ایجاد پایگاه علمی و معرفی پایگاه های اطلاعات علمی :کامل و بی نظیر

پایگاه داده علمی مجموعه ای کامپیوتری و سازماندهی شده از داده های مرتبط است که برای تحقیقات علمی و نظارت طولانی مدت قابل دسترسی است. پایگاه‌های اطلاعاتی علمی امکان ادغام مجموعه‌های ... مطالعه بیشتر