زندگی با درد مزمن روشی مبتنی بر پذیرش (کتاب کار بیمار)

49,000 تومان

جلسه 1- مقدمات و نبیان‌های اساسی درمان

زندگی با درد مزمن: درمان گروهی با رویکرد مبتنی بر پذیرش برای بیماران دارای مشکلات مرتبط با درد مزمن. ما امیدواریم شرکت در این برنامه به شما کمک کند چیزهای بیشتری درباره مشکلاتتان و این که چگونه زندگی‌تان را حتی با وجود درد مزمن به بهترین وجه ممکن مدیریت کنید، بیاموزید.

اهداف جلسه

1- چرا در این گروه شرکت کرده‌ایم؟

2- قواعد اصلی

3- مقدمات

4- مرور در مان و اهداف این برنامه

5- مرور بنیان‌های اساسی این درمان

6- تکلیف خانگی

1- چرا ما اینجا هستیم؟

هر یک از افراد این گروه ممکن است از نظر محل زندگی، علایق یا شغل با یکدیگر شباهت‌هایی داشته باشند. هرچند ممکن است تفاوت‌هایی نیز باهم داشته باشید اما همگی تجربه مشترک درد مزمن را دارید. مشکلات خاص مرتبط با دردتان ممکن است متفاوت باشد اما همه شما درجاتی از درد مزمن را دارید که در مسیر زندگی شما وارد شده است.

لطفاً لحظه‌ای صبر کنید و تعدادی از دلایل حضورتان در این گروه را فهرست کنید. همچنین تعدادی از چیزهایی که مایلید از آن‌ها خلاص شوید را بنویسید؛ یعنی می‌خواهید بعد از اتمام این برنامه چه فرقی کنید؟ تا دقایقی دیگر به پاسخ‌های شما بازمی‌گردیم.

چرا من در این گروه شرکت می‌کنم؟ دوست دارم چه چیزی در این گروه یاد بگیرم؟
1- ………………………………………………………… 1- ………………………………………………………….
2- ………………………………………………………… 2- ………………………………………………………….
3- ………………………………………………………… 3- ………………………………………………………….
4- …………………………………………………………. 4- ………………………………………………………….
5- …………………………………………………………. 5- ………………………………………………………….
6- …………………………………………………………. 6- ………………………………………………………….
7- …………………………………………………………. 7- ………………………………………………………….
8- …………………………………………………………. 8- ………………………………………………………….
9- …………………………………………………………. 9- ………………………………………………………….
10- …………………………………………………………. 10- ………………………………………………………….

2- قواعد اصلی

بهترین راه کسب فایده از این گروه آن است که در هر بخش از درمان به‌طور فعالی شرکت کنید. در اینجا نکاتی هست که پیروی از آن‌ها می‌تواند بهره‌مندی شما را از گروه افزایش دهد:

– سروقت در جلسات حاضر شوید.

– در همه جلسات شرکت کنید (سعی کنید هیچ جلسه‌ای را از دست ندهید).

– به دیگران احترام بگذارید.

* اجازه دهید همه فرصت صحبت کردن داشته باشند.

* به آنچه دیگران می‌گویند گوش کنید.

* حمایت‌کننده باشید.

– مفید و سازنده باشید.

– روی «اینجا و اکنون» متمرکز باشید.

* بیشتر درباره آنچه در مورد مشکلاتتان در زمان حال و آینده می‌توانید انجام دهید فکر کنید تا درباره آنچه انجام ندادید، باید انجام می‌دادید یا می‌توانست در گذشته انجام شود.

– تمامی فعالیت‌ها و تمرین‌ها را انجام دهید.

– اگر مشکلی با گروه دارید یا اگر راضی نیستید هرچه زودتر به درمانگرتان اطلاع دهید.

– رازداری گروه را حفظ کنید و به حریم دیگران احترام بگذارید.

در اینجا اطلاعات بیشتری درباره گروه و ساختار آن ارائه می‌دهم که یادسپاری آن‌ها مفید خواهد بود:

نام درمانگر:

تلفن تماس:

گروه را در زمان‌های زیر به مدت 8 جلسه هفتگی متوالی ملاقات خواهید کرد:

روز:

تاریخ:

زمان:

مکان:

تلفن در مواقع ضروری:

فهرست

جلسه 1- مقدمات و نبیان‌های اساسی درمان………………………….. 9

1- چرا ما اینجا هستیم؟……………………………………………………………………….. 9

2- قواعد اصلی…………………………………………………………………………………. 11

3- مقدمات……………………………………………………………………………………….. 12

4- مرور درمان و اهداف این برنامه……………………………………………………… 12

5- مرور درمان‌های قبلی درد مزمن…………………………………………………….. 14

6- نتیجه‌گیری امروز…………………………………………………………………………. 15

جلسه 2- گزینه‌ها و تعیین مسیر درمان……………………………….. 18

1- مرور تکلیف – گزینه‌ها…………………………………………………………………. 18

2- ارتباط بین درد، خلق و کارکرد……………………………………………………….. 18

3- ذهن‌آگاهی…………………………………………………………………………………… 21

جلسه 3- «یادگیری زندگی» با درد مزمن……………………………… 23

1- پذیرش درد مزمن چیست؟……………………………………………………………. 23

2- جستجوی ارزش‌های زندگی………………………………………………………….. 26

3- تمرین ذهن‌آگاهی………………………………………………………………………… 28

4- نتایج امروز…………………………………………………………………………………… 28

5- تکلیف…………………………………………………………………………………………. 29

جلسه 4- ارزش‌ها و عمل…………………………………………………… 32

1- شفاف‌سازی و بحث پیرامون ارزش‌ها……………………………………………… 32

2- موانع ارزش‌ها………………………………………………………………………………. 33

3- اهداف و اعمال…………………………………………………………………………….. 34

۴- تمرین ذهن‌آگاهی………………………………………………………………………… 37

۵- نتیجه‌گیری امروز…………………………………………………………………………. 38

6-  تکلیف………………………………………………………………………………………… 38

تکلیف هفته ۴…………………………………………………………………………………… 39

جلسه5 – عنوان جلسه پنجم……………………………………………… 40

۱- مرور تکلیف و یکنواخت کردن فعالیت‌ها…………………………………………. 40

۲-‌ترفندهای ذهن……………………………………………………………………………… 42

۳- ذهن‌آگاهی…………………………………………………………………………………… 43

۴- نتایج امروز…………………………………………………………………………………… 43

۵- تکلیف…………………………………………………………………………………………. 44

جلسه ۶- عمل؛ شروع به حرکت کردن………………………………… 46

۱- گزارش پیشرفت: وارسی کردن………………………………………………………. 46

۲- برنامه‌ریزی و عمل……………………………………………………………………….. 48

۳- ذهن‌آگاهی و خود مشاهده‌گری……………………………………………………… 49

4- عمل محوری: جدا کردن «من» از عمل…………………………………………. 51

5- نتایج امروز…………………………………………………………………………………… 52

6- تکلیف…………………………………………………………………………………………. 53

جلسه 7- تعهد………………………………………………………………… 54

1- رضایت………………………………………………………………………………………… 54

2- تعهد به اعمال و ارزش‌ها حتی با وجود موانع…………………………………… 55

3- ذهن‌آگاهی در پیاده‌روی………………………………………………………………… 55

4- تکلیف…………………………………………………………………………………………. 55

جلسه 8- نگهداری مادام‌العمر…………………………………………… 57

1 – تعهد………………………………………………………………………………………….. 57

2- عود: عود چیست و آیا برای شما اتفاق می‌افتد؟……………………………….. 58

3- خداحافظی…………………………………………………………………………………… 62

4- تکلیف مادام‌العمر………………………………………………………………………….. 63

جلسه اول: مقدمه و مفاهیم اساسی درمان……………………………. 68

1- قواعد اصلی…………………………………………………………………………………. 68

2- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 70

3- دلیل حضور شما در اینجا چیست؟………………………………………………….. 70

4- مرور کلی درمان و اهداف این برنامه درمانی…………………………………… 71

5- بررسی درمان‌های گذشته برای درد مزمن………………………………………. 72

6- بررسی درمان‌های مربوط به درد: هزینه‌ها و مزایا……………………………. 73

جلسه دوم: گزینه‌هایی برای یادگیری زندگی علی‌رغم وجود درد. 76

  1. تمرین ذهن‌آگاهی………………………………………………………………………….. 76
  2. مرور تکالیف خانگی- گزینه‌های موجود…………………………………………… 77
  3. روابط بین درد، خُلق و عملکرد………………………………………………………… 77

نتایج جلسه درمانی امروز……………………………………………………………………. 80

جلسه سوم: یادگیری زندگی کردن با درد مزمن…………………….. 82

تمرین کردن ذهن‌آگاهی…………………………………………………………………….. 82

مرور تکالیف خانگی و تمرینات پیشین…………………………………………………. 82

پذیرش درد مزمن چیست؟………………………………………………………………….. 83

کشف ارزش‌های زندگی‌تان………………………………………………………………… 87

تمرین مربوط به ارزش‌ها……………………………………………………………………. 87

تمرین ذهن‌آگاهی……………………………………………………………………………… 88

نتایج جلسه درمانی امروز……………………………………………………………………. 89

تکالیف خانگی…………………………………………………………………………………… 89

جلسه چهارم: ارزش‌ها و عمل…………………………………………….. 92

ذهن‌آگاهی………………………………………………………………………………………… 92

مرور تکالیف خانگی و تمرین‌های قبلی………………………………………………… 92

ایضاح ارزش‌ها و بحث در مورد آن‌ها…………………………………………………… 93

موانع موجود در مسیر ارزش‌ها…………………………………………………………….. 94

اهداف و اقدامات………………………………………………………………………………… 95

نمونه‌هایی از تنظیم هدف:………………………………………………………………….. 96

نتیجه‌گیری‌های امروز………………………………………………………………………… 98

تکالیف خانگی…………………………………………………………………………………… 98

جلسه 5: اقدام – به سمت جلو حرکت کنید…………………………. 100

ذهن‌آگاهی……………………………………………………………………………………… 100

بررسی تکالیف خانگی و مرور مواد تمرینی قبل………………………………….. 100

طرح‌ریزی و اقدام…………………………………………………………………………….. 101

ذهن‌آگاهی و مشاهدۀ خود………………………………………………………………… 102

عمل متعهدانه…………………………………………………………………………………. 104

نتایج جلسه امروز…………………………………………………………………………….. 105

تکالیف خانگی…………………………………………………………………………………. 106

جلسه ششم: تعهد…………………………………………………………. 107

قدم زدن با ذهن‌آگاهی…………………………………………………………………….. 107

مرور تکالیف خانگی و مواد تمرینی قبل…………………………………………….. 107

تمایل……………………………………………………………………………………………… 108

تعهد به اعمال و ارزش‌ها با وجود موانع……………………………………………… 109

نتیجه‌گیری از جلسه امروز………………………………………………………………… 109

تکالیف خانگی…………………………………………………………………………………. 109

جلسه هفتم: مرور و تمرین………………………………………………. 110

ذهن‌آگاهی……………………………………………………………………………………… 110

مرور……………………………………………………………………………………………….. 110

تکالیف خانگی…………………………………………………………………………………. 112

جلسه هشتم: حفظ عایدات درمانی تا آخر عمر……………………. 113

ذهن‌آگاهی……………………………………………………………………………………… 113

تعهد……………………………………………………………………………………………….. 114

عود: عود چیست و آیا برای شما اتفاق خواهد افتاد؟…………………………….. 114

نمونه‌هایی از موقعیت‌های پرخطر……………………………………………………… 117

4 – خداحافظی……………………………………………………………………………….. 119

5 – تکلیف همیشگی………………………………………………………………………. 120

تکمیل شاخص تنظیم هیجان…………………………………………………………… 120

انجام هفتگی فنون آرامسازی در منزل………………………………………………. 121

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زندگی با درد مزمن روشی مبتنی بر پذیرش (کتاب کار بیمار)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “زندگی با درد مزمن روشی مبتنی بر پذیرش (کتاب کار بیمار)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *