سعیدجوی زاده

فهرست 100 موضوع برتر در زمینه میکرو محرک ها و حسگرها برای پایان نامه ارشد و رساله دکتری

میکروسنسور چیست؟ میکروسنسور یک دستگاه بسیار کوچک است که قادر به جمع آوری و انتقال اطلاعات محیطی است. چنین دستگاه هایی می توانند داده های بیولوژیکی، حرارتی، شیمیایی و سایر ... مطالعه بیشتر
موضوع پایان نامه بازاریابی

125 ایده خلاقانه پایان نامه طراحی گرافیک برای دانشجویان که باید در نظر بگیرند

فهرست مطالب طراحی گرافیک چیست؟ چگونه یک پایان نامه طراحی گرافیک بنویسیم؟ فهرست ایده های پایان نامه طراحی گرافیک بهترین ایده های پایان نامه طراحی گرافیک ایده های برتر پایان ... مطالعه بیشتر