سعید جوی زاده

کوچینگ روانشناسی:بهترین نسخه‌ی خود را کشف کنید!!-ترجمه دکتر سعید جوی زاده و همکاران

کوچینگ روانشناسی:بهترین نسخه‌ی خود را کشف کنید!!-ترجمه دکتر سعید جوی زاده و همکاران کوچینگ روانشناسی یک فرایند همکاری است که با هدف کمک به افراد برای کشف بهترین نسخه‌ی خودشان ... مطالعه بیشتر
آموزش مقاله نویسی در شیراز

نحوه قالب بندی یک مقاله : بهترین راهنمای کامل برای همه ددانشجویان

 همه دانش آموزان باید مقالات دانشگاهی بنویسند. برخی از تکالیف می توانند غیر رسمی باشند. به عنوان مثال، معلمان ممکن است از دانش‌آموزان بخواهند که به سؤالات پاسخ دهند یا گفتگوهای فوری ... مطالعه بیشتر