دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک

دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک

مقدمه:

در عصر حاضر، علم ژنتیک به عنوان یکی از حوزه‌های پیشرفته علوم زیستی، نقش بسیار مهمی در توسعه دانش و فهم ما از جهان زندگی دارد. با پیشرفت تکنولوژی و ابزارهای مولکولی، مطالعه و تحقیق در حوزه ژنتیک به یکی از مهمترین زمینه‌های پژوهشی در علوم زیستی تبدیل شده است.

اما یکی از چالش‌هایی که محققان و دانشجویان در حوزه ژنتیک مواجه هستند، توانایی نوشتن مقالات علمی با کیفیت و قابل قبول است. نوشتن یک مقاله علمی در ژنتیک نیازمند مهارت‌های خاصی است که به توانایی تدوین سوالات پژوهشی مناسب، جمع آوری و تحلیل داده‌ها، و نوشتن بخش‌های مختلف مقاله از جمله مقدمه، روش‌ها، نتایج و بحث، نیاز دارد.

با توجه به اهمیت نوشتن مقالات علمی در ژنتیک و نیاز به مهارت‌های مقاله نویسی در این حوزه، دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در ژنتیک برگزار می‌شود. این دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا مهارت‌های لازم برای نوشتن مقالات علمی با کیفیت در حوزه ژنتیک را بهبود دهند و به عنوان پژوهشگران حرفه‌ای در این حوزه عملکرد بهتری داشته باشند.

در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با اصول و مفاهیم اساسی مقاله نویسی در ژنتیک آشنا می‌شوند و توانایی تدوین سوالات پژوهشی مناسب، جمع آوری و تحلیل داده‌ها، و نوشتن بخش‌های مختلف مقاله را بهبود می‌بخشند. همچنین، در این دوره، شرکت کنندگان با استفاده از منابع و مراجع علمی، بهبود مهارت‌های نگارشی خود را تجربه می‌کنند و توانایی ارائه و انتشار مقالات خود را در کنفرانس‌ها و سمینارها پیشرفت می‌دهند.

با شرکت در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان می‌توانند مهارت‌های نوشتاری خود را در حوزه ژنتیک بهبود داده و به عنوان پژوهشگران موفق و متمرکز در این حوزه شناخته شوند.

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک

چشم انداز و اهداف کلی برنامه دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در ژنتیک عبارتند از:

1. ارتقای مهارت‌های نوشتاری: هدف اصلی این دوره آموزشی، بهبود مهارت‌های نوشتاری شرکت کنندگان در حوزه ژنتیک است. با ارائه راهنمایی‌ها و تمرین‌های عملی، شرکت کنندگان قادر خواهند بود مقالات علمی با کیفیت و قابل قبول در این حوزه را تدوین کنند.

2. آشنایی با اصول مقاله نویسی در ژنتیک: در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با اصول و مفاهیم اساسی مقاله نویسی در ژنتیک آشنا می‌شوند. این شامل تدوین سوالات پژوهشی مناسب، جمع آوری و تحلیل داده‌ها، و نوشتن بخش‌های مختلف مقاله از جمله مقدمه، روش‌ها، نتایج و بحث می‌شود.

3. بهبود مهارت‌های نگارشی: در این دوره، شرکت کنندگان با استفاده از منابع و مراجع علمی، بهبود مهارت‌های نگارشی خود را تجربه می‌کنند. این شامل استفاده از زبان مناسب و دقیق، ساختاردهی منطقی و روان، و ارائه ایده‌ها و نتایج به شیوه‌ای قابل فهم و جذاب است.

4. توانایی ارائه و انتشار مقالات: با شرکت در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان توانایی ارائه و انتشار مقالات خود را در کنفرانس‌ها و سمینارها پیشرفت می‌دهند. این شامل توانایی ارائه محتوا به صورت شفاهی، تدوین پوسترهای علمی و ارائه مقالات در جلسات علمی است.

5. تقویت مهارت‌های پژوهشی: این دوره آموزشی به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا مهارت‌های پژوهشی خود را در حوزه ژنتیک تقویت کنند. با تسلط بر مهارت‌های مقاله نویسی، شرکت کنندگان قادر خواهند بود بهترین روش‌ها را برای جمع آوری و تحلیل داده‌ها و ارائه نتایج به دست آورند.

با توجه به این اهداف، دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در ژنتیک به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا به عنوان پژوهشگران حرفه‌ای در این حوزه عملکرد بهتری داشته باشند و به توسعه دانش و فهم ما از جهان زندگی کمک کنند.

جزئیات دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک

دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در ژنتیک می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

1. مقدمه به مقاله نویسی در ژنتیک: در این بخش، مفاهیم اساسی مقاله نویسی در ژنتیک معرفی می‌شوند. این شامل اهمیت مقاله نویسی در پژوهش‌های ژنتیک، نوع مقالات علمی در این حوزه و ساختار کلی یک مقاله علمی است.

2. تدوین سوالات پژوهشی: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های تدوین سوالات پژوهشی مناسب در ژنتیک آشنا می‌شوند. این شامل تعریف سوالات پژوهشی مهم، تعیین محدوده پژوهش، و تعیین فرضیات و هدف پژوهش است.

3. جمع آوری و تحلیل داده‌ها: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های جمع آوری و تحلیل داده‌های ژنتیک آشنا می‌شوند. این شامل توانایی استفاده از روش‌های آماری مناسب، تفسیر نتایج و ترسیم نمودارها و جداول است.

4. نوشتن بخش‌های مختلف مقاله: در این بخش، شرکت کنندگان با نحوه نوشتن بخش‌های مختلف مقاله علمی در ژنتیک آشنا می‌شوند. این شامل نوشتن مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری است. همچنین، تکنیک‌های نوشتن جذاب و قابل فهم برای جذب توجه خوانندگان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5. استفاده از منابع و مراجع علمی: در این بخش، شرکت کنندگان با روش‌های استفاده از منابع و مراجع علمی در مقالات ژنتیک آشنا می‌شوند. این شامل جستجوی منابع مناسب، نقل قول و استناد به منابع، و نوشتن لیست مراجع است.

6. ارائه و انتشار مقالات: در این بخش، شرکت کنندگان با تکنیک‌های ارائه و انتشار مقالات خود در کنفرانس‌ها و سمینارها آشنا می‌شوند. این شامل تهیه پوسترهای علمی، تدوین اسلایدهای ارائه، و توانایی ارائه محتوا به صورت شفاهی است.

7. تمرین‌های عملی و بازخورد: در طول دوره، تمرین‌های عملی و تمرین‌های نوشتاری به شرکت کنندگان داده می‌شود. همچنین، بازخورد مستمر از سوی مربیان و همکاران درباره پیشرفت شرکت کنندگان در مهارت‌های مقاله نویسی ارائه می‌شود.

این جزئیات می‌توانند بر اساس طول و مدت دوره آموزشی و نیازهای شرکت کنندگان تنظیم شوند. همچنین، ممکن است دوره شامل موارد دیگری نیز باشد که بر اساس برنامه آموزشی مشخص شده است.

تعداد ساعات تماس دانش‌آموز:

این برنامه برای یک دوره 20 ساعته طراحی شده است، تکالیف و سایر فعالیت‌های آموزشی غیر مربی وجود دارد که باید ظرف 30 روز پس از تحویل برنامه تکمیل شود.

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک: 

اهداف آموزشی دوره آموزشی مهارت‌های مقاله نویسی در ژنتیک ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. آشنایی با اصول و مفاهیم مقاله نویسی در ژنتیک: هدف از این دوره، آموزش اصول و مفاهیم اساسی مقاله نویسی در حوزه ژنتیک است. این شامل ساختار کلی مقاله علمی، نوع مقالات علمی در ژنتیک و اهمیت مقاله نویسی در پژوهش‌های ژنتیک می‌شود.

2. توانایی تدوین سوالات پژوهشی: یکی از اهداف اصلی این دوره، آموزش تکنیک‌های تدوین سوالات پژوهشی مناسب در حوزه ژنتیک است. شرکت کنندگان باید بتوانند سوالات پژوهشی مهم را تعریف کنند، محدوده پژوهش را تعیین کنند و فرضیات و هدف پژوهش را مشخص کنند.

3. توانایی جمع آوری و تحلیل داده‌های ژنتیک: در این دوره، هدف آموزش تکنیک‌های جمع آوری و تحلیل داده‌های ژنتیک است. شرکت کنندگان باید بتوانند از روش‌های آماری مناسب استفاده کنند، نتایج را تفسیر کنند و نمودارها و جداول مربوطه را تهیه کنند.

4. توانایی نوشتن بخش‌های مختلف مقاله: هدف از این دوره، آموزش تکنیک‌های نوشتن بخش‌های مختلف مقاله علمی در حوزه ژنتیک است. شرکت کنندگان باید بتوانند مقدمه، روش‌ها، نتایج، بحث و نتیجه‌گیری را به درستی نوشته و ارائه دهند.

5. استفاده از منابع و مراجع علمی: هدف از این دوره، آموزش روش‌های استفاده از منابع و مراجع علمی در مقالات ژنتیک است. شرکت کنندگان باید بتوانند منابع مناسب را جستجو کنند، به منابع استناد کنند و لیست مراجع را به درستی تهیه کنند.

6. توانایی ارائه و انتشار مقالات: هدف از این دوره، آموزش تکنیک‌های ارائه و انتشار مقالات در کنفرانس‌ها و سمینارها است. شرکت کنندگان باید بتوانند پوسترهای علمی تهیه کنند، اسلایدهای ارائه را تدوین کنند و محتوا را به صورت شفاهی ارائه دهند.

7. تمرین‌های عملی و بازخورد: در طول دوره، تمرین‌های عملی و تمرین‌های نوشتاری به شرکت کنندگان داده می‌شود. همچنین، بازخورد مستمر از سوی مربیان و همکاران درباره پیشرفت شرکت کنندگان در مهارت‌های مقاله نویسی ارائه می‌شود.

این اهداف می‌توانند بر اساس نیازهای شرکت کنندگان و برنامه آموزشی مشخص شده در دوره تنظیم شوند.

فلسفه مقاله نویسی ما :

فلسفه مقاله نویسی ما می‌تواند عبارت باشد از:

1. ارتقای دانش: هدف ما از مقاله نویسی، به اشتراک گذاری دانش و تجربیات خود با جامعه علمی است. ما با نوشتن مقالات، سعی می‌کنیم به توسعه دانش و پیشرفت در حوزه‌های مختلف علمی کمک کنیم.

2. ارتباط و تبادل اطلاعات: مقاله نویسی برای ما یک وسیله است برای برقراری ارتباط با سایر پژوهشگران و افراد علاقه‌مند. ما از طریق مقالات، ایده‌ها و نتایج تحقیقات خود را با دیگران به اشتراک می‌گذاریم و از تبادل اطلاعات برای پیشرفت علمی استفاده می‌کنیم.

3. ارزش افزوده: ما به دنبال ایجاد ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف علمی هستیم. با نوشتن مقالات، سعی می‌کنیم به حل مسائل و چالش‌های موجود در جامعه علمی کمک کنیم و به پیشرفت علمی و فناوری در آن زمینه‌ها کمک کنیم.

4. انتشار و شفافیت: ما با انتشار مقالات، به دنبال افزایش شفافیت و قابلیت دسترسی به دانش علمی هستیم. ما معتقدیم که انتشار مقالات به دسترسی آسان‌تر به اطلاعات علمی و افزایش تعاملات بین پژوهشگران کمک می‌کند.

این فلسفه مقاله نویسی برای ما اهمیت بالایی دارد و ما سعی می‌کنیم با رعایت اصول و استانداردهای علمی، مقالاتی با کیفیت و ارزشمند ارائه دهیم.

زبان برنامه دوره آموزش مقاله نویسی در ژنتیک:

فارسی

نحوه تحویل:

این دوره به صورت آموزش آنلاین و طولانی مدت و در سه ماه انجام می شود

شرکت کنندگان مورد نظر در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک: 

ممکن است شرکت کنندگان در دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک شامل دانشجویان دانشگاهی و پژوهشگران ژنتیک باشند که علاقه مند به یادگیری تکنیک های نوشتاری موثر و مهارت های مورد نیاز برای ارائه مقالات پژوهشی در زمینه ژنتیک هستند. همچنین، افرادی که به عنوان نویسنده یا همکار تحقیقاتی در حوزه ژنتیک فعالیت می کنند و به دنبال ارتقای مهارت های خود هستند می توانند در این دوره شرکت کنند.

پیش نیاز دوره آموزشی مهارت های مقاله نویسی در ژنتیک:

هیچ پیش نیازی برای این دوره وجود ندارد، اما ما با سازمان هایی که مایل به اجرای این برنامه هستند صحبت می کنیم تا مطابقت با اهداف سازمانی، تیمی و فردی آنها را تایید کنیم.

سیاست های پرداخت شهریه، برداشت و بازپرداخت:

قیمت این برنامه بستگی به تعداد شرکت کنندگان و مکانی دارد که سازمانی که مایل است مربیان ما برای ارائه این دوره سفر کنند. هزینه ها / پرداخت ها غیر قابل استرداد است.

درباره سعید جوی زاده :کوچینگ تحصیلی و استراتژیست نوآوری و پژوهشی

سعید جوی زاده، یک نویسنده، مولف، و مترجم برجسته در ایران است. او بیش از ۳۰ کتاب در زمینه های پژوهشی، بازاریابی، فروش و کوچینگ تحصیلی را به زبان فارسی نوشته و بیش از ۱۰۰ کتاب را از زبانهای دیگر به فارسی ترجمه کرده است. سعید جوی زاده مولف،مترجم و استراتژیست نوآوری و کوچینگ تحصیلی است.عضو تیم پژوهشی گروه بین المللی آکادمیک است. وی معتقد است که دشمنان اصلی بشریت ترس، شک ، بی هدفی و تنبلی هستند. و همه بدبختی ها ریشه در اهمال کاری انسان دارند.اهمال کاری یعنی وظیفه ای بر دوش شماست و شما در انجام دادن آن کوتاهی می کنید. سعید جوی زاده علاقه شدیدی به مباحث ایده پردازی، خلاقیت و کار گروهی دارد و به عنوان یک کوچ تحصیلی با دانشجویان بسیاری فعالیت دارد. او به دانشجویان کمک می کند تا در دوران دانشجویی و پس از آن موفق شوند و با ایجاد همکاری و هماهنگی در کار کردن با دیگران، بهبود عملکرد خود را در تمامی جنبه های زندگی تجربه کنند.سعید جوی زاده به عنوان یک سخنران انگیزشی در بیش از ۳۰۰ دانشگاه، سازمان های دولتی، و شرکت های خصوصی سخنرانی کرده است و با تجربه های خود به دانشجویان، کارمندان، و کارآفرینان کمک می کند تا به بهترین نحو ممکن در شغل و زندگی خود پیشرفت کنند.از جمله کتاب های بسیار موفق او می توان به “نوآوری اجتماعی در مدیریت شهری”، “مقدمه ای بر خشکسالی ، “قوانین روزانه”، “فروخته شد” و “۲۱ قانون رهبری” اشاره کرد.

سعید جوی زاده

معجون-مقاله-نویسی-وزیری-scaled

سر فصل آموزش مقاله نویسی :09382252774

پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

 • پیشگفتار : اصطلاحات رایج در مقاله نویسی

فصل اول : اهمیت ارتباطات علمی و نگارش آکادمیک

 • تاریخچه نگارشات علمی
 • اهمیت نگارشات علمی
 • روش‌های علمی، مقاله‌های علمی و نگارش علمی غیر تخصصی
 • مقاله‌های علمی
 • مقاله‌ی تحقیقی(Research (Journal) Paper)
 • مقاله‌ی انتقادی (Review Paper)
 • فصل کتاب (Book Chapter)
 • مقاله‌ی کنفرانس و چکیده‌ها (Conference Paper and Abstracts)
 • پایان نامه‌ها و رساله‌ها (Theses and Dissertations)
 • مکاتبه‌ی کوتاه / یادداشت تحقیقی
 • تک نگاری (Monograph)
 • مقاله‌های ژورنال و تحقیقات مخصوص به مکان
 • تحقیقات اساسی و کاربردی
 • چه نوع تحقیقی”، “چرا” و “چگونه”
 • تحقیق مخصوص به مکان (وابسته به مکان)
 • چند اشتباه بزرگ و متداول در مقاله نویسی
 • مراحل نوشتن یک مقاله
 • مدیریت زمان و برنامه ریزی در مقاله نویسی
 • مديريت زمان براي افراد تازه کار
 • ده فرمان نگارش مقاله

 

آموزش مقاله نویسی

فصل دوم: مروری بر شاخص های علم سنجی، وب سنجی

 • علم سنجی و تاریخچه آن
 • مهمترین شاخص های علم سنجی
 • تعداد مقالات، اختراعات:
 • شاخص تاثيرگذاری يک مجله(Impact Factor)
 • ضریب تأثیر پنج ساله:
 • ضریب تأثیر جمعی (Aggregate Impact Factor):
 • تعداد ارجاعات:
 • کيفيت ارجاعات:
 • شاخص H:
 • شاخص G:
 • شاخص H-B
 • ارزش متیو(Mathew Value)
 • شاخص Y (Y- index)
 • شاخص آنی/ شاخص فوریت (Immediacy index):
 • ضريب تأثير رشته(Discipline Impact Factor (DIF)):
 • نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد(Cited half-life)
 • وب سنجی و تاریخچه آن (Webometrics)
 • کاربرد های وب سنجی
 • شاخص های وب سنجی:

 

آموزش مقاله نویسی

فصل سوم: انتخاب مجله

 • گام اول: انتخاب مجله مورد نظر
 • مجلات با دسترسی محدود (Non-Open Access)
 • مجلات با دسترسی آزاد (Open Access)
 • انواع مقالات ژورنال
 • مقالات اصیل
 • مقالات مروری
 • مقالات گزارشی
 • مقالات Short/Rapid/Brief Communication
 • مجلات حرفه‌ای و پیشرو
 • مجلات علمی
 • جست و جوی مجلات علمی و پژوهشی و ISI
 • سامانه ارزیابی نشریات علمی:
 • پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام http://www.isc.gov.ir
 • رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی ایران در ISC
 • نظام رتبه‌بندی QS
 • نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی QS
 • 1 نظام رتبه‌بندی شانگهای(ARWU)
 • نظام رتبه‌بندی تایمز
 • نظام رتبه‌بندی Leiden
 • نظام رتبه‌بندی Maclean: 73
 • نشریات مصوب شورای راهبردی ISC
 • نشریات معتبر کشور
 • فهرست نشریات اصلی ISC
 • پایگاه تامسون
 • پایگاه رتبه بندی مجلات ISI
 • آیا ژورنالی که برای مقالۀ علمی‌تان انتخاب کرده‌اید دارای درجه ISI است؟
 • معیارهای انتخاب ژورنال مناسب ISI

 

آموزش مقاله نویسی

فصل چهارم: انتخاب موضوع

 • اشتباهات رایج در انتخاب موضوع مقاله و تحقیق
 • عمده‌ترین منابع جهت انتخاب موضوع
 • استفاده از تجارب شخصی
 • ارتباط با دانشمندان و اساتید به نام در مجامع بین‌المللی
 • استفاده از معروفترین کلید واژه‌های هر رشته
 • استنتاج از نظریه‌ها و فرضیه‌ها
 • استفاده از کتب تخصصی لاتین
 • الف) سایت کتابخانه Library Genesis
 • ب) سایت دانلود رایگان کتاب‌ گوتنبرگ
 • مقالات علمی پژوهشی و ISI
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی”مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی”
 • ب) مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • ج) سایت http://sci-hub.bc
 • د) پرتال جامع علوم انسانی
 • ولویت‌های پژوهشی دولت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی
 • شرکت در جلسه دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
 • ب) پایان نامه‌های سایت Google
 • ب) پایگاه اطلاعاتی پایان نامه‌های اتحادیه اروپا
 • ج) پایگاه دانلود پایان نامه پروکوئست (ProQuest)
 • فیلم‌های مستند و شبکه‌های خبری
 • انجمن‌های علمی
 • کنفرانس‌ها، همایش‌ها، و سمینارها
 • الف) پایگاه اطلاع رسانی سیویلیکا (مرجع دانش)
 • ب) پایگاه اطلاع رسانی رویدادهای علمی کشور
 • پ) پایگاه اطلاع رسانی با همایش
 • ی) پایگاه کنفرانس‌های جهانی:
 • و) پایگاه Conferencealerts.com
 • ایده گرفتن، خودیادگیری و فرایند آموزش از طریق اینترنت

 

فصل پنجم: ارکان مختلف مقاله

 • اصالت موضوع (Originality)
 • عنوان (Title)
 • نویسندگان (Authors)
 • افزودن افیلیشن نویسندگان
 • گام تکمیلی (ارائه دو مثال پیچیده‌تر)
 • نکات مهم در انتخاب عناوین علمی برای نگارش افیلیشن
 • ۵) افیلیشن‌های چند گانه
 • نگارش مشخصات نویسنده رابط
 • یک مقاله باید چند نویسنده داشته باشد؟
 • چکیده (Abstract)
 • انواع چکيده
 • ويژگي‌هاي يک چکيده خوب
 • ساختار يا محتواي يک چکيده
 • فرايند تهيه يک چکيده
 • مواردی که باعث رد چکیده از طرف داوران خواهند شد
 • طول چکيده
 • کلمات کلیدی (Key Words)
 • مقدمه (Introduction)
 • بخش اول: پیشینه تحقیقات(Litreture Review)
 • بخش دوم: بیان مشکلات (Problem Statement)
 • بخش سوم: اهداف پژوهش (Objectives)
 • تناظر فرضیات، سوالات پژوهش، و ا هداف اختصاصی پژوهش
 • اشکالات متداول در نوشتن مقدمه:
 • مواد و روش‌ها (Materials and Methods)
 • معرفی پروژه
 • روش شناسی
 • تفاوت طرح تحقیق (Research Design) و روش تحقیق (Research Method) در مقاله نویسی:
 • ابزار پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • محدوده و محدودیت ها
 • شکل ارائه اطلاعات روش شناختی
 • سازماندهی مواد و روشها:
 • نتایج یا یافته ها (Results/ Findings)
 • ساختار نتایج یا یافته ها:
 • یافته ها و نتایج توصیفی
 • یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی
 • ارائه نتایج یا یافته ها:
 • ارائه نتایج به صورت جدا
 • ارائه نتایج به صورت مجتمع
 • چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها:
 • بحث (Discission)
 • ساختار بحث و نتیجه گیری
 • نتیجه گیری (Conclusions)
 • پیشنهادات (Further Research)
 • تقدیر و تشکر (Acknowledgement)
 • منابع (References)
 • پیوست (Appendix):

 

فصل ششم: شیوه‌های استناد به سبک APA

 • تعاریف استناد واستناد کردن
 • دلایل استناد
 • شیوه‌های استناد
 • شیوه‌های استناد برون متنی
 • شیوه نامه ونکوور (Vancouver system)
 • شیوه نامه شیکاگو (Documentary- Note or Humanities Style)
 • شیوه‌های استناد درون متنی
 • شیوه انجمن روانشناسی آمریکا (American Psychology Association =APA)
 • شیوه نامه انجمن زبان مدرن آمریکا (Modern Language Association =MLA)
 • استناد به منابع چاپی در شیوه APA
 • اثر دارای یک پدید آورنده
 • اثر دارای دو پدید آورنده
 • اثر دارای سه تا پنج نویسنده
 • اثر دارای شش یا بیشتر پدید آورنده
 • گروه به عنوان نویسنده
 • اثر دارای نویسنده مجهول
 • اثر با تاریخ نشر نا معلوم
 • دو یا چند اثر از پدید آورندگان مختلف
 • چند اثر از یک نویسنده در سال‌های مشابه
 • استناد به بخش خاصی از یک منبع یا نقل قول
 • درج منابع در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به کتاب دارای مؤلف و مترجم
 • استناد به فصلی از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به فصل ترجمه شده از کتاب در فهرست مأخذ
 • استناد به مدخل واژه نامه، دائره المعارف، و کتب مرجع در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله نشریه یا مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله مجله، با عنوان ترجمه شده به زبان دیگر در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله ترجمه شده مجله در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله‌ای از مجموعه منتشر شده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به مقاله منتشر نشده یک کنفرانس در فهرست مأخذ
 • استناد به پایان نامه در فهرست مأخذ
 • استناد به منابع دیداری و شنیداری (لوح فشرده، نوار کاست، نوار ریل، نوار ویدئو) در فهرست مأخذ
 • استناد به نرم‌افزار رایانه‌ای در فهرست مأخذ
 • قواعد استناد به منابع الکترونیکی
 • ستناد به نسخه الکترونیکی مقاله‌یک نشریه چاپی
 • استناد به نسخه الکترونیکی کتاب چاپی
 • استناد به یک مدرک موجود در وب گاه
 • استناد به یک مدرک دریافت شده از وب گاه یک دانشگاه یا سازمان:
 • قواعد نظم منابع در فهرست مأخذ

فصل هفتم: آشنایی با تکنیک‌های آماری مهم در مقالات علمی

 • مقدمه
 • اهداف علم آمار چیست؟
 • روش انجام یک پژوهش آماری
 • جمع آوری داده ها:
 • آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • جمعیت (جامعه) آماری:
 • نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه آماری:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان:
 • نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری:
 • آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری
 • نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی:
 • نمونه گیری خوشه­ای:
 • نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی
 • نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه:
 • روایی پرسش نامه:
 • پایایی پرسش نامه:
 • همبستگی
 • جهت همبستگی
 • مقدار همبستگی
 • همبستگی گشتاوری پیرسون
 • همبستگی اسپیرمن
 • رگرسیون
 • متغیر وابسته و متغیر مستقل
 • رگرسیون خطی ساده
 • رگرسیون خطی ساده و یک متغیره
 • رگرسیون خطی چندگانه
 • انواع روشهای به کار برده شده در تحلیل رگرسیون
 • آزمون فرض پارامتریک و ناپارامتریک برای مقایسه دو گروه یا بیش تر از دو گروه
 • تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA)
 • تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (ANOVA with repeated measure)
 • تحلیل تعقیبی:
 • سطح معنی داری آزمون
 • تحلیل عاملی
 • نمودارها

فصل هشتم: جداول و شکل‌ها در مقالات علمی

 • سرآغاز
 • اهمیت جداول و شکل‌ها
 • جدول در برابر شکل
 • عنوان جدول‌ها و زیرنویس شکل‌ها
 • چگونه جداول و اشکال را ترسیم کنیم
 • نشان دادن داده‌ها در جدول‌ها و شکل‌ها

فصل نهم: آشنایی با نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات

 • نرم‌افزارهای مدیریت ارجاعات
 • نرم‌افزار Mendeley
 • نرم‌افزارEndNote
 • نرم‌افزار Reference Manager
 • نرم‌افزار Citavi
 • نرم‌افزار Zotero
 • نرم‌افزار ReadCube
 • نرم‌افزار پژوهیار

فصل دهم: کنفرانس و نحوه شرکت در آن

 • سرآغاز
 • معیارهای اصلی برای ارسال مقاله به کنفرانس
 • هزینه ثبت نام در کنفرانس
 • تعداد صفحات مجاز در مقاله‌های کنفرانس
 • تاریخ‌های مهم کنفرانس
 • الگوی نگارش مقالات در کنفرانس
 • چاپ مقالات برتر کنفرانس در مجلات با نمایه ISI
 • نحوه ارائه مقالات پذیرفته شده در کنفرانس
 • الف) ارایه شفاهی (Oral)
 • ب) پوستر (Poster)
 • کارگاه های آموزشی کنفرانس
 • نحوه برگزاری همایش
 • گرفتن مجوز برگزاری همایش در ایران
 • انواع کنفرانس

فصل یازدهم: آشنایی با سرقت علمی – ادبی

 • سرآغاز
 • آشنايي با مفهوم سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و اهميت آن
 • نمونه‌هاي سرقت علمي – ادبي
 • آشنايي با شیوه‌های متداول سرقت علمی- ادبی (Plagiarism)
 • چگونگي رخ دادن سرقت علمی- ادبی (Plagiarism) و راه‌هاي اجتناب از آن
 • عدم بکارگیری تفکرات خود
 • مديريت ضعيف زمان
 • عدم ارائه بحث روشن یا عدم توانایی پاسخ گويي به سوال مطرح شده
 • فقدان مهارت‌هاي تحليلي و انتقادي
 • تحقيقات ناکافي
 • يادداشت برداري ضعيف
 • ضعف مهارت استناد به منابع
 • عدم پرورش مهارت‌هاي نوشتن
 • برخی از کاربردی‌ترین نرم‌افزارها و سایت‌های اینترنتی در زمینه سرقت علمی- ادبی

فصل دوازدهم: آشنایی با موتورهای جستجو و پایگاه‌های اطلاعاتی مهم

 • موتور جستجوی crossref metadata search
 • پایگاه منابع علمی مگاپیپر
 • پایگاه Springer Link
 • جستجو در Springer
 • مرور منابع (Browse) در Springer
 • صفحه نتایج در Springer
 • فن آوری ارسال تازه‌ها (Alerts) در Springer
 • پايگاه اطلاع رساني نشريات آکسفورد
 • پايگاه اطلاعاتي گوگل اسكالر
 • پایگاه IEEE (Institute of Electrical & Electronics Engineers)
 • پایگاه اطلاعاتی Science Direct
 • ثبت نام در Science Direct
 • هشدار دهنده (Alerts) در Science Direct
 • مرور در ليست مجلات و کتاب‌ها (Browse)
 • بازیابی Impact Factor یا ضریب تاثير یک مجله
 • Favorties كردن كتابها و مجلات
 • مرور فهرست مندرجات كتاب‌ها
 • پايگاه اطلاعاتی Taylor& Francis Online 456
 • پایگاه اطلاعاتی Wiley Online Library
 • سیستم هشدار(Alerts)
 • مرور در لیست مجلات (Browse)
 • پایگاه اطلاعاتی گزارش استنادی مجلات (JCR)
 • موتور جستجوی Semantic Scholar

فصل سیزدهم: آشنایی با مکاتبات بین‌الملل

 • سرآغاز
 • درخواست فرصت مطالعاتی
 • نامه به یک انتشاراتی برای چاپ کتاب
 • درخواست منبع بیشتر
 • همکاری در نوشتن کتاب
 • همکاری با پژوهشگر خارجی
 • دوست شدن برای همکاری علمی
 • نامه به سردبیر
 • درخواست کمک و راهنمائی از استاد
 • کامل کردن پایان نامه
 • اجازه استفاده از منبع اصلی
 • ترجمه کتاب اصلی
 • دعوت به سخنرانی
 • درخواست مربی شدن
 • ملحق شدن به تیم تحقیقاتی
 • نامه برای درخواست داور شدن ژورنال
 • درخواست از استاد برای استاد راهنما شدن
 • Apply

فصل چهاردهم: ارسال مقالات

 • سرآغاز
 • مقایسه روند پذیرش مقالات در ژورنال‌های کم اعتبار پولی و ژورنال‌های معتبر رایگان
 • ژورنال‌های پولی و کم اعتبار
 • ژورنال‌های معتبر و رایگان
 • ارسال مقاله برای مجلات خارجی
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين
 • ارسال مقاله ازطريق سيستم آنلاين (تحت برند Scholar One )
 • از طريق سيستم آنلاين (ارسال مستقیم در سایت ژورنال)
 • از طريق ايميل به سردبير
 • ارسال مقاله به مجلات Open Acess
 • نحوه پاسخ دهی به نظرات داور

بدون نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *