نمونه گیری خوشه ای | راهنمای گام به گام ساده با مثال

در نمونه‌گیری خوشه‌ای ، محققان جمعیتی را به گروه‌های کوچک‌تری که به عنوان خوشه‌ها شناخته می‌شوند، تقسیم می‌کنند . سپس آنها به طور تصادفی از بین این خوشه ها برای تشکیل یک نمونه انتخاب می کنند. نمونه‌گیری خوشه‌ای ... مطالعه بیشتر