هدف اصلی آن موفقیت یک شرکت از طریق بهبود و ایجاد انگیزه در کارکنان آن است. به همین دلیل است که پایان نامه شما در مورد منابع انسانی فرصتی شگفت انگیز برای بررسی ویژگی های ایجاد پایه ای برای یک تجارت پررونق از A تا Z – محل کار است.

موضوع منابع انسانی قطعا یک چالش است. از یک طرف باریک متمرکز است، اما از طرف دیگر همچنان گسترده است. بنابراین اگر مطمئن نیستید که کدام جنبه از آن ارزش توضیح دادن را دارد – لیست موضوعات ما را برای انتخاب فنجان چای بررسی کنید.

نکاتی در مورد نحوه انتخاب بهترین موضوع پایان نامه منابع انسانی

اولین قدم در انتخاب موضوع پایان نامه منابع انسانی این است که حوزه مورد علاقه خود را مشخص کنید . منابع انسانی حوزه وسیعی است و موضوعات فرعی متعددی برای بررسی وجود دارد، از جمله مشارکت کارکنان، رفتار سازمانی، توسعه رهبری و موارد دیگر.

برای محدود کردن گزینه‌های خود، کمی وقت بگذارید و در مورد چیزهایی که به آن علاقه دارید، با چه چالش‌هایی در این زمینه مواجه شده‌اید و موضوعاتی که به‌خصوص برایتان جالب هستند، فکر کنید. این به شما کمک می کند تحقیقات خود را متمرکز کنید و موضوعی را انتخاب کنید که برای شما معنادار باشد.

هنگامی که منطقه مورد علاقه خود را شناسایی کردید، گام بعدی انجام برخی تحقیقات اولیه است . این به شما کمک می کند تا بفهمید چه تحقیقاتی قبلاً در منطقه انتخابی شما انجام شده است و هر شکافی را که باید پر شود شناسایی کنید. علاوه بر این، درک بهتری از نظریه‌ها، مفاهیم و روش‌هایی که معمولاً در این زمینه استفاده می‌شوند را به شما ارائه می‌دهد. از این اطلاعات برای اصلاح موضوع خود و ایجاد یک سؤال تحقیقی مرتبط و نوآورانه استفاده کنید.

در نهایت، هنگام انتخاب موضوع پایان نامه منابع انسانی، ضروری است که مخاطبان خود را در نظر بگیرید . چه کسی پایان نامه شما را خواهد خواند و علایق آنها چیست؟ اطمینان حاصل کنید که موضوع شما با مخاطبی که با آن صحبت می کنید مرتبط است و به گونه ای نوشته شده است که برای آنها قابل دسترس و جذاب باشد. انتظارات مخاطبان خود از تحقیق و همچنین هر گونه دستورالعمل یا الزاماتی که دانشگاه شما ممکن است برای پایان نامه داشته باشد را در نظر بگیرید.

فهرست موضوعات پایان نامه منابع انسانی

 1. مسئولیت های منابع انسانی مدرن
 2. وظایف منابع انسانی در یک شرکت
 3. روش های جذب نیرو
 4. اهمیت تیم سازی برای یک شرکت شکوفا
 5. نقش واحد منابع انسانی در برخورد با تبعیض در محیط کار
 6. منابع انسانی در میانجیگری اختلافات
 7. مربیگری در بهبود عملکرد کارکنان
 8. بهترین شیوه ها در منابع انسانی
 9. تاثیر رشد اقتصادی بر منابع انسانی
 10. دلایل بحران جهانی منابع انسانی
 11. تنوع در محیط کار: ابتکارات منابع انسانی
 12. شاخص های کلیدی عملکرد منابع انسانی
 13. ارتباط بین منابع انسانی و فقر
 14. چالش های منابع انسانی در قرن بیست و یکم
 15. منابع انسانی در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی
 16. منابع انسانی در شرکت های نوپا
 17. اجرای شیوه های مترقی منابع انسانی
 18. فرآیند جذب کارمند
 19. منابع انسانی در سطح کلان
 20. کارکردهای اساسی منابع انسانی

20 موضوع پایان نامه ارشد منابع انسانی

 1. نظارت و ارزیابی مؤثر کار
 2. منابع انسانی در اتحادهای فرامرزی
 3. روش های بهبود مسائل مربوط به عملکرد
 4. منابع انسانی در ایجاد انگیزه در کارکنان
 5. سیستم های استراتژیک منابع انسانی
 6. نقش منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی
 7. منابع انسانی در استراتژی یک شرکت
 8. راه های غلبه بر رفتار کاری غیرمولد
 9. منابع انسانی در شرکت چند ملیتی
 10. مدیریت منابع انسانی و محیط زیست
 11. منابع انسانی در فرآیند ادغام و اکتساب
 12. توسعه منابع انسانی در کشورهای عضو OECD
 13. موقعیت های عمومی و متخصص منابع انسانی
 14. سنگ های زیر آب استخدام الکترونیکی
 15. توسعه سیستم های نرم افزاری HRM
 16. روانشناسی صنعتی و سازمانی در منابع انسانی
 17. سیستم ها و شیوه های انتخاب پرسنل
 18. بهداشت و ایمنی شغلی
 19. منابع انسانی در ایجاد جو سازمانی
 20. چالش سازماندهی رفتار گروهی

20 موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی

 1. توسعه مدیریت منابع انسانی
 2. مدیریت منابع انسانی در دولت
 3. روانشناسی در مدیریت منابع انسانی
 4. اهمیت مدیریت منابع انسانی در مراقبت های بهداشتی
 5. مدیریت رفتار سازمانی: استفاده از منابع انسانی
 6. مدیریت منابع انسانی برای مدارس اثربخش
 7. تأثیر سیاسی بر مدیریت منابع انسانی
 8. نوآوری در مدیریت منابع انسانی
 9. راههای مدیریت صحیح روابط کارکنان
 10. پاسخگویی در مدیریت منابع انسانی
 11. مدیریت منابع انسانی : موضوع تناسب فرهنگی
 12. مدیریت استعداد و مدیریت نیروی کار
 13. گرایش های مدیریت منابع انسانی
 14. هوش مصنوعی در مدیریت منابع انسانی
 15. مدیریت منابع انسانی در شرکت های خانوادگی؛ مشکل همپوشانی نهادی
 16. مدیریت منابع انسانی در صنعت چین
 17. مدیریت منابع انسانی در صنعت آمریکا
 18. مدیریت منابع انسانی در صنعت اروپا
 19. مدیریت منابع انسانی در صنعت هند
 20. مدیریت منابع انسانی در صنعت کانادا

20 سرفصل پایان نامه توسعه منابع انسانی

 1. تاثیر برنامه های آموزشی و توسعه بر عملکرد و بهره وری کارکنان.
 2. بررسی نقش مدیریت استعداد در موفقیت سازمانی و حفظ کارکنان.
 3. بررسی اثربخشی سیستم های ارزیابی عملکرد در ایجاد انگیزه و توسعه کارکنان.
 4. تحلیل تأثیر برنامه های توسعه رهبری بر اثربخشی مدیریت و نتایج سازمانی.
 5. نقش تنوع و شمول در پرورش نوآوری و خلاقیت در محیط کار.
 6. بررسی تأثیر ابتکارات مشارکت کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی.
 7. ارزیابی رابطه بین برنامه های تعادل بین کار و زندگی و رفاه کارکنان و عملکرد شغلی.
 8. بررسی نقش برنامه های راهنمایی و مربیگری در توسعه و پیشرفت شغلی کارکنان.
 9. تحلیل اثربخشی جانشین پروری و توسعه خط لوله استعدادها در سازمان ها.
 10. بررسی تأثیر راهبردهای توسعه کارکنان بر فرهنگ سازمانی و روحیه کارکنان.
 11. نقش توسعه منابع انسانی در حمایت از تغییرات سازمانی و مدیریت مقاومت.
 12. بررسی تأثیر آموزش الکترونیکی و روش‌های آموزش مبتنی بر فناوری بر یادگیری و توسعه کارکنان.
 13. بررسی اثربخشی سیستم های مدیریت دانش در افزایش یادگیری و نوآوری سازمانی.
 14. ارزیابی تأثیر برنامه های آموزشی بین فرهنگی بر موفقیت مهاجران و مدیریت جهانی نیروی کار
 15. تحلیل نقش سیستم های مدیریت عملکرد در ارتقای یادگیری مستمر و توسعه مهارت.
 16. بررسی تأثیر برنامه های یادگیری مبتنی بر کار بر افزایش قابلیت اشتغال و چشم انداز شغلی.
 17. بررسی تأثیر توانمندسازی و استقلال کارکنان بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی.
 18. تحلیل نقش توسعه کارکنان در پرورش فرهنگ بهبود مستمر و چابکی سازمانی.
 19. بررسی اثربخشی مداخلات توسعه رهبری در توسعه رهبران تحول آفرین.
 20. ارزیابی تأثیر تجزیه و تحلیل منابع انسانی و تصمیم گیری مبتنی بر داده بر استراتژی های توسعه منابع انسانی
آیا زمان کافی برای تکمیل یک مقاله شخصی ندارید؟
اکنون سفارش دهید و نویسندگان حرفه ای آن را با موفقیت انجام خواهند داد

20 ایده پایان نامه منابع انسانی

 1. روشهای تعیین نیازهای کارکنان
 2. ارزیابی عملکرد: ویژگی ها و روش ها
 3. منابع انسانی در مقابله با استرس شغلی
 4. مسائل اخلاقی در سیستم های منابع انسانی
 5. “فرهنگ کار انضباط” در شرکت
 6. صنعت مشاوره منابع انسانی در ایالات متحده آمریکا
 7. ارتباط متقابل بین منابع انسانی و بهره وری
 8. حسابداری منابع انسانی: روش ها و اهداف
 9. تفاوت های بین المللی در منابع انسانی
 10. سیاست در تصمیم گیری های منابع انسانی
 11. مزایای کارمندان در ایالات متحده آمریکا
 12. استراتژی های طراحی کار
 13. کاربرد مدیریت عملکرد
 14. اعتبار و پایایی انتخاب پرسنل
 15. منابع انسانی در سازمان های دولتی
 16. فرآیندهای نفوذ اجتماعی در منابع انسانی
 17. منابع انسانی در بهداشت و درمان
 18. منابع انسانی در فناوری اطلاعات
 19. منابع انسانی در گردشگری
 20. منابع انسانی در هتلداری

چگونه می توانید بهترین موضوعات پایان نامه HRM را انتخاب کنید؟

آیا نگران موضوعات پایان نامه HRM هستید؟ با ما تماس بگیرید. ما فهرستی از موضوعات پایان نامه در زمینه مدیریت منابع انسانی و سایر زمینه های مختلف داریم. ما همچنین می توانیم در موضوعات بازاریابی و تبلیغات کمک کنیم .

می توانید طیف وسیعی از آخرین موضوعات پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد را برای مدیریت منابع انسانی بیابید. اجازه دهید در تکمیل موفقیت آمیز تحقیقات خود به شما کمک کنیم.

حوزه های موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی

 1.  موضوعات پایان نامه HRM
 2. آموزش و توسعه
 3. مدیریت اجرایی
 4. ارزیابی
 5. ایده های پایان نامه مدیریت استراتژیک HRM
 6. انگیزه
 7. فرهنگ سازمانی
 8. مدیریت ریسک
 9. ایده های پایان نامه HRM روابط کارکنان
 10. موضوعات پایان نامه 500 کلمه ای مختصر در مورد HRM

 

موضوعات پایان نامه مدیریت منابع انسانی

 • چگونه دپارتمان های منابع انسانی فرصت های شغلی برابر را مدیریت می کنند
 • بهترین شیوه ها برای فرصت های شغلی برابر چیست؟
 • ارزیابی اهمیت فرصت های شغلی برابر در محیط کار
 • بررسی ارتباط بین فرصت های شغلی برابر و تنوع در محیط کار
 • وظیفه کمیسیون فرصت های شغلی برابر (EEOC) چیست؟
 • تجزیه و تحلیل تأثیر تبعیض در محل کار بر رفاه کارکنان
 • ارزیابی تبعیض مستقیم در مقابل غیر مستقیم در محل کار
 • مطالعه نحوه رسیدگی به اخراج ناعادلانه
 • تحلیل انتقادی مهارت های نرم در مقابل مهارت های سخت
 • چگونه می توان فرآیند انتخاب ناکارآمد را از طریق آموزش بهبود بخشید؟
 • مطالعه بر روی استراتژی های آموزشی قدرتمند برای به حداکثر رساندن بهره وری
 • تحقیقات گسترده در مورد آموزش ارزیابی آزار و اذیت
 • نقش ها و مسئولیت های یک مدیر آموزش و توسعه
 • مختصری در مورد اهمیت آموزش و توسعه
 • انواع آموزش و استراتژی های توسعه برای رشد عالی
 • نقش میانجیگری و حل اختلاف در محیط کار
 • چگونه کارگران LGBTI را بدون تبعیض ترکیب کنیم
 • بررسی تأثیر تنوع کارکنان بر عملکرد سازمانی
 • بررسی تأثیر اشتغال برابر بر سازمان ها
 • ارزیابی چرخه مدیریت عملکرد
 • آخرین روندهای مورد استفاده توسط برندهای بزرگ برای بهبود عملکرد هر کارمند
 • بررسی کیفی مراحل مختلف مدیریت عملکرد
 • رابطه بین فرصت های برابر و عملکرد کارکنان
 • زمینه تاریخی مدیریت استعداد
 • مطالعه آینده مدیریت استعداد
 • آیا ارائه روزهای خیریه حقوقی به کارکنان می تواند رفتار شهروندی سازمانی را افزایش دهد؟
 • مدیریت منابع انسانی استراتژیک در شرکت‌های کوچک و متوسط: آیا سرمایه‌گذاری واقعاً ارزشش را دارد؟
 • خطرات و مزایای اطلاع رسانی به کارکنان در مورد اهداف و دستاوردهای شرکت
 • مزایای کلیدی برون سپاری SHRM چیست؟
 • استراتژی و نظارت بر چرخه زندگی کارکنان در محیطی با جابجایی بالا
 • نقش مدیریت استعداد در اقتصاد گیگ
 • تجزیه و تحلیل حفظ کارکنان با ارزش بالا می تواند مزیت رقابتی لازم را ارائه دهد: مطالعه موردی
 • گوگل چگونه نسبت به منابع انسانی برتری پیدا می کند؟ چه درس هایی باید آموخت؟
 • مطالعه استراتژی مدیریت منابع انسانی پاتاگونیا: چرا تقلید از آن بسیار دشوار است؟
 • تداخل هوش مصنوعی در HRM چگونه مزیت رقابتی را به زارا ارائه می کند؟
 • تداخل بین فرهنگی منابع انسانی چگونه مزیتی را برای شرکت های نوپا ایجاد می کند؟
 • استراتژی های کلیدی مدیریت استعداد در ارتش چیست؟
 • تأثیر تعهد نماینده بر تعهد مشتری در صنعت مبتنی بر مدیریت
 • ارائه یک بررسی فشرده از اجزایی که مستقیماً بر انتخاب نزدیک به خانه یک نماینده برای ترک کار تأثیر می گذارد.
 • اهمیت نزدیکی کامپیوتری برای بهبود روابط کارگری
 • آیا روابط نمایندگی بهتر با یادگیری و پیشرفت شروع می شود؟
 • مقایسه رویکردهای مدیریت استعداد گوگل در مقابل IBM
 • تأثیر شناخت مشارکت های یک کارمند بر فرآیند حفظ کارکنان در شل
 • اهمیت شیوه های منابع انسانی سبز در فرآیند مشارکت و حفظ کارکنان
 • بررسی نگرش مدیریت منابع انسانی نسبت به استراتژی های حفظ کارکنان در بخش بانکداری
 • توجه مکرر به برنامه‌های رفاهی کارکنان چگونه می‌تواند حفظ کارکنان را در بخش‌های صنعتی پر استرس بهبود بخشد؟
 • بررسی ذهنیت در مقابل عینیت در ارزیابی و ارزیابی کارکنان
 • بررسی ظرفیت بخش های منابع انسانی برای ایجاد تغییرات سازمانی
 • بررسی هر دو جنبه قانونی و اخلاقی حفظ تنوع در محل کار
 • پیامدهای استراتژی مدیریت منابع انسانی برای تسهیل انگیزه های کارکنان

آموزش و توسعه موضوعات پایان نامه HRM

 • تأثیر آموزش و توسعه کارکنان بر رضایت شغلی و عملکرد.
 • بررسی اثربخشی روش‌های مختلف آموزشی و تأثیر آنها بر حفظ کارکنان.
 • بررسی رابطه بین آموزش و توسعه کارکنان و موفقیت سازمانی.
 • تجزیه و تحلیل مقرون به صرفه بودن برنامه های آموزشی و توسعه مختلف.
 • نقش آموزش الکترونیکی در آموزش و توسعه کارکنان.
 • مقایسه اثربخشی آموزش حین کار و آموزش در کلاس درس.
 • بررسی تأثیر برنامه های توسعه رهبری بر مشارکت و بهره وری کارکنان.
 • بررسی اثربخشی برنامه های راهنمایی در آموزش و توسعه کارکنان.
 • تجزیه و تحلیل اثربخشی برنامه های حضور کارکنان در بهبود عملکرد و حفظ شغل.
 • مقایسه اثربخشی برنامه‌های آموزشی درون سازمانی و برنامه‌های آموزشی خارجی بر توسعه کارکنان.
 • استفاده از آمادگی و پیشرفت به عنوان ابزار کمکی برای بهبود وضعیت ارائه کارگران؟
 • برای فضای طوفانی کنونی چه استعدادهایی لازم است؟
 • آیا آماده سازی و بهبود واقعاً بر نگرانی اصلی تأثیر می گذارد؟
 • چه کسی آمادگی لازم را برای آماده کردن دیگران فراهم می کند؟
 • توانایی های نرم در مقابل سخت.
 • آیا تهیه پاسخ همه چیز در نظر گرفته شده است؟
 • توانایی های نرم، کدام یک به آنها نیاز دارد؟
 • در حال حاضر، استقامت پس از فیاسکو کجاست؟
 • ارتباط بین یادگیری سلسله مراتبی و یادگیری فردی را ایجاد کنید
 • ارزیابی یادگیری و اطلاعات معتبر برای مدیران اجرایی برای اجرای سلسله مراتبی پشتیبانی شده. یک تحلیل زمینه ای در کنار مقاله خود تنظیم کنید.
 • آیا فقدان یادگیری و پیشرفت، کار را در انتخاب نماینده برای توقف فرض می کند؟
 • بررسی راه یادگیری و پیشرفت یک دارایی انسانی در بخش باز در انگلستان
 • نحوه تأثیر تمرینات مختلف آماده سازی و یادگیری را در مورد سودآوری نمایندگان توضیح دهید.

 

موضوعات پایان نامه مدیریت عملکرد HRM

 

 • آیا اجرای هیئت مدیره به اندازه کافی برای رسیدن به اهداف سلسله مراتبی قدرتمند است؟
 • آیا می توان توانایی ها را از طریق اجرای چارچوب هیئت مدیره گسترش داد؟
 • آیا مردم بر جوایز خود قدرت دارند؟
 • بررسی و پاسخگویی به نتایج.
 • آیا می توان با اجرای روش های هیئت مدیره با هر اعدام نمادین مقابله کرد؟
 • آیا می توان از طریق اجرای هیئت مدیره دستمزدها را بالا برد؟
 • امتحانات انجام کار و اجرا.
 • بررسی اثربخشی سیستم های مدیریت عملکرد در بهبود عملکرد کارکنان.
 • بررسی رابطه بین انگیزش کارکنان و مدیریت عملکرد.
 • تجزیه و تحلیل تأثیر ارزیابی عملکرد بر مشارکت کارکنان و رضایت شغلی.
 • مقایسه اثربخشی سیستم های مدیریت عملکرد سنتی و تکنیک های مدرن مدیریت عملکرد.
 • بررسی نقش هدف گذاری در مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر بهره وری کارکنان.
 • بررسی اثربخشی بازخورد 360 درجه در مدیریت عملکرد.
 • تجزیه و تحلیل تأثیر مدیریت عملکرد بر حفظ و جابجایی کارکنان.
 • مقایسه اثربخشی مدیریت عملکرد فردی و مدیریت عملکرد تیمی.
 • بررسی نقش مدیریت عملکرد در مدیریت استعداد و جانشین پروری.
 • بررسی تاثیر مدیریت عملکرد بر توسعه کارکنان و پیشرفت شغلی.

 

ارزیابی موضوعات پایان نامه HRM

 • آیا می توان ذهنیت را تخلیه کرد؟
 • آیا منطقی است؟ معاینه بین کارگران هم سطح
 • آیا می توانم افزایش غرامت داشته باشم؟
 • آیا ارزیابی ها منصفانه هستند؟
 • آیا ارزیابی های 360 درجه مشروع است؟
 • معاینات عمومی و پاداش جبران ستون فقرات.
 • بررسی قابلیت اجرای ارزیابی های اجرایی از دیدگاه نمایندگان.

موضوعات پایان نامه انگیزشی HRM

 • آیا نیروی کار الهام گرفته سودآوری را افزایش می دهد؟
 • منابع انسانی و الهام.
 • سفتی رفتاری.
 • انگیزه در مقابل جایزه کامل
 • ایجاد انگیزه و تحقق اشتغال.
 • معاینه متقابل، چه کسی میخ را به سر می زند؟

موضوعات پایان نامه HRM فرهنگ سازمانی

 • تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر اجرای آرایش پیشرفت
 • ارتباط بین فرهنگ مقتدرانه و عمل ارزیابی برنامه در انجمن های مددکاری انسانی
 • در مورد تأثیر فرهنگ و ساختارهای معتبر بر اطلاعاتی که هیئت مدیره امتحان می کند توضیح دهید.
 • تأثیر فلسفه شش سیگما بر فرهنگ معتبر چیست؟
 • تعیین تأثیر فرهنگ سلسله مراتبی بر تحقق کار
 • کار فرهنگ مقتدر بر تعهد نمایندگی
 • آیا مدیریت و فرهنگ سلسله مراتبی ما به هم مرتبط هستند؟ پاسخ های خود را با دلیل مشروع قانونی کنید.

ایده های پایان نامه مدیریت استراتژیک HRM

 • در مورد اهمیت دارایی حیاتی انسانی، مدیران اجرایی در یک انجمن توضیح دهید.
 • دانش نقطه به نقطه از ارتباط بین روش‌شناسی کسب‌وکار و HRM ضروری را ارائه دهید.
 • رابطه HRM حیاتی با سیستم نگرش توسعه را روشن کنید.
 • در مورد مرزهای HRM حیاتی با مدل های مربوطه توضیح دهید.
 • وظیفه HRM حیاتی در تغییر هیئت مدیره
 • در مورد دست بالا HRM حیاتی توضیح دهید.
 • در مورد اهمیت نگهداری و نصب به عنوان یک جنبه مهم از HRM ضروری بحث کنید.

موضوعات و نمونه های پایان نامه مدیریت ریسک مدیریت منابع انسانی

 • تأثیر پیش‌برد سریع نوآوری داده‌ها بر ریسک مکانیکی مدیران، با تأکید ویژه بر تجارت مخابراتی
 • اطلاعات ضروری را در مورد تعهد یک مدیر منابع انسانی در طول مدت زمانی که مدیران را به خطر انداخته است به اشتراک بگذارید.
 • ارتباط بین خطر مدیران و افراد در هیئت مدیره
 • آیا مدیریت شانس دارایی های انسانی سودآوری را افزایش می دهد؟

ایده های پایان نامه HRM روابط کارکنان

 • ارزیابی دقیق تأثیر جهانی شدن بر ترتیب روابط کاری
 • تأثیر تعهد نماینده بر تعهد مشتری در صنعت مبتنی بر مدیریت
 • ارائه یک بررسی فشرده از اجزایی که مستقیماً بر انتخاب نزدیک به خانه یک نماینده برای ترک کار تأثیر می گذارد.
 • اهمیت نزدیکی کامپیوتری برای بهبود روابط کارگری است.
 • آیا روابط نمایندگی بهتر با یادگیری و پیشرفت شروع می شود؟

 

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − هفت =