پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

سا

ساختار رساله دکتری یا کارشناسی ارشد از ساختار یک مقاله علمی و بین المللی  به طور قابل توجهی متفاوت است . این سند علمی معمولاً یک مقاله نوآورانه است و از کیفیت فکری برخوردار است.

گرفتن  بورس تحصیلی بستگی به نوع پایان نامه یا رساله دکتری شما دارد. اگر پایان نامه تکمیل یک دوره کارشناسی ارشد را نشان دهد ، آن شامل تحقیقات ثانویه است ، که ارزیابی یک مطالعه اولیه موجود است یا نتیجه گیری جدید بر اساس آزمایشات اولیه است. از طرف دیگر ، اگر پایان نامه ای به تحصیل در مقطع دکترا اختصاص یابد ، شامل تحقیقات اولیه خواهد بود که ورودی دانش و شیوه های جدید به حوزه انتخابی علوم است.

چگونه می توان یک رساله دکتری را ساماندهی کرد؟

ساختار استدلال علمی بسیار شبیه به یک مقاله علمی است. این معمولاً شامل چندین بخش است ، این بخش ها شامل از مقدمه موضوع تحقیق ،آزمایشات یا روش تحقیق و فصل های اصلی که نشان دهنده اثبات داده های ترجیح داده شده برای تجزیه و تحلیل ، نتایج به دست آمده و بحث در مورد فرضیه اولیه مطالعه و نهایی است. و در نهایت به نتیجه گیری ختم می شود.

قبل از شروع ساختن پایان نامه ، باید الزامات تعیین شده برای رشته خود را بررسی کنید – کدام فصل ها باید شامل شود ، ترتیب و طول فصل های شما چیست ، چه مواردی را به بدنه اصلی و ضمائم خود اضافه کنید یا از کارشناسان ما برای  پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری خودتان کمک بگیرید. آنها می دانند که چه ماده ای را باید در هر بخش قرار دهند.

صفحه عنوان

صفحه عنوان در هر دانشگاه متفاوت است. ولی بطور کلی شامل نام ، شناسه دانشجویی ، نام گروه و دانشگاه ، نام استاد راهنما و استاد مشاور  ، عنوان پایان نامه و تاریخ ارائه باشد. عنوان پایان نامه باید چشم نواز باشد و در چندین کلمه موضوع اصلی مطالعه را نشان دهد.البته درباره اینکه چگونه یک عنوان جذاب بنویسید بعد ها پست های زیادی را در این باره منتشر خواهیم کرد.

 

چکیده

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری شما خلاصه ای از کل پایان نامه یا رساله است که باید شفاف و دربرگیرنده محتوای کل پایان نامه یا رساله دکتری باشد.. این یک صفحه جداگانه است که از 250 تا 750 کلمه را شامل می شود. با وجود طولانی بودن ، نوشتن چکیده دشوار است و شما باید تمام دستاوردهای خود را در یک صفحه قرار دهید. یک خلاصه خوب ، خواننده را قادر می سازد بدون خواندن کل پایان نامه ، مشکلاتی را که شما تحقیق می کنید ، اینکه چرا و چگونه تحقیق کرده اید ، آنچه کشف کرده اید و یافته های شما چیست. آخرین بار وقتی نوشته می شود که از نتایج و ارتباط مطالعه خود آگاه باشید ، نوشته می شود.

فهرست مطالب

هر ساختار پایان نامه شامل یک صفحه محتوایی است که در صفحه عنوان قرار گرفته است و صفحات شروع را برای فصل های مختلف لیست می کند.

مقدمه

مقدمه یکی از مهم ترین قسمت های پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری است. این باید خواننده را مجبور کند که به تحقیق شما علاقه مند شود و تمام سوالاتی  را که در فصل های بعدی توضیح خواهید داد ، پیشنهاد می کند. مقدمه نشان دهنده زمینه مطالعه شما است. پاسخ سوالات  مربوط به موضوع شماره شما را می دهد. رویکرد روش شناختی مورد استفاده در تحقیقات شما ، موضوعی بودن تحقیقات شما برای توسعه علوم به طور کلی. همچنین ، این فصل آگاهی شما از مسئله ای را که می خواهید بررسی کنید ، چگونگی برنامه ریزی برای ساختن پایان نامه خود را نشان می دهد ، چرا این منطقه را مطالعه و انتخاب کرده اید. باید یک بررسی کامل ادبیات انجام شود و نشان داده شود که سایر دانشمندان در این مورد چه ارتباطی با سایر تحقیقات علمی معاصر انجام داده اند.

بررسی ادبیات

بیشتر ساختار پایان نامه کارشناسی نیاز به تفکیک بررسی ادبیات به عنوان یک بخش جداگانه دارد. اگر شما ملزم به تهیه آن به عنوان یک فصل جداگانه هستید ، باید وضعیت فعلی مطالعات مربوط به موضوع خود را معرفی کنید ، بررسی کنید که آیا آنها با تحقیق شما موافق هستند یا مخالف ، و اهمیت آزمایش خود را توضیح دهید. توصیه ما به شما این است که این قسمت را ابتدا کامل کنید سپس به دیگر قسمت های مختلف بروید.اگر کمی طاقت بیاورید و این قسمت را ابتدا کامل کنید دیدی وسیع نسبت به کل پایان نامه و رساله خواهید داشت.. بررسی ادبیات شما نباید فقط یک طرح کلی از مقالات قبلی و پژوهش های گذشته باشد. در عوض ، باید یک تحلیل انتقادی از مقالات مرتبط باشد. شکافی که مشخص می کند در چه مواردی تحقیقات بیشتری انتظار می رود باید در این قسمت تعریف شود.در واقع در این قسمت شما باید ان شکاف اصلی در تحقیقات را پیدا کنید.

قسمت تجربی

این بخش اغلب در مقدمه گنجانده شده است. فصل آزمایش ، جزئیات روش ها و تکنیک های کاربردی را بیان می کند. این قسمت بسیار مهم است زیرا همه نتایج به روش شناسی انتخابی شما بستگی دارد. طول این فصل با توجه به رشته تحصیلی یا رشته و روش های انتخاب شده متفاوت است. توصیف اینکه چرا روش شناسی تعریف شده و چگونگی کاربرد هر روش اساسی است ، امری اساسی است. همچنین ، در این بخش نحوه جمع آوری و بررسی داده ها توضیح داده شده است.

فصل های اساسی

این بخش اصلی ترین تحقیق شما را تشکیل می دهد و شامل فصلهای اساسی محتوایی است. ساختار فصل های رساله در این بخش روند جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های شما ، نتایج آزمایشات شما و بحث هایی را که ممکن است در نتیجه این تحقیق حاصل شود ، توصیف می کند. باید نشان دهد که آیا این نتایج فرضیه شما را اثبات می کنند یا نه. علاوه بر این ، شما باید بخش عملی یا تجربی او را با تئوری های توصیف شده در بررسی ادبیات ترکیب کنید.

نتایج

نتایج بدست آمده از تحقیق در این زیر فصل آورده شده است. این کار با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و ارائه نمونه ها آغاز می شود. از جدول ها و نمودارها برای ارائه داده های درگیر شما استفاده می شود.

بحث ها

این بخش نشان می دهد که آیا نتایج بدست آمده فرضیه اصلی شما را ثابت می کند یا خیر. شما باید به اهداف و وظایف تعیین شده در مقدمه اشاره کرده و درباره اینکه آیا نتایج بدست آمده به مسائل تحقیق پاسخ می دهند یا به آنها پاسخ نمی دهند ، بحث کنید. اثبات اینکه نتایج بدست آمده چقدر قابل اعتماد و معتبر هستند ، ضروری است. این بخش همچنین شامل مروری بر ارزشمندترین یافته های تحقیق شما ، مشاهده دقیق یافته هایی است که نمی توانند فرضیه را تأیید کنند ، برخی از محدودیت هایی که ممکن است بر اعتبار نتایج تأثیر بگذارد.

نتیجه گیری و توصیه ها

این قسمت معمولاً مختصر است. این نتایج تحقیقات شما و خلاصه ای از آنچه که نویسنده به دست آورده است را خلاصه می کند. همچنین چشم انداز تحقیقات آینده را پیشنهاد می کند. شما باید هنگام نوشتن نتیجه گیری خود بسیار محتاط باشید زیرا این بخش پس از معرفی توسط اعضای کمیته مشاهده می شود تا بررسی کنید آیا اهداف ذکر شده در ابتدای پروژه خود را انجام داده اید یا خیر. نتیجه گیری نکات اصلی نتایج شما را خلاصه می کند ، ایده های جدیدی را پیشنهاد می کند و نقاط ضعف و محدودیت موجود در جستجوی شما را مشخص می کند.

کتابشناسی – فهرست کتب

یک لیست کتابشناسی باید شامل تمام منابعی باشد که هنگام تحقیق از آنها مشاوره کرده اید. همه منابع باید به ترتیب حروف الفبا و نام خانوادگی نویسنده ذکر شوند. اگر با این قسمت مشکلی دارید ، همیشه می توانید به خدمات کتابشناسی ما اعتماد  کنید.

ضمائم

برخی از نویسندگان ضمیمه هایی را به طرح پایان نامه خود اضافه می کنند که اطلاعات اضافی را که به تحقیق آنها ارجاع می شود ، مانند نمودارها ، جداول ، نمودارها ، نقشه ها ، مصاحبه ها یا سوالات ، به نمایش می گذارد. کلیه مطالب پیوست ها باید به قسمت اصلی پایان نامه شما ارجاع شود.

پایان نامه در نتیجه انتشارات علمی

این پروژه همچنین ممکن است در نتیجه طیف وسیعی از نشریات دانشگاهی آماده برای ارسال باشد. به عنوان مثال ، پایان نامه شما باید شامل سه بخش باشد. شما می توانید سه مقاله مرتبط با تحقیقات خود بنویسید. هر یک از آنها نمایانگر یک فصل خواهد بود. بنابراین ، شما یک پایان نامه و سه نشریه دریافت خواهید کرد.

این یکی از سودمندترین روش های تهیه مقاله علمی است. لازم نیست نگران ساختار به عنوان مقاله جداگانه باشید و چندین بار آن را بازنویسی کنید. تنها موردی که شما نیاز دارید تهیه مقالات با توجه به نیاز مجلات خاصی است که قصد دارید انتشارات خود را به آنها بفرستید.

قبل از تسلیم ، باید حداقل یک روز را برای تصحیح و صیقل دادن به شاهکار خود اختصاص دهید.  برای اطمینان از بررسی مقاله شما توسط متخصصان ، در نظر بگیرید که با یک سرویس نوشتن رساله حرفه ای تماس بگیرید.همین الان دست به کار شوید و با دکتر سعید جوی زاده تماس بگیرید

09382252774

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − دوازده =